2016 YILI EKONOMİK BEKLENTİLER

2016 Türkiye’nin Büyümesi için Temel Koşul:

 • İHRACATIN ARTMASI!
 • İhracata dayalı ekonomik büyüme modelleri hem ülke bazında hem de iş camiasında kurulmalıdır.
 • Bu noktada amaç ithalatı kısmak değildir, ihracatı arttırmaktır. İhracatı arttırmadan, ithalatı kısmak farklı ekonomik problemleri de beraberinde getirecektir.
 • Türkiye, 2012 yılından beri %3 oranında büyümektedir. Büyüme yavaşladığında tarım dışı istihdam (tarım sektörü dışındaki işsizlik) oranı artmaktadır.
 • Büyümenin %6-7 civarında seyretmesiyle işsizlik azalacak, cari açık ihracatın artmasıyla normal seyrine yerleşecektir.
 • Bu model geçici nitelikte değil, kalıcı model niteliği taşımalıdır.

2016 Türkiye’yi Bekleyen En Tehlikeli/ Riskli Hususlar:

 • Devalüasyon Krizi
 • Yüksek finansman ihtiyacı nedeniyle (sıcak para), Türkiye ekonomisi kırılganlığını koruyacaktır.
 • Cari Açık
 • Cari açığı finanse etmemek gerekmektedir.  
 • Tasarruf tedbirleri dahilinde yaşamak, iş yapmak gerekmektedir. (Ör. “Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız”) 
 • Jeopolitik riskler/ Terörizm/ Mülteci Problemi/ Konjonktürel Etkiler (kitle pazarlarda yaşanabilecek ekonomik buhranlar) Bu husus, 2016-2017 Türkiye Bütçesini bile bozabilecek nitelikte güçlüdür.
 • Rusya ile ticari ve siyasi sıkıntıların yaşanması büyük bir problem yaratmaktadır. Bu konumda tam anlamıyla bir politik belirsizlik söz konusudur.

2016 Fırsatlar:

 • Avrupa Birliği ile 17. fasılın açılması, ilişkilerde iyileşme belirtisi olarak algılanmaktadır. Bu aynı zamanda, geçtiğimiz dönem yavaşlayan ticaret oranlarının hızlanması anlamına da gelecektir. Ancak bu pembe bir tablo olarak algılanmamalıdır.

ÜLKELER İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard and Poors’un raporuna göre, küresel risklere en duyarlı ülkeler sıralamasında Türkiye ile birlikte, Venezüella, Arjantin, Kolombiya ve Peru yer almıştır.
 • IMF Raporuna göre, Çin ve Türkiye’deki sermaye akışındaki yavaşlama, kırılganlığı arttırmaktadır.
 • IMF Raporuna göre 2016 yılında, emtia fiyatlarındaki düşüşten en çok etkilenecek olan ülkeler, önde gelen emtia üreticisi olan Rusya, Brezilya ve Hindistan olarak belirtilmiştir.

AVRUPA BİRLİĞİ:

 • Avrupa Birliği ülkelerinde ekonomik anlamda bir diriliş dönemi başlamaktadır. Bu husus, yine Türkiye ile ticaret oranlarının artması olarak algılanmaktadır. 
 • 2015 yılının son çeyreğinde bölgenin başlıca büyük ekonomilerinden Fransa yatay, Almanya ve İtalya olumlu bir performans göstermiştir.
 • 2015 yılının son çeyreğinde bölgenin riskli ekonomileri arasında gösterilen İspanya, Yunanistan ve Portekiz’de ise, sınırlı bir büyüme yaşanmış ancak olumlu bir seyir göstermiştir.
 • Bu olumlu havanın 2016 yılında artması öngörülmektedir.
 • Sanayi üretimi aylık bazda %0,6 artışla tahminlerin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu ivme de bölgenin toparlanma sürecinde olumlu bir katkı olarak algılanmış, devam edeceği yönündeki görüşleri güçlendirmiştir.

 

2015 Yılında Büyük Atılım Yapan ve 2016 Yılında Sürdürmesi Beklenen Ülke Modeli: ÇİN HALK CUMHURİYETİ

 • Korumacı bir politika belirlenmiştir.
 • Komünist rejimin etkisi ağırlıklı olarak görülmüştür.
 • Nüfus sınırlaması, alım imkanları dahi belirlenmiştir.
 • Siyasi zihniyet ile ticari istikrar belirlenmiştir. (Ör. Toplu hammadde alımları, satışları vb.)
 • Öncelikli olarak iç piyasanın doyması hedeflenmiştir. (Ör. içerideki tüketim arttırılmış, ihracat ilk etapta sınırlandırılmıştır.)  
 • Bu durum 2016 yılı için ekonomik model olarak da belirlenmiştir. 
 • 2015 yılı 3. Çeyreğinde %6,9 büyüme oranıyla beklentilerin üzerine çıkmış, ancak %7 olarak hükümet beklentisinin altında kalmıştır. 2009 yılından bu yana en yavaş büyüme seyrini göstermiştir.
 • Çin Başbakanı Li Keqiang, uygulanmakta olan politikalarla 2016 yılı başta olmak üzere dünyanın kriz kaynağı olmayacaklarını, tam tersine büyüme motoru olacaklarını ifade etmiştir.

RUSYA

 • Gelirlerinin yarısını petrol ve gaz satışlarından elde eden Rus ekonomisi, 2015 yılının 3. Çeyreğinde olumsuz bir etki altında kalmış ve %4,3 daralmıştır.
 • Uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard and Poors, petrol fiyatlarının aşırı dalgalı bir seyir izlemesi nedeniyle, GSYH büyüme tahminlerinin 2016 yılında daralmaya devam edeceğini belirtmiştir. Böylece büyüme beklentisi 2016 yılı için %1,9’dan, %0,3 seviyelerine indirilmiştir.
 • Kur etkisiyle artış eğilimine giren enflasyon oranı 2008 yılından bu yana ilk kez çift haneli sayılara yükselerek 2014’te %11,4 ve 2015’te %10,39 olmuştur.
 • Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle küçülmeye devam eden Rus ekonomisinde, GSYH 2015 yılının 3. çeyreğinde %4,3 daralmıştır.

2016 GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ DURUM:

 • IMF tahminlerine göre, bu grup ülkelerde 2016 yılında ortalama %2,2’lik büyüme oranı beklenmektedir. 
 • ABD’de ılımlı toparlanma süreci başlamıştır.