Copy
20 Eylül 2021 / Sayı: 8

Başkanımız S. Emre Gencer, Kazan Summit'te Konuştu

Yönetim Kurulu Başkanımız Emre Gencer, Tataristan Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov, Rusya Federasyonu Ekonomik Gelişim Bakanı Maxim Reshetnikov’un da katıldığı Makine İmalat Endüstrisi Kümelenmesi Forumu kapsamında yapılan açık oturuma konuşmacı olarak katıldı.
Emre Gencer'in konuşmasını YouTube kanalımızda seyredebilirsiniz.
Gencer, "Forum vesilesiyle bu seçkin topluluğa hitap etmek benim için büyük bir zevk ve onurdur. Bana bu fırsatı tanıdıkları için Türkiye Makina İmalatçıları Birliği adına Zirve’yi düzenleyenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bu mükemmel organizasyonun Tataristan ve Rusya’nın diğer bölgeleri ile İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri arasındaki ticari ve iktisadi işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum." dedi.
Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi hususuna değinen Gencer, bu zirvenin Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ve iktisadi ilişkilerin gelişmesinde yeni bir çığır açan zirve olarak akıllarda kalması temennilerini iletti.
Başkanımız Selim Gencer, birliğimizin Rusya ve Avrasya'daki hedefleri hakkında da açıklamalarda bulundu: "Türkiye Makina İmalatçıları Birliği olarak bu önemli misyonda etkin rol üstlenmek istiyoruz. Birliğimiz, sektörün önde gelen 200 üye firması ile Türkiye’de makina imalat sanayinin en etkin sesi durumundadır. 2021 yılında 20 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz. İhracatın büyük bir bölümü Avrupa Birliği’ne ve Kuzey Amerika’ya gerçekleşmektedir. Aynı başarıyı Rusya’da ve Avrasya pazarında da elde etmeyi amaçlıyoruz."
"Bu amaca ulaşmak için Tataristan’dan başlamanın doğru tercih olduğuna inanıyoruz." diyen Gencer, birliğimizin Tataristan nezdinde gerçekleştirdiği girişimlerden de bahsetti: "Nitekim bu gerçeğin farkında olarak son aylarda Tataristan’a birçok ziyaret düzenledik. Türk Makina İmalatçıları olarak, Ekselansları Minnihanov ile 23 Haziran günü İstanbul’da bir araya gelerek Tataristan ile Rusya’daki yatırım fırsatlarını birlikte incelediğimiz çok verimli bir toplantı yaptık."

