8434 Grubu Makinalar - Süt Sağma Makinaları ve Sütçülükte Kullanılan Makina ve Cihazlar

 

Türkiye’nin İthalatı

8434 Grubu Makianlar (USD)

 

Ülke /Yıl

2010

2011

2012

2013

2014

Toplam

1

Almanya

12.865.739

10.720.041

12.824.280

6.313.395

26.073.373

68.796.828

2

Danimarka

1.472.092

2.131.513

4.635.102

5.734.300

5.538.351

19.511.358

3

İsveç

3.625.997

6.180.426

3.039.223

3.850.283

3.280.061

19.975.990

4

Fransa

1.313.213

13.731.357

3.124.664

1.834.543

2.990.034

22.993.811

5

İsrail

499.620

486.327

944.006

377.857

2.505.275

4.813.085

6

İtalya

3.108.161

4.010.196

4.071.828

2.571.483

2.391.737

16.153.405

7

Hindistan

0

0

0

583

1.940.000

1.940.583

8

Hollanda

248.039

1.428.733

737.849

578.327

1.230.846

4.223.794

9

İsviçre

2.323

488.604

26.580

12.232

900.918

1.430.657

10

Polonya

1.882.904

1.157.648

1.332.332

791.239

826.378

5.990.501

 

Genel Toplam

27.887.616

44.856.744

35.810.830

28.183.446

49.852.297

186.590.933

 

 

Türkiye’nin İhracatı

8434 Grubu Makinalar (USD)

 

Ülke /Yıl

2010

2011

2012

2013

2014

Toplam

1

Cezayir

1.780.006

3.314.270

2.569.663

3.932.844

5.078.170

16.674.953

2

İran

1.818.649

1.463.807

1.175.050

1.132.675

2.492.603

8.082.784

3

Özbekistan

18.348

15.314

30.563

39.895

2.311.810

2.415.930

4

Romanya

436.517

688.884

953.916

892.738

1.701.046

4.673.101

5

İngiltere

25.599

1.155.885

25.724

213.892

1.675.085

3.096.185

6

Rusya Federasyonu

100.153

136.454

258.349

1.210.516

1.559.869

3.265.341

7

Tunus

1.024.752

1.162.888

1.657.371

1.532.931

1.467.372

6.845.314

8

KKTC

655.448

509.532

793.681

1.363.551

1.306.710

4.628.922

9

Irak

429.925

977.456

680.410

1.527.622

1.167.654

4.783.067

10

Azerbaycan

6.626.890

1.486.153

629.170

939.622

1.114.793

10.796.628

 

Genel Toplam

21.190.645

21.099.625

17.553.042

25.290.060

33.857.828

118.991.200

 

8435 Grubu Makinalar - Şarap, Elma Şarabı, Meyva Suları veya Benzeri İçeceklerin İmaline Mahsus Presler, Fulvarlar ve Benzeri Makina ve Cihazlar

 

 

Türkiye’nin İthalatı

8435 Grubu Makinalar (USD)

 

Ülke / Yıl

2010

2011

2012

2013

2014

Toplam

1

Almanya

34.795

58.637

430.270

473.702

1.868.197

2.865.601

2

İtalya

907.273

587.207

912.212

530.016

1.435.249

4.371.957

3

İsviçre

2.905.151

59.744

3.676.023

5.550.872

1.184.583

13.376.373

4

İspanya

346.440

494.771

952.386

928.023

864.372

3.585.992

5

Fransa

633.012

511.608

452.318

1.136.448

473.849

3.207.235

6

Çin

156.035

39.904

439.765

62.997

190.308

889.009

7

ABD

166.498

116.730

64.270

437.198

170.877

955.573

8

Bulgaristan

400.109

78.270

0

66.112

112.652

657.143

9

Polonya

55.280

188.518

1.580

68.709

35.742

349.829

10

Hollanda

3.320

2.765

533

8.219

16.906

31.743

 

Genel Toplam

5.662.075

2.184.155

6.988.380

9.322.177

6.386.631

30.543.418

 

 

 

Türkiye’nin İhracatı

8435 Grubu Makinalar (USD)

 

Ülke /Yıl

2010

2011

2012

2013

2014

Toplam

1

Cezayir

5.279

 

1.873

2.451

211.038

220.641

2

Azerbaycan

19.391

91.604

536.890

185.656

193.856

1.027.397

3

Türkmenistan

5.402

9.359

52.993

38.069

169.494

275.317

4

Portekiz

   

6.718

124.964

131.682

5

Suudi Arabistan

21.913

260.900

16.481

330.759

124.622

754.675

6

ABD

56.050

685

0

165.500

55.950

278.185

7

Almanya

212.935

171.226

179.849

62.306

53.075

679.391

8

İran

1.622

19.764

2.104

30.084

45.096

98.670

9

KKTC

29.668

41.060

5.422

15.877

39.031

131.058

10

Rusya Federasyonu

3.006

1.544

12.780

32.045

37.913

87.288

..

..

