AMBALAJ MAKİNELERİ İSTATİSTİKLERİ

 

AÇIKLAMA: Raporda 2012-2016 yılları arasında dünya ve Türkiye ihracat ve ithalat değerlerinin analizi yapılmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) dış ticaret verilerinden yararlanılmıştır. Rapor ile sektörün iç pazardaki durumu saptanmaya çalışılmıştır. Bulaşık makinelerine ait olan 8422.11.00.00.00, 8422.19.00.00.00, 8422.20.00.00.00 ve 8422.90.10.00.00 GTİP kodlu ürünler araştırma sonuçlarında sapmaya sebep olacağından çalışmadan çıkarılmıştır.

 

GTİP

GTİP Açıklaması

8422.30.00.00.00

Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makineler; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsülle- meye mahsus makineler; içecekleri gazlandırmaya mahsus makineler

8422.40.00.00.00

Diğer paketleme veya ambalajlama makineleri (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makineler dahil)

8422.90

Aksam ve parçalar

8422.90.90.00.11

Diğer paketleme veya ambalajlama makinelerine ait olanlar

8422.90.90.00.19

Diğerleri

8422.30.00.00.00 Grubu İhracatı- Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makineler; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makineler; içecekleri gazlandırmaya mahsus makineler

Ülke/ Yıl ($)

2012

2013

2014

2015

2016ª

Irak

3.146.381

3.932.446

2.903.584

1.685.417

4.532.180

Suudi Arabistan

2.297.569

865.969

1.705.907

1.738.134

2.663.854

Cezayir

752.693

1.803.473

2.104.246

3.564.009

2.513.906

İran

464.304

1.325.043

1.035.722

2.594.734

1.476.573

Mısır

935.797

1.495.009

3.892.597

1.562.132

1.326.228

Türkmenistan

626.147

1.129.790

113.862

668.060

1.288.796

Yemen

104.360

286.007

295.333

431.344

1.099.833

Nijerya

64.494

516.328

42.300

1.042.598

1.000.888

Sudan

343.187

612.087

334.291

537.889

822.172

Hollanda

31.153

65.668

44.828

26.032

759.495

Lübnan

211.101

313.258

1.066.538

384.152

695.165

BAE

265.541

926.443

693.422

641.463

666.081

Bulgaristan

452.213

491.409

223.084

363.005

660.649

Fransa

86.491

481.498

480.819

41.085

648.288

Umman

659.011

3.100

279.290

500.913

586.652

Toplam

22.529.646

29.134.492

31.953.706

35.171.164

31.710.656

*Veriler TÜİK’ten alınmıştır.

**Veriler 2016 yılına göre sıralanmıştır.

 ª2016 yılı verileri öngörülendir.

 

 • 8422.30 GTİP kodlu üründe en fazla ihracat yaptığımız ülke olan Irak’a ihracatımız, 2016 yılında 2015’e göre 2,7 kat artmıştır.
 • 8422.30 GTİP kodlu üründe en fazla ihracat yaptığımız ülke olan Cezayir’e 2016 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre %29,5 oranında azalmıştır.
 • 8422.30 GTİP kodlu üründe toplam ihracatımız 2012-2015 yılları arasında artan bir ivme gösterirken 2016 yılında, 2015’e göre %17,3 azalma görülmüştür.
 • 2016 yılı 8422.30 GTİP kodu Türkiye total ihracatında Güney Asya ülkelerinin etkisi büyüktür.

8422.30.00.00.00 Grubu İthalatı- Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makineler; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makineler; içecekleri gazlandırmaya mahsus makineler

Ülke/ Yıl ($)