Hiçbir Sorun, Onu Yaratan Bilinç Seviyesiyle Çözülemez

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın S. Emre Gencer, Covid-19'un etkilerini ve dijital dönüşümü de değerlendirdi. "Bir bilge kişi der ki: 'Hiçbir sorun, onu yaratan bilinç seviyesiyle çözülemez.'" diyen Gencer, sahip olduğumuz eski bilgilerin toplumun güncel ihtiyaçlarını karşılayamaması durumunda zamanın ruhunun gidişatında değişiklik yapmamız gerektiğinin altını çizdi.
Hayatın her alanında yaşanan köklü değişimlerin yeni bir sanayileşme çağından geçtiğimizi gösterdiğini belirten Gencer, "Bu yeni çağ ise hayatımızın her alanında dijital dönüşümle şekilleniyor. Geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını patlak verdiğinde dünya büyük ölçüde çevrimiçine geçiş yaptı. Bu gelişme, onlarca yıldan beri süregelen dijital dönüşümü hızlandırdı." diye konuşmasını sürdürdü.
Peki bu süreçte ne gibi değişiklikler yaşandı?
  • Birincisi, sektörümüz de dahil olmak üzere birçok firma faaliyetlerini sürdürmek için dijital iş modellerini hayata geçirdi.
  • İkincisi, çalışanların büyük bir bölümü evden çalışmaya başladı.
  • Üçüncüsü, evde internet erişimi olanlara eğitimler çevrimiçi olarak verilmeye başlandı.
  • Dördüncüsü, pandeminin gelişimini izlemek üzere mobil uygulamalar geliştirildi.
  • Beşincisi, araştırmacılar virüs hakkında daha fazla bilgi edinmek ve aşı araştırmalarını hızlandırmak için yapay zekâ kullandı.
Pandeminin tetiklemiş olduğu bu faaliyetler ve değişimlerin altını çizen Gencer, "Bu, aynı zamanda dijital dönüşümün muazzam potansiyelini de ortaya koymaktadır. Pandemi ayrıca, dijital dönüşümün birçok alanında var olan eksiklikleri de ortaya çıkarmıştır." diye ekledi.
Gencer konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dijital çözümlere artan bağımlılık, özellikle gizlilik ve dijital güvenlik alanında büyük sorunlar yaratmıştır. Bu alan, ülkeleri büyük bir zorlukla karşı karşıya bırakmıştır. Bilim insanları, ekonomilerin COVID öncesi döneme ait modellere bir daha dönüş yapmayacağını düşünmektedirler. Her şeyden önce, bu pandemi krizi dijital teknolojilerin potansiyelini ortaya çıkarmıştır ve gerçekleşen bazı değişimler artık tersine çevrilemeyecek denli derindir. Hiç şüphe yok ki bir geri dönüş yaşanmayacaktır."
Bu durumun doğurduğu yeni zorluklar ile mutlaka karşılaşacağımızı belirten Gencer, bu zorluğun en önemli bileşeninin, yaygın ve güvenilir dijital erişim olduğundan bahsetti. Gencer, bunu elde etme yolunun ise yapay zeka ile entegre edilmiş iş akışları, IoT (nesnelerin interneti), dijital değerler ve tüm bunların özü olan blok zincir teknolojileri (örneğin akıllı sözleşmeler) olduğunu vurguladı.

Devletler Kendilerini Bu Değişime Nasıl Hazırlıyorlar

"Bu konuda Almanya’dan bir örnek vermek istiyorum." diyen Gencer, "Almanya yakın zamanda 2030 Sanayi Stratejisi’ni ortaya atmıştır. Bu stratejinin temel amacı, modern akıllı teknolojileri kullanarak geleneksel imalat uygulamalarının süregelen otomasyon sürecini hızlandırmaktır. Bugün dünyadaki en değerli kaynak Büyük Veridir. Almanya, yüksek rekabet gücünü korumak için makina mühendisliği endüstrisiyle ilgili verileri toplamayı amaçlamaktadır. Büyük Verinin önemi, ne miktarda veriye sahip olduğunuzla değil, o veriyle ne yaptığınızla ilgilidir. Dolayısıyla ana hedefler; birinci olarak maliyetleri düşürmek, ikinci olarak süreleri kısaltmak, üçüncü olarak yeni ürün geliştirmek ve dördüncü olarak da akıllı kararlar almaktır. Ve tüm bu araçlara sahip olarak, fabrikalarımızda arızaların, sorunların ve kusurların kök sebeplerini neredeyse gerçek zamanlı olarak tespit edebileceğiz." dedi.
"Amerika Birleşik Devletleri, Yapay Zekâ ve Büyük Veri alanlarında lider konumunu halen sürdürmektedir. Bununla birlikte ABD’nin, nesnelerin interneti ile ilgili olarak bilgisayar cihazları ile mekanik ve dijital makinaların üretiminde bazı kısıtları bulunmaktadır. Bu açığın ise yakın zamanda kapanması olası görülmüyor. Diğer taraftan, Rusya ve Çin ise her iki yaklaşımı birleştiren bir sanayi stratejisi uyguluyor (yani büyük verileri toplamak ve bilgisayar cihazları ile mekanik ve dijital makinalar üretmek)."
Türk Hükûmetinin ise 2017 yılında düğmeye basarak tam zamanında İmalat Sanayiinde Dijital Dönüşüm için yeni bir Platform oluşturduğundan bahseden Gencer, bu platform kapsamında, üniversitelerde, teknoparklarda ve sanayi bölgelerinde hatırı sayılır sayıda dijitalleşme projesi uygulanmaya başladığının da altını çizmiştir.
Diğer taraftan, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bakanlığı ise 2019 yılı sonundan itibaren imalat sanayine yönelik yeni bir program hayata geçirmiştir. Söz konusu program, orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünleri alanında sanayinin imalat kapasitesi ile kabiliyetini artırmayı hedeflemektedir.
Konuşmasını iyi dilek ve temennilerle tamamlayan Gencer, zirveyi düzenleyenlere teşekkür etti ve bu zirvenin İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri, Tataristan ve Rusya'nın diğer bölgeleri arasında çok yönlü bir işbirliğinin daha da geliştirilmesine katkıda bulunacağını umduğunu belirtti.

