İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, 2014 İSO 500 sıralamasında üyelerimizden 8 firma yer almış bulunmaktadır.

Birinciliği, geçen yıl olduğu gibi TÜPRAŞ, 37 milyar 501 milyon TL satış ile göğüslemiştir. TÜPRAŞ’ı Ford Otomotiv 10 milyar 539 milyon TL ve Oyak Renault 8 milyar 777 milyon TL satış ile takip etmiştir.

İSO 500 araştırmalarına göre, 30 milyar TL olan esas faaliyet gelirlerinin 16 milyar TL’si finansmana harcanmıştır.

Listede yer alan firmalar, istihdam oranlarını %5,3 arttırarak 580.000 kişiye çıkartmışlardır. Teknoloji kullanımına bakıldığında ise, %40 oranında düşük teknoloji, %37 oranında orta-düşük teknoloji, %19 oranında orta-yüksek teknoloji ve %3 oranında da ileri teknoloji kullanımı gerçekleştirilmiştir.

Yapılan açıklamada, firmaların faaliyet karlarında bir önceki yıla göre gerileme olduğu ve %6,4 oranıyla, 30 milyar TL’ye düştüğü ifade edilmiştir.  Yetkililer, son 15 yılda sanayinin genel ekonomi içindeki ağırlığını yitirmeye başladığına da dikkat çekmiştir. Bunu verileri de sunarak gözler önüne sermişlerdir. 2015 yılı birinci çeyrek, %2,3 büyüyen ekonomimizde, imalat sanayi sadece %0,8 büyüme kaydetmiştir. Bu durumu da, büyümenin kalitesi sorunu olarak nitelemişlerdir. Ayrıca, sanayicilerin kur baskısı ve faizler sayesinde finansman baskısına yenik düştükleri de ifade edilmiştir.

2014 yılında firmaların toplam satışlarının, bir önceki yıla göre %3,9’luk bir artışla 473 milyar TL’ye çıkmış olması ve bu artışın %8,2’lik 2014 yılı enflasyonunun altında kalmasının düşündürücü olduğu nitelenmiştir.

500 Büyük Sanayi Kuruluşunun faaliyet kârlarının, 2013 yılı performansına göre biraz düştüğü verilere bağlı olarak ifade edilmiştir. 2013 yılında faaliyet kârını %8’e çıkarmalarına rağmen, 2014 yılındaki faaliyet kâr oranı %6,4’e gerilemiştir. Yani, 2013 yılında 36 milyar TL faaliyet kârı elde eden firmaların bu kârı, 2014 yılında 30 milyar TL’ye düşmüştür.

2013 yılında sanayi firmalarının esas faaliyetlerinden elde ettikleri kârlarının yarısı ile finansman giderlerini karşıladıkları, 2014 yılında da aynı durumun yaşandığı belirtilmiştir. Kısaca, sanayinin temel faaliyet alanı olan faaliyet kârlarına bakıldığında, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun performansında ciddi oranda gerileme gözlendiği göze çarpmıştır.

2013 yılında faaliyet kârları 36,5 milyar TL olan tutarın, 19 milyar TL’sinin finansman gideri olarak kaybedildiği saptanmıştır. Bu yılda da 500 Büyük Sanayi Kuruluşumuzun, 30 milyar TL olan esas faaliyet gelirlerinin, yine yarısından fazlasının, 16 milyar TL’yi finansman gideri olarak kaybettiği ifade edilmiştir.

Bir başka önemli husus, yabancı sermaye paylı kuruluşların sayısında önceki yıllara göre bir azalmanın yaşanmasıdır. Bu durumu, özendirici bir pazar yapısından uzaklaşılmaya başlandığı şeklinde nitelemişlerdir.

İstanbul Sanayi Odası yetkilileri ve sanayiciler, ekonomik büyümenin sanayiden beslenen bir yapıya kavuşmasını istediklerini belirtmiştir.

Üzücü bir durumun da, yeni mezunların sanayi sektöründen ziyade diğer sektörlere yönelmesinin, kalifiye eleman bulmak ve yetiştirmek hususunda sıkıntılar yaratmakta olduğu ve mutlak surette bu yapının değiştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. 

2015 yılının başlangıcının, olumsuzluklarla başlaması, seçim yılı olması ve dünya ekonomilerinde çalkantıların yaşanmasının ümit vaad eden bir yıl olmadığını gösterdiği belirtilmiştir. 2015 yılındaki büyümeyi ise, %2 civarında beklediklerini dile getirmiştir.

ISO - 500 Tam Listesi için Lütfen Tıklayınız.