2012

2013

2014

2015

2016ª

İtalya

29.330.136

49.108.979

41.182.274

30.466.970

32.327.603

Almanya

47.313.069

74.025.848

75.626.820

62.721.255

29.091.686

Çin

5.463.340

5.209.525

4.694.780

5.232.199

9.679.717

Fransa

5.590.535

4.009.311

7.463.428

5.576.167

4.114.985

İsviçre

1.877.841

2.584.953

1.332.009

1.518.561

3.892.844

Hollanda

1.517.395

3.434.261

1.196.696

5.130.566

2.843.921

Güney Kore

581.932

1.704.181

1.388.794

1.243.752

2.761.189

ABD

1.539.129

2.488.686

1.387.844

2.946.122

2.111.489

İsveç

1.246.515

4.420.777

2.372.960

4.593.191

1.966.231

Danimarka

44.287

106.817

1.426.921

4.463.188

1.776.364

İngiltere

752.382

2.284.088

1.497.393

910.461

1.584.782

Hindistan

2.629.267

831.312

189.318

1.049.288

1.300.705

Japonya

70.887

125.982

1.271.914

918.308

1.086.203

İran

213.917

480.601

350.849

2.281.059

580.532

Polonya

8.241

692.587

85.621

601.064

504.387

Toplam

105.718.277

166.715.547

151.971.989

136.537.191

98.151.515

*Veriler TÜİK’ten alınmıştır.

**Veriler 2016 yılına göre sıralanmıştır.

 ª2016 yılı verileri öngörülendir.

 • 2016 yılında 8422.30 GTİP kodlu üründe en fazla ithalat yaptığımız ülkeler, İtalya ve Almanya olurken, toplam ithalatımızın %62,58’ini oluşturmaktadır.
 • Çin’e 8422.30 GTİP kodlu üründe olan ithalatımız, 2016 yılında bir önceki yıla göre %85 oranında artmıştır.
 • 8422.30 GTİP kodlu üründe toplam ithalatımız 2015-2016 yılları arasında %28,11 oranında azalmıştır.

8422.40.00.00.00 Grubu İhracatı- Diğer paketleme veya ambalajlama makineleri (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makineler dahil)

Ülke/ Yıl ($)

2012

2013

2014

2015

2016ª

İran

3.146.158

3.525.092

4.156.117

4.410.677

9.893.636

İtalya

10.714.091

5.942.579

11.319.403

1.250.124

6.190.877

Cezayir

3.731.946

4.639.578

5.511.056

6.838.140

5.636.697

Irak

9.018.825

6.765.294

3.949.422

5.694.089

5.556.700

Suudi Arabistan

2.772.097

988.162

2.709.369

3.584.442

5.319.627

Ukrayna

761.381

661.510

531.336

167.618

4.271.776

Mısır

3.117.776

3.805.975

4.105.584

3.723.575

3.892.334

BAE

1.769.216

1.902.618

2.160.111

6.520.739

3.833.353

Türkmenistan

286.260

1.997.501

1.122.218

854.747

3.210.861

Almanya

984.709

1.439.204

1.771.173

1.857.932

2.690.426

Fransa

449.115

4.602.933

903.256

1.174.231

2.383.113

Ürdün

826.007

3.989.040

1.275.210

1.553.687

2.346.173

Bulgaristan

1.210.422

732.707

1.501.431

1.291.058

1.901.509

Rusya Federasyonu

2.226.794

4.619.890

3.430.975

2.233.713

1.656.825

Romanya

1.300.739

718.404

655.765

4.818.248

1.516.604

Toplam

75.900.649

85.283.154

91.929.677

89.466.830

90.761.228

*Veriler TÜİK’ten alınmıştır.

**Veriler 2016 yılına göre sıralanmıştır.

 ª2016 yılı verileri öngörülendir.

  • 2016 yılında 8422.40 GTİP kodlu üründe en fazla ihracat yaptığımız ülke olan İran’a, kendisinden sonra gelen İtalya’ya yapılan ihracatın 1,6 katı kadar ihracat yapılmıştır.
  • 2014 yılında 8422.40 GTİP kodlu üründe en fazla ihracat yaptığımız ülke İtalya’ya ihracatımız 2014-2015 yılları arasında %89,9 oranında azalan bir ivme sergilemiştir.(İtalya 2014: 11.319.403 $, 2015: 1.250.124 $)
  • Toplam 8422.40 ihracatımız 2014-2015-2016 yıllarında sırasıyla %2,7 ve %1,4 oranında bir azalma görülmüştür.