Tataristan Makine Endüstrisi Kümelenmesi ile MİB Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Makina İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı S. Emre GENCER, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burç ANGAN, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet ÖZKAYAN ve Genel Sekreterimiz Sefa Sadık AYTEKİN’in katılımları ile gerçekleşen “KazanSummit2021” esnasında Tataristan Makine Endüstrisi Kümelenmesi ile MİB arasında bir iş birliği protokolü imzalandı.
Tataristan Makine Endüstrisi Kümelenmesi adına Yönetim Kurulu Başkanı Sergei Vasilyevich MAYOROV ve MİB adına Yönetim Kurulu Başkanı S. Emre GENCER’in imzaladığı iş birliği protokolü, uzun süreli olarak karşılıklı çıkarlar gözetilerek bilgi alış-verişi dışında; iki ülke arasında faaliyet yürütmek isteyen üyelerinin hedefleri doğrultusunda mevzuat konuları başta olmak üzere bedelsiz olarak yardımlaşma ve iletişim konusunda yardımcı olmayı içermektedir.

Yatırım Teşviklerinde Yeni Düzenleme

29.06.2021 tarih ve 31526 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile yatırım teşvik sisteminde köklü bir düzenlemeye gidildi.
MİB’in girişimleri ve düzenlediği yerli imalat makinelerini içeren ilgili liste baz alınarak yapılan düzenleme ile 2010 yılından beri büyük bir dert haline gelen ikinci el makine ithal ederek yapılan ölü yatırımlar ile yerli imalatı olan makinelerin gümrük vergisi ödemeden ülkemize getirilmesine izin veren düzenleme kaldırıldı. 
Bu düzenleme ile aslen 2017 yılından beri çeşitli kararnameler ve kararlar ile yerli imalat makinelerini korumak için uygulamaya alınan ilave gümrük vergileri yatırım teşvik ile getirilen makinelere de uygulanmaya başlamış oldu.
Düzenlemenin Tam Metnine Ulaşmak İçin Tıklayın

Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

9 Temmuz Cuma günü saat 14:00 ‘da Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çerçevesinde “Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı” Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ev sahipliğinde, MAKFED ve SAHA İstanbul iş birliği ile gerçekleşti. Online olarak gerçekleşen toplantıya katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Programın açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih KACIR, MAKFED Başkan Vekili Kutlu KARAVELİOĞLU, MİB Başkanı S. Emre GENCER ve SAHA İstanbul Başkan Yardımcısı Ali Fazıl BÖYET yaptı. Sonrasında ise söz konusu Hamle Programına ilişkin olarak Daire Başkanı Hakan ERTEN bilgilendirme yapıp katılımcıların sorularını cevapladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, “Üretimde Yapısal Dönüşüm Çağrısı” ön başvurularının alınması süreci 1 Ağustos 2021 tarihinde sonlanmaktadır. Çağrıya ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşmak için: http://www.hamle.gov.tr/Home/CagriPlani, önemli döküman ve sunumlara ulaşmak için http://www.hamle.gov.tr/Home/Dokumanlar sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Daha Fazla Bilgi Almak ve Programın Tamamını Seyretmek İçin Tıklayın

Yeşil Mutabakat Eylem Planı Yayımlandı

Ülkemizin, uluslararası ticaret düzeninde son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliği ile mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliğimizi güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” 16.07.2021 tarihinde Resmî Gazetede yayımlandı.

