Değerli Üyemiz,

         Makina İmalatçıları Birliği Derneği'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Nisan 2019 Cumartesi günü Makina İmalatçıları Birliği Atatürk Bulvarı No:193 Kat:7 Kavaklıdere Çankaya ANKARA adresinde saat 10:00-16:00 saatleri arasında yapılacaktır.

         İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda 20 Nisan 2019 günü saat 10:00'da Cevahir Hotel İstanbul Asia Yalı Mh. Turgut Özal Blv. 261 Maltepe İstanbul adresinde yapılacaktır.

            Toplantı gündemi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

         Tüm üyelerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmalarını, görüş, öneri ve oyları ile gelecek dönem çalışmalarına katkıda bulunmalarını önemle arz ederiz.

            Genel Kurul Üyelerimize önemle duyurulur.

            Saygılarımızla,

 

            Ahmet ÖZKAYAN

            Yönetim Kurulu Başkanı

            Makina İmalatçıları Birliği

 

Notlar:

 1. Çoğunluğu Ankara dışında bulunan üyelerimizin ilk toplantıda toplantı nisabı sağlanamadığında 2 defa geliş-dönüşleri olmaması için Genel Kurulun 20 Nisan 2019 tarihinde Cevahir Hotel İstanbul Asia’da yapılacak toplantısına mutlaka katılmalarını önemle rica ederiz.
 2. Yeni tüzüğümüze göre Genel Kurul’da, dernekte kayıtlı firma temsilcisi dışında üye firmayı “Temsille görevlendirilecek kişinin oy kullanabilmesi için şirket antetli kağıdına hazırlanacak “Temsilci Görevlendirme Yazısı”nın imzalanıp kaşelenerek imza sirküleri kopyası ile birlikte, Genel Kurul’un ilk toplantı tarihinden en az 3 (üç) gün öncesinde (2 Nisan 2019 saat 18:00’a kadar) Derneğe ıslak imzalı olarak iletilmesi gereklidir.

 

 

 

 

MAKİNA İMALATÇILARI BİRLİĞİ

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 1.  
 1. Açılış ve Yoklama,
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi ve imza yetkisi verilmesi,
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
 4. Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve ayrı olarak ibrası,
 5. Bilanço, gelir- gider hesapları okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
 6. Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaya sunulması,
 7. Tüzük değişikliği önerileri ve onaya sunulması,
 8. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile Disiplin Kurulu ve derneğin bağlı olduğu federasyonda derneği temsil edecek asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
 9. Dernek ve derneğe bağlı iktisadi işletme için taşınır, taşınmaz menkul ve/veya gayrimenkul satın alınması, dernekte personel çalıştırılması, harcama kalemleri arasında devir yapılması, 2022 yılı Genel Kuruluna kadar harcama yapılması, toplam 100.000 TL (YüzBinTL) limite kadar bankalardan kredi kartı alınması ve kullanılması hususunda dernek yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 10. Yeni çalışma dönemi ile ilgili dilek ve öneriler,
 11. Kapanış

 

LCV: 312-468 37 49 - 312-468 39 17  veya mib@mib.org.tr

Toplantı organizasyonunun tam olabilmesi için üye firma temsilcilerinin katılım durumlarını mutlaka yukarıda verilen LCV telefon numaralarına veya mib@mib.org.tr adresine e-posta ile bildirmelerini rica ederiz.