   8422.40.00.00.00 Grubu İthalatı- Diğer paketleme veya ambalajlama makineleri (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makineler dahil)

  Ülke/ Yıl ($)

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016ª

  İtalya

  104.655.680

  114.288.114

  117.733.429

  164.478.524

  113.722.781

  Almanya

  44.514.052

  76.721.991

  69.288.958

  74.785.231

  69.171.533

  İsviçre

  9.297.590

  17.233.881

  9.067.577

  5.395.991

  15.705.832

  Çin

  6.978.412

  7.931.713

  7.567.871

  9.207.868

  10.445.006

  Hollanda

  4.396.516

  12.004.236

  10.255.246

  7.367.166

  7.523.741

  Japonya

  4.377.610

  5.388.761

  5.499.490

  5.544.722

  7.160.756

  İspanya

  7.347.228

  7.327.052

  7.422.060

  4.413.120

  6.162.360

  Güney Kore

  2.492.136

  2.765.424

  1.404.561

  1.136.091

  4.758.892

  Fransa

  1.020.514

  4.688.570

  2.944.623

  161.819

  2.308.093

  ABD

  4.477.881

  2.750.301

  2.645.191

  2.428.016

  2.299.685

  Sırbistan

  87.421

  260.508

  0

  255.737

  1.787.883

  Tayvan

  2.053.967

  2.280.866

  2.576.160

  2.594.736

  1.755.038

  Belçika

  6.487.000

  1.361.903

  4.111.680

  1.101.294

  1.724.981

  İngiltere

  2.496.108

  1.952.334

  4.354.089

  1.745.874

  1.570.979

  Danimarka

  41.623

  1.560.422

  10.562.628

  1.189.789

  1.461.725

  Toplam

  217.589.240

  273.786.468

  270.759.986

  293.817.471

  254.756.613

  *Veriler TÜİK’ten alınmıştır.

  **Veriler 2016 yılına göre sıralanmıştır.

   ª2016 yılı verileri öngörülendir.

  • Son 5 yıl içerisinde 8422.40 GTİP kodlu üründe en fazla ithalat yaptığımız ülke olan İtalya, 2016 toplam ithalatımızın %44,6’sını kapsamaktadır.
  • İtalya’dan sonra gelen 2. büyük ihracatçı ülke olan Almanya’nın 2015-2016 yıllarındaki oranında %7,5 oranında bir azalma görülmüştür.
  • Toplam 8422.40 GTİP kodlu ürün ithalatımızda 2016 yılında, 2015’e göre %13,3 oranında azalma yaşanmıştır.

  8422.90.90.00.11 Grubu İhracatı- Diğer paketleme veya ambalajlama makinelerine ait olan aksam ve parçalar

  Ülke/ Yıl ($)

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016ª

  Almanya

  242.709

  407.228

  1.083.083

  1.962.382

  2.530.124

  Ege Serbest Bölgesi

  24.594

  845.879

  948.439

  1.609.608

  1.904.652

  İtalya

  1.755.304

  2.719.151

  1.380.311

  1.148.512

  1.488.988

  Mozambik

  0

  9.620

  0

  803.575

  884.395

  Suudi Arabistan

  53.970

  131.848

  112.047

  1.019.517

  575.916

  Mısır

  69.431

  182.553

  191.653

  35.050

  479.440

  Sri Lanka

  0

  0

  0

  2.595

  398.170

  Azerbaycan

  1.469.117

  935.723

  109.875

  142.741

  388.652

  Cezayir

  72.594

  253.937

  204.281

  195.445

  343.799

  İran

  11.111

  322.833

  317.458

  10.174

  294.232

  Fas

  120.823

  775.105

  229.337

  169.743

  267.509

  İspanya

  204.634

  533.326

  460.511

  471.861

  260.591

  Romanya

  31.171

  34.553

  195.464

  87.746

  225.562

  Hollanda

  148.100

  233.438

  625.300

  87.857

  223.930

  İngiltere

  4.279

  24.718

  25.083

  219.596

  197.606

  Toplam

  7.069.126

  11.246.051

  10.089.138

  11.696.793

  12.829.796

  *Veriler TÜİK’ten alınmıştır.

