MİB Genel Sekreteri


Sefa Sadık Aytekin, 1996 yılından itibaren Devlet Bakanlığı, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve çeşitli uluslararası kuruluşlarda daire başkanlığı, müsteşar yardımcılığı, bakan danışmanlığı ve yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde bulunmuş ve 2017 yılından itibaren özel sektörde görev almaya başlamıştır. Aytekin, Ankara Yükseliş Koleji’nde lise eğitimini aldıktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler lisans derecesini, 2002 yılında ise Johns Hopkins Üniversitesi Paul Henze Nitze İleri Uluslararası Araştırmalar Okulunda (SAIS) yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Evli ve iki çocuk babası olan Sefa Sadık Aytekin 2019 yılından itibaren Makina İmalatçıları Birliği (MİB) Genel Sekreterliği’ni yürütmektedir.


İletişim Bilgileri

E-posta: saytekin@mib.org.tr