 

Genel Toplam

807.959

873.516

1.243.548

1.779.284

1.511.444

6.215.751

 

8437 Grubu Makinalar - Tohumların, Hububatın, Kuru Baklagillerin Temizlenmesine, Tasnif Edilmesine veya Ayıklanmasına Mahsus Makina ve Cihazlar; Kuru Baklagillerin veya Hububatın Öğütülmesine veya İşlenmesine Mahsus Makina ve Cihazlar (Çiftlik Tipi Makina ve Cihazlar Hariç)

 

 

Türkiye’nin İthalatı

8437 Grubu Makinalar (USD)

 

Ülke/Yıl

2010

2011

2012

2013

2014

Toplam

1

İngiltere

11.360.313

9.004.076

9.509.019

10.407.570

10.174.747

50.455.725

2

İtalya

1.376.973

1.371.409

3.248.818

2.686.200

3.100.767

11.784.167

3

Almanya

3.271.525

6.740.694

4.238.266

3.999.138

1.940.506

20.190.129

4

ABD

1.326.910

1.121.728

923.166

2.540.152

1.912.643

7.824.599

5

İspanya

22.112

60.796

32.030

2.398

1.751.995

1.869.331

6

Lübnan

0

16.277

0

0

1.700.919

1.717.196

7

Çin

2.045.548

2.696.737

1.790.588

2.120.794

1.617.991

10.271.658

8

Avusturya

802.364

1.068.256

1.602.140

843.610

1.011.831

5.328.201

9

Brezilya

281.500

822.757

1.036.750

870.142

772.167

3.783.316

10

Hong Kong

630

0

  

755.500

756.130

 

Genel Toplam

23.355.857

37.214.691

33.617.339

33.118.607

28.140.357

155.446.851

 

 

Türkiye'nin İhracatı

8437 Grubu Makinalar (USD)

 

Ülke/Yıl

2010

2011

2012

2013

2014

Toplam

1

Cezayir

2.004.149

7.310.509

16.425.467

22.153.267

37.606.967

85.500.359

2

Libya

10.817.882

3.409.020

20.606.303

21.154.298

22.135.401

78.122.904

3

Kazakistan

19.680.075

14.475.226

19.123.976

15.612.868

21.914.365

90.806.510

4

İran

15.579.170

29.389.952

9.959.504

9.025.426

13.915.680

77.869.732

5

Tanzanya

1.700

1.103.840

662.335

2.111.599

13.253.474

17.132.948

6

Sudan

587.084

1.073.331

2.012.560

7.507.020

12.509.271

23.689.266

7

Özbekistan

2.839.629

5.052.666

8.094.695

9.199.547

12.240.966

37.427.503

8

Mısır

13.255.434

7.537.611

16.119.873

15.203.880

11.873.783

63.990.581

9

Rusya Federasyonu

7.687.538

14.806.848

11.486.570

8.897.072

11.147.690

54.025.718

10

Mersin Serbest Bölg.

8.184.520

6.560.536

5.266.570

12.895.596

9.993.873

42.901.095

 

Genel Toplam

166.252.170

190.528.262

208.812.701

217.219.348

257.526.837

1.040.339.318

 

8438 Grubu Makinalar - Bu Fasılın Diğer Pozisyonlarında Yer Almayan veya Belirtilmeyen Yiyecek ve İçeceklerin Sınai Amaçlarla Hazırlanması veya İmaline Mahsus Makina ve Cihazlar (Hayvansal, Bitkisel Sabit Katı veya Sıvı Yağların Çıkarılmasına veya Hazırlanmasına Mahsus Olanlar Hariç):

 

 

Türkiye'nin İthalatı

8438 Grubu Makinalar (USD)

 

Ülke /Yıl

2010

2011

2012

2013

2014

Toplam

1

İtalya

37.828.178

42.538.134

82.102.282

76.214.878

77.341.675

316.025.147

2

Almanya

41.230.404

61.992.955

55.108.618

73.048.237

57.941.603

289.321.817

3

Hollanda

43.333.028

49.551.850

33.139.132

46.538.089

31.496.470

204.058.569

4

İsviçre

10.276.786

13.010.503

10.903.769

15.873.365

18.861.498

68.925.921

5

Fransa

6.114.144

7.547.258

6.146.960

11.780.407

12.287.798

43.876.567

6

Avusturya

6.094.333

5.223.280

12.286.479

15.259.784

10.670.164

49.534.040

7

ABD

8.343.127

14.967.906

12.369.295

8.800.678

9.736.538

54.217.544

8

Danimarka

11.618.498

12.360.214

17.414.011

16.364.016

7.132.500

64.889.239

9

Norveç

17.664

608.591

8.272.834

15.513.726

6.865.391

31.278.206

10

İspanya

2.715.368

3.732.760

1.676.700

3.682.326

5.839.201

17.646.355

 

 

Genel Toplam

181.456.826

241.542.577

261.300.137

320.575.776

264.709.224

1.269.584.540

 

 

Türkiye'nin İhracatı

8438 Grubu Makinalar (USD)

 

Ülke /Yıl

2010

2011

2012

2013

2014

Toplam

1

Cezayir

4.267.415

3.360.113

5.162.629

8.119.567

9.206.402

30.116.126

2

Rusya Federasyonu

5.552.301

6.904.853

8.032.392

9.444.897

6.874.385

36.808.828

3

İran

3.283.985

3.529.985

857.003

1.650.208

6.062.494

15.383.675

4

Azerbaycan

4.022.858

5.122.328

7.746.256

4.877.833

5.196.362

26.965.637

5

Irak

3.044.220

3.268.014

4.343.865

5.132.480

4.493.682

20.282.261

6

Suudi Arabistan

969.521

1.177.893

1.820.186

1.866.213

3.584.397

9.418.210

7

Polonya

247.315

1.054.964

978.126

669.224

3.455.173

6.404.802

8

Özbekistan

3.656.415

4.712.456

1.712.043

2.042.848

2.995.138

15.118.900

9

Almanya

1.515.976

2.406.393

3.024.061

3.824.563

2.836.859

13.607.852

10

Hollanda

4.461.650

6.192.300

4.152.154

2.839.061

2.646.024

20.291.189

 

Genel Toplam

75.073.407

82.627.210

90.813.549

106.151.458

102.595.931

457.261.555