  **Veriler 2016 yılına göre sıralanmıştır.

   ª2016 yılı verileri öngörülendir.

   

  • 8422.90.90.00.11 GTİP kodlu üründe son 5 yıl içerisinde en fazla ihracat yaptığımız 3 ülke arasında İtalya, son 3 yıla bakıldığında 3. sırada yer almış ve 2014 yılında 2013’e göre ihracatımız yarıya inmiştir.
  • 2012 yılından itibaren 2014 yılına kadar 8422.90.90.00.11 GTİP kodlu üründe hiç ihracat yapmadığımız Mısır, 2016 yılında en fazla ihracat yaptığımız 6. ülke olmuştur.
  • Bu durum Mısır’daki yaşanan değişimi ve ülkenin küresel entegrasyon içerisinde olduğunu göstermektedir. Ambalaj ve sağlık konuları birbiri içerisinde doğru orantıyla çalışmakta olan konulardır. Hem lojistik hem de ticari hayattaki yapısal uyumluluk gibi konular da göz önünde bulundurulunca, aramızda sadece bir deniz olan yakın coğrafyamızın da tercihi olduğumuz görülmektedir.

   

  8422.90.90.00.11 Grubu İthalatı- Diğer paketleme veya ambalajlama makinelerine ait olan aksam ve parçalar

  Ülke/ Yıl ($)

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016ª

  İtalya

  18.550.351

  24.741.701

  21.335.009

  18.374.420

  18.926.566

  Almanya

  8.903.069

  12.684.065

  12.452.860

  12.520.629

  7.179.475

  Çin

  854.008

  1.322.009

  940.188

  867.914

  1.231.978

  Fransa

  660.115

  512.286

  398.254

  722.868

  950.434

  İsviçre

  950.804

  1.508.834

  905.767

  1.024.187

  905.460

  ABD

  832.661

  1.678.613

  775.464

  320.843

  821.891

  Avusturya

  565.005

  671.218

  1.109.869

  964.806

  817.430

  İspanya

  391.543

  437.343

  1.166.196

  1.268.768

  698.043

  İsveç

  610.816

  701.023

  794.079

  831.249

  693.184

  Japonya

  383.718

  173.976

  183.363

  363.085

  577.908

  Hollanda

  860.509

  764.353

  555.741

  560.929

  521.787

  İngiltere

  594.075

  516.735

  836.546

  558.224

  422.537

  İrlanda

  11.165

  772

  214.313

  27.514

  333.410

  Çek Cumhuriyeti

  25.935

  7.543

  3.808

  161.537

  110.876

  Tayvan

  81.077

  115.284

  46.490

  188.516

  77.356

  Toplam

  35.431.436

  47.460.113

  43.457.225

  39.823.126

  34.940.280

  *Veriler TÜİK’ten alınmıştır.

  **Veriler 2016 yılına göre sıralanmıştır.

   ª2016 yılı verileri öngörülendir.

   

  • 8422.90.90.00.11 GTİP kodlu üründe İtalya ve Almanya son 5 yıl içerisinde en fazla ithalat yaptığımız ülkeler arasında konumlarını korumaya devam etmişler ve birlikte 2016 yılına ait toplam ithalatımızın %75’ini kapsamışlardır.
  • İspanya’ya 8422.90.90.00.11 GTİP kodlu ürünün, ithalatımızda 2015-2016 yıllarında %45 oranında azaldığı gözlenmiştir.

  8422.90.90.00.19 Grubu İhracatı- Diğerleri (aksam ve parçalar)

  Ülke/ Yıl ($)