Uluslararası Ticaretin Öne Çıkan Aktörlerinden Yeşil Dönüşüm Hedefleri

Son yıllarda dünyada hız kazanan yeşil dönüşüm politikaları, iklim değişikliğiyle bağlantılı politikaları uluslararası ekonomi ve ticaret gündeminin merkezine yerleştirdi. AB’nin 11 Aralık 2019’da açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2050 yılında karbon-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koyması bu politikalara ivme kazandırdı. Covid-19 salgınının da pekiştirdiği sürdürülebilirlik algısı ile birlikte AB’nin yeşil dönüşüm hedeflerini açıklamasının ardından, uluslararası ticaretin önde gelen aktörleri de benzer hedefler açıklamaya başladı.

 9 Ana Başlık Altında Toplam 32 Hedef ve 81 Eylem

“Yeşil Mutabakat Eylem Planı”, uluslararası ticaret ve ekonomide meydana gelen bu değişim ve dönüşüm karşısında ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve kaynak-etkin bir ekonomiye geçişini desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, ekonomimizin lokomotifi olan ihracatımızda rekabetçiliğimizin korunması ve geliştirilmesi, ülkemizin Gümrük Birliği sayesinde AB ile sağlamış olduğu bütünleşmenin derinleştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.
En önemli ticaret ortağımız olan AB tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişiklikler başta olmak üzere bu alandaki dönüşüme zamanlıca uyum sağlanması ve karşı karşıya kalacağımız risklerin fırsata çevrilmesi amacıyla Bakanlığımız liderliğinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör işbirliği içerisinde hazırlanan Eylem Planı 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içermektedir.
Eylem Planı, ülkemizin küresel tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi ve yeşil yatırımların ülkemize çekilmesi bakımından da büyük önem arz etmektedir.
Bu konuda Ticaret ve Ekonomi Bakanlığının hazırladığı eylem planına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

İleri Düzey Dişli Tasarımı Eğitimi Programı Açıklandı

MİB üye firmaları çalışanlarının indirimli faydalanabileceği İleri Düzey Dişli Tasarımı Eğitimi Programı ile ilgili detaylı bilgi ve programa web sitemizden ulaşabilirsiniz.
 
Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayın

Ar-Ge 250 Araştırması’nda MİB Üyesi 12 Firma Yer Aldı

Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime, bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiği “Türkiye Ar-Ge Araştırması” ile Türkiye’nin katma değer yolculuğunda nereye vardığını gözler önüne serdi. Araştırmada yer alan 500 firma, Ar-Ge harcamasını 16 milyar 995 milyon TL’ye çıkardı. Pandeminin gölgesinde geçen bir yıl olan 2020’de Türkiye ekonomisine dair grafikte düşüş yaşanmasına rağmen araştırmaya konu olan 500 firma, 2019 yılına nazaran Ar-Ge’de daha güçlü bir performans ortaya koydu.
Bu araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’nin en çok ar-ge harcaması yapan 500 firması arasında MİB üyesi 12 firma yer aldı. 2020 yıllarında yaptıkları Ar-Ge harcamalarına göre sırasıyla Hidromek, Erdemir, Samet Kalıp, Akım Metal, Sistem Teknik, Hema Endüstri, Durmazlar, Ermaksan, Dalgakıran, İmaş, Baykal ve Güven firmalarımızı tebrik ediyoruz.

Üyelerimizden Haberler

Üye firmalarımızın Ulusal Medya'da yer alan haberlerini E-bültenimizde duyuruyoruz. Sizler de yayımlanmasını istediğiniz haberlerinizi mib@mib.org.tr adresine e-posta ile göndererek bize ulaştırabilirsiniz.
Tüm Hakları Saklıdır. 2020 Makina İmalatçıları Birliği, All rights reserved.