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016ª

  ABD

  585.153

  785.041

  1.104.845

  1.003.651

  1.092.192

  İtalya

  91.930

  43.123

  73.026

  46.385

  513.079

  Irak

  190.304

  471.082

  234.609

  382.815

  497.714

  Almanya

  260.405

  97.440

  170.758

  353.932

  442.510

  Cezayir

  388.274

  125.689

  125.074

  136.420

  365.556

  Gürcistan

  127.778

  131.594

  80.022

  53.490

  314.552

  İran

  693.345

  140.456

  160.964

  104.564

  309.520

  Mısır

  233.951

  142.253

  71.169

  89.362

  303.488

  Suudi Arabistan

  86.522

  88.339

  186.242

  77.559

  285.292

  Pakistan

  20.285

  191.800

  129.530

  205.711

  249.287

  Kazakistan

  432.220

  401.235

  364.646

  227.735

  227.957

  Yemen

  18.100

  10.434

  122.759

  382.351

  224.603

  İspanya

  1.291

  16.368

  31.648

  114.358

  214.736

  Danimarka

  60.954

  35.168

  140.581

  137.096

  190.228

  Hollanda

  1.046

  3.308

  6.951

  12.931

  154.214

  Toplam

  5.028.441

  5.987.311

  7.658.296

  6.245.532

  7.693.080

  *Veriler TÜİK’ten alınmıştır.

  **Veriler 2016 yılına göre sıralanmıştır.

   ª2016 yılı verileri geçicidir.

  • ABD 8422.90.90.00.19 GTİP kodlu üründe 2013, 2015 ve 2016 yıllarında en fazla ihracat yaptığımız ülke olmuş ve 2016 yılında kendisinden sonra gelen İtalya’ya yapılan ihracat rakamının 2,1 katı kadarı yapılmıştır.
  • 2012 yılında 8422.90.90.00.19 GTİP kodlu üründe en fazla ihracatımızın olduğu ülke İran, son 5 yıl içerisinde azalan bir grafik sergilemiştir.
  • 8422.90.90.00.19 GTİP kodlu üründe 2015-2016 yıllarında toplam ihracatımızda %23,18 oranında bir artış olmuştur.

   

  8422.90.90.00.19 Grubu İthalatı- Diğerleri (aksam ve parçalar)

  Ülke/ Yıl ($)

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016ª

  Almanya

  5.489.010

  8.617.645

  7.952.431

  7.112.062

  7.607.366

  İtalya

  6.565.746

  7.094.652

  4.497.310

  4.239.879

  4.464.595

  Fransa

  317.301

  482.942

  263.825

  637.197

  617.290

  ABD

  385.484

  650.626

  454.261

  363.472

  526.127

  İngiltere

  484.697

  261.338

  186.625

  322.138

  521.195

  Çin

  349.412

  458.130

  253.591

  223.421

  481.813

  İsviçre

  353.864

  634.073

  353.409

  336.504

  421.975

  İspanya

  221.615

  524.413

  448.938

  367.371

  334.690

  İsveç

  119.663

  171.490

  185.602

  251.677

  262.920

  Danimarka

  94.638

  85.524

  116.710

  259.633

  179.964

  Hollanda

  304.632

  248.461

  188.305

  156.628

  161.691

  Polonya

  6.468

  5.771

  9.777

  10.976

  121.428

  Avusturya

  125.631

  139.235

  318.728

  150.512

  91.380

  Kanada

  12.942

  36.856

  26.395

  131.275

  86.123

  Belçika

  87.980

  108.430

  566.912

  243.740

  84.288

  Toplam

  15.419.773

  19.950.443

  16.321.043

  15.388.464

  16.454.475

  *Veriler TÜİK’ten alınmıştır.

  **Veriler 2016 yılına göre sıralanmıştır.

   ª2016 yılı verileri öngörülendir.

   

  • 8422.90.90.00.11 GTİP kodlu üründe İtalya ve Almanya son 5 yıl içerisinde en fazla ithalat yaptığımız ülkeler arasında konumlarını korumaya devam etmişler ve birlikte 2016 yılına ait toplam ithalatımızın %73,4’ünü kapsamıştır.
  • Çin’e 8422.90.90.00.11 GTİP kodlu ürününün ithalatında 2013-2014 yıllarında %44 oranında azalma görülmüştür.

   

  • 2016 yılı ambalaj makinelerinde Türkiye ihracatının %63’lük kısmını 8422.40 (Diğer paketleme veya ambalajlama makineleri (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makineler dahil) GTİP koduna sahip ürünler kapsamıştır. 

  • Her 2 grafikte de görüldüğü üzere ambalaj makinelerinin ihracatında ve ithalatında en fazla etkisi olan grup 8422.40 GTİP kodlu ürün grubudur. 

   

  DÜNYA SIRALAMASI

   

  EN FAZLA İHRACAT YAPAN 10 ÜLKE

   

  8422.30 Grubu İhracatı- Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makineler; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makineler; içecekleri gazlandırmaya mahsus makineler

  Ülke/ Yıl (1000x$)

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  Almanya

  2.180.069

  2.468.671

  2.750.755

  2.806.872

  2.351.634

  İtalya

  1.621.051

  1.583.142

  1.828.333

  1.795.059

  1.454.061

  Çin

  397.623

  495.000

  566.800

  601.087

  676.407

  ABD

  386.710

  388.862

  437.841

  441.375

  490.078

  Hollanda

  198.320

  155.920

  191.386

  223.239

  285.979

  Japonya

  279.080

  334.632

  361.654

  279.907

  265.860

  Fransa

  248.128

  338.635

  300.211

  268.400

  247.541

  İsveç

  228.449

  224.602

  233.388

  219.356

  218.860

  İsviçre

  200.812

  241.112

  188.463

  172.012

  182.505

  Tayvan

  128.020

  145.101

  157.074

  132.135

  135.729

  Toplam

  7.252.490

  7.709.989

  8.610.644

  8.421.853

  7.589.621

  *Veriler Trademap’ten alınmıştır.

  **Veriler 2015 yılına göre sıralanmıştır.

   

  8422.40 Grubu İhracatı- Diğer paketleme veya ambalajlama makineleri (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makineler dahil)

  Ülke/ Yıl (1000x$)

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  İtalya

  2.660.144

  2.551.373

  2.724.888

  2.859.658

  2.429.926

  Almanya

  2.370.640

  2.282.036

  2.449.561

  2.580.593

  2.009.506

  İsviçre

  427.265

  399.057

  410.599

  454.846

  462.399

  Çin

  262.705

  367.806

  371.814

  357.904

  374.874

  Hollanda

  373.083

  283.082

  348.370

  321.827

  367.936

  İspanya

  303.036

  294.081

  303.413

  339.895

  295.440

  Japonya

  339.388

  312.717

  267.376

  286.059

  285.088

  ABD

  276.467

  248.037

  220.964

  224.214

  215.610

  Fransa

  210.974

  244.491

  265.638

  251.283

  195.225

  Tayvan

  153.471

  153.734

  171.031

  178.941

  177.483

  Toplam

  8.917.041

  8.618.218

  9.171.192

  9.361.422

  8.269.709

  *Veriler Trademap’ten alınmıştır.

  **Veriler 2015 yılına göre sıralanmıştır.

   

  8422.90 Grubu İhracatı- Aksam ve parçalar

  Ülke/ Yıl (1000x$)

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  Almanya

  1.519.673

  1.513.796

  1.611.791

  1.626.355

  1.430.863

  İtalya

  1.684.569

  1.607.622

  1.800.336

  1.769.774

  1.399.310

  ABD

  315.315

  313.759

  319.540

  336.744

  329.722

  Çin

  165.696

  181.817

  198.527

  268.288

  269.158

  Fransa

  260.615

  289.592

  299.974

  286.801

  254.295

  İsveç

  274.909

  268.514

  261.181

  256.868

  230.253

  İsviçre

  233.914

  205.803

  217.524

  227.574

  214.693

  Hollanda

  149.320

  144.121

  154.766

  180.582

  181.427

  Avusturya

  211.627

  227.569

  239.690

  226.827

  170.655

  İngiltere

  127.622

  115.846

  132.311

  141.849

  142.912

  Toplam

  5.977.045

  6.040.690

  6.562.064

  6.796.420

  5.871.128

  *Veriler Trademap’ten alınmıştır.

  **Veriler 2015 yılına göre sıralanmıştır.

  EN FAZLA İTHALAT YAPAN 10 ÜLKE

   

  8422.30 Grubu İthalatı- Şişeleri, kutuları, çuvalları veya diğer kapları doldurmaya, kapamaya, mühürlemeye veya etiketlemeye mahsus makineler; şişeleri, kavanozları, tüpleri ve benzeri kapları kapsüllemeye mahsus makineler; içecekleri gazlandırmaya mahsus makineler

  Ülke/ Yıl (1000x$)

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  ABD

  999.975

  1.055.818

  1.117.121

  1.062.019

  959.147

  Çin

  920.731

  838.934

  862.740

  852.219

  680.820

  Meksika

  241.697

  237.033

  264.573

  270.944

  337.025

  İngiltere

  172.057

  127.809

  199.381

  215.435

  206.692

  Almanya

  198.618

  219.561

  187.047

  201.215

  201.743

  Fransa

  268.900

  263.895

  249.727

  249.533

  199.624

  Rusya Federasyonu

  390.511

  415.122

  405.066

  402.455

  197.635

  Kanada

  192.295

  181.599

  207.974

  190.680

  181.754

  Hindistan

  156.272

  168.780

  148.166

  163.021

  175.211

  Brezilya

  260.777

  191.157

  287.196

  221.529

  173.004

  Toplam

  7.568.951

  7.818.145

  8.324.095

  8.310.434

  7.461.756

  *Veriler Trademap’ten alınmıştır.

  **Veriler 2015 yılına göre sıralanmıştır.

   

  8422.40 Grubu İthalatı- Diğer paketleme veya ambalajlama makineleri (ısı ile büzerek ambalajlamaya mahsus makineler dahil)

  Ülke/ Yıl (1000x$)

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  ABD

  774.688

  663.172

  721.616

  847.568

  861.900

  Çin

  933.964

  759.450

  781.792

  810.741

  744.689

  Almanya

  377.600

  376.492

  361.809

  452.466

  324.154

  Fransa

  314.119

  298.667

  333.493

  295.652

  307.939

  Türkiye

  233.546

  217.589

  273.786

  270.760

  293.817

  Endonezya

  182.008

  199.439

  250.023

  357.650

  253.095

  Rusya Federasyonu

  366.556

  436.182

  422.626

  430.402

  241.700

  Meksika

  173.566

  173.283

  225.801

  202.577

  219.369

  Brezilya

  256.236

  230.825

  286.740

  259.864

  210.602

  İsviçre

  164.543

  140.867

  140.831

  138.910

  169.799

  Toplam

  7.831.722

  7.490.686

  7.947.063

  8.304.345

  7.459.911

  *Veriler Trademap’ten alınmıştır.

  **Veriler 2015 yılına göre sıralanmıştır.

   

  8422.90 Grubu İthalatı- Aksam ve parçalar

  Ülke/ Yıl (1000x$)

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  ABD

  679.674

  647.259

  713.160

  788.858

  756.052

  Almanya

  566.513

  526.868

  590.384

  572.955

  529.466

  Fransa

  480.818

  448.520

  526.807

  513.618

  412.607

  İngiltere

  247.450

  223.394

  286.511

  279.030

  269.479

  İspanya

  219.540

  178.774

  207.751

  255.028

  236.739

  Polonya

  137.672

  124.137

  188.427

  225.738

  211.933

  İtalya

  217.594

  214.418

  249.965

  231.128

  195.989

  Hollanda

  169.884

  149.960

  202.487

  175.395

  195.758

  Kanada

  139.858

  153.334

  150.445

  153.003

  160.759

  Belçika

  167.043

  187.136

  237.773

  209.426

  156.242

  Toplam

  5.772.349

  5.777.685

  6.651.914

  6.758.303

  5.981.227

  *Veriler Trademap’ten alınmıştır.

  **Veriler 2015 yılına göre sıralanmıştır.

   

  8422 GTİP Grubu İhracatı

  GTİP Kodu/ Yıl (1000x$)

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  8422.40

  8.917.041

  8.618.218

  9.171.192

  9.361.422

  8.269.709

  8422.30

  7.252.490

  7.709.989

  8.610.644

  8.421.853

  7.589.621

  8422.90

  5.977.045

  6.040.690

  6.562.064

  6.796.420

  5.871.128

  8422.11

  3.765.030

  3.572.264

  3.869.213

  3.937.352

  3.575.115

  8422.19

  799.029

  773.546

  780.730

  844.166

  767.890

  8422.20

  556.106

  551.393

  603.501

  590.642

  531.892

  Toplam

  27.266.741

  27.266.100

  29.597.344

  29.951.855

  26.605.355

  *Veriler Trademap’ten alınmıştır.

  **Veriler 2015 yılına göre sıralanmıştır.

  Br: 1000x$

  • Grafikten de görüldüğü üzere 8422 GTİP kodlu ürünlerde dünya ihracat sıralamasında son 5 yıl içerisinde en fazla paya sahip olan alt GTİP grubu 8422.40, en az paya sahip alt GTİP grupları ise 8422.19 ve 8422.20 olmuştur.

   

  8422 GTİP Grubu İthalatı

  GTİP Kodu/ Yıl (1000x$)

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  8422.30

  7.568.951

  7.818.145

  8.324.095

  8.310.434

  7.461.756

  8422.40

  7.831.722

  7.490.686

  7.947.063

  8.304.345

  7.459.911

  8422.90

  5.772.349

  5.777.685

  6.651.914

  6.758.303

  5.981.227

  8422.11

  3.789.929

  3.718.775

  3.966.714

  4.133.665

  3.788.799

  8422.19

  774.794

  732.105

  776.860

  827.324

  779.653

  8422.20

  540.452

  577.172

  622.513

  616.307

  507.936

  Toplam

  26.278.197

  26.114.568

  28.289.159

  28.950.378

  25.979.282

  *Veriler Trademap’ten alınmıştır.

  **Veriler 2015 yılına göre sıralanmıştır.

   

  Br:1000x$

  • 8422 GTİP kodlu üründe dünya ithalat sıralamasına bakıldığında en fazla ithalat değerine sahip olan alt GTİP grubu 2012 – 2015 yılları arasında 8422.30 ve 2011 yılında 8422.40 GTİP kodlu ürün grubu olmuştur.

  SONUÇ:

   

  Ambalaj makineleri, fabrikalarda üretilen birçok ürünün makine gücü ile kolayca paket yapılmasını sağlamaktadır. Ambalaj türüne göre çeşitlendirilebilen bu makineler içerisinde, vakumlu olanlar hem insan sağlığı açısından en güvenli olan hem de ürünlerin tazeliğini ve kalitesini kaybetmeden korunmasında en etkili olandır.

   

  Türk ambalaj makineleri üreticileri 2016 yılı rakamıyla 133 ülkeye ihracat yapmaktadır. Ambalaj makineleri ihracatında Güney Asya ülkelerinin etkisi büyük iken, ambalaj makinelerine ait aksam ve parçaların ihracatında Almanya, İtalya ve ABD’nin etkisi oldukça fazladır. Ambalaj makinelerinin ithalatına bakıldığında ise Avrupa ülkelerinin özellikle Almanya ve İtalya’nın etkin olduğu görülmektedir. Rusya ile yaşanan sıkıntılardan dolayı ambalaj makineleri ihracatında büyük oranda bir azalma görülmektedir. 2017 yılı itibariyle Rusya ile yaşanan krizin pozitif yöne dönmesi sayesinde bu oranların eski halinden daha da iyi seviyelere yükselmesi umut edilmektedir.

   

  Ambalaj makineleri sektöründeki başlıca sorunlardan biri ise, ikinci el makinede ithalatın eski makine ağırlıklı olmasıdır. Bu durum yerli üreticileri etkilediği gibi, yurtdışından gelen yıpranmış ve verimsiz makineler ile verimlilik oranının azalmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle hem yerli üreticinin korunması hem de üretimde kalite ve verimlilik açısından ikinci el makinede ithalatın sınırlandırılması gerekmektedir. Ayrıca bu durum insan sağlığını da yakından ilgilendirmekte olduğundan, dikkat çekilmesi gereken bir noktadır.

   

  MİB, özellikle ikinci el makine ithalatı konusunda gerekli hassasiyeti göstererek, ilgili devlet kuruluşlarıyla da belirli dönemlerde toplantılar gerçekleştirmekte, konuya dikkat çekmeye çalışmaktadır.

  KAYNAKLAR: