KAUÇUK, PLASTİK ENJEKSİYON VE PLASTİK MALZEME İŞLEME MAKİNELERİ


                                   *HÜRMAK Plastik Otomotiv Makine İmalat San. Tic. A.Ş.’den alınmıştır.

1.a. KISALTMALAR

1.b. Rapor Kapsamı

 • Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dış ticaret verilerinden ve Trademap (Uluslararası Ticaret Merkezi) verilerinden yararlanılmıştır. Uluslararası Ticaret Merkezi verilerinin 1 yıl ve TÜİK verilerinin 2 ay önceden yayınlanmasından dolayı dünya ticaret istatistikleri için 2006 – 2015 ve Türkiye istatistikleri için 2007 – 2016 yılları baz alınmıştır.
 • Verilerde para birimi olarak Amerikan Doları (USD- $) kullanılmıştır.
 • Bu çalışmada GTİP kodları, dünya ticaret istatistikleri ile uyum sağlaması amacıyla 6 haneli olarak incelenmiştir. GTİP açıklamaları çok uzun olduğu için başta tek bir tabloda ve başlıklarda verilmiş, yorumlarda ise kodlar kullanılmıştır.
 • GTİP 8477 kodlu ürün alt grupları incelenmiş, bu grup NACE sıralamasında 2896 (Plastik ve kauçuk makinelerinin imalatı) koduna sahip ürünlere karşılık gelmiştir.
 • Rapor, ilgili GTİP koduna ait dünya ihracat-ithalat verileri ve Türkiye’nin ihracat-ithalat verileri olarak gruplandırılmıştır. Raporda kullanılan tablo ve grafiklerle, sektörün iç ve dış pazarlardaki durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
 • Tablodaki renklendirmelerde yeşil renk ihracatı, mavi renk ise ithalatı ifade etmektedir.
 • Yorumlardaki yıl kıyaslamaları bir önceki yıla göre yapılmıştır.
 • Konu kapsamında özel olarak tarafımızdan talep ettiğiniz GTİP kodlu ürünler konusunda çalışma yapılabilmektedir.

1.c. GTİP Açıklamaları

2. TİCARET

2.1. Dünya Analizi

2.1.a Dünya İhracatı

8477.10 Dünya İhracatı Değişim Oranları- Enjeksiyon makineleri 

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • Türkiye 2015 yılında, 2014 yılına göre 8477.10 GTİP kodlu ürünlerde ihracatını %42 oranında azaltmıştır.
 • Litvanya 2010 yılında 2009’a göre 23 kat artırarak, 2014 yılında 2013’e göre 80 kat artırarak ihracat hacmini büyük oranda genişletmiştir. Litvanya 2013, 2014 yıllarında ihracatını en fazla artıran ülke olmuştur.
 • Japonya, Almanya, Çin ve Avusturya son 10 yılda aynı üründe en fazla ihracat yapan 5 ülke olarak yer almıştır. 2015 yılında Japonya ve Çin’in ihracatı birlikte toplam ihracatın %35,48’ini kapsamıştır.

8477.20 Dünya İhracat Değişim Oranları- Ekstrüzyon makineleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 2015 yılında 8477.20 GTİP kodlu üründe 854.783.000 $ ihracat rakamıyla toplam ihracatın üçte birini karşılayan Almanya, son 10 yılda en fazla ihracat yaptığımız ülke olarak yer almıştır.
 • Slovakya aynı üründe ihracatımızda 2010 yılında en büyük değişim gösteren ülkeler arasında 2.olmuştur. (2009: 525.000 $, 2010: 32.676.000 $, 1.ülke: Yeni Zelanda)
 • Türkiye benzer ürün ihracatında son 10 yıl içerisinde en fazla ihracat yapan 15 ülke arasında yer almıştır.

                                      *HÜRMAK Plastik Otomotiv Makine İmalat San. Tic. A.Ş.’den alınmıştır.

8477.30 Dünya İhracat Değişim Oranları- Püskürtme döküm makineleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 2015 yılında Almanya’nın ihracatı, toplam ihracatın %28’ini oluşturmuştur. Ancak bir önceki yıl ile kıyaslandığında, %24,8 oranında bir azalma yaşadığı görülmüştür.
 • İspanya 8477.30 GTİP kodlu ürün ihracatında 2014 yılında, 2013 yılına göre, %50,9 oranında bir artış sağlamışken, 2015 yılında, bir önceki yıla göre artış hızını düşürerek sadece %4,2 oranını kaydedebilmiştir.

8477.40 Dünya İhracat Değişim Oranları- Vakumlu döküm makineleri ve ısıtarak şekil veren diğer makineler

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • Türkiye 8477.40 GTİP kodlu üründe 2015 yılı dünya ihracat sıralamasında 10. olarak yerini almıştır.
 • En büyük dalgalanma oranını yaşayan Kanada’da 8477.40 GTİP kodlu üründe 2014 yılında, 2013 yılına göre, ihracatını %54,4 oranında düşürürken, 2015 yılında 2014’e göre %70,85 oranında artırmıştır.
 • Bir başka dikkat çeken oranlara sahip olan Letonya ise, 2010 yılında 4.000 $ ihracat yaparken, 2011 yılında bu rakamın 128 katı 512.000 $ ihracat yapmış ve son 10 yıl içerisinde 8477.40 ihracatında en büyük değişimini yaşamıştır.

8477.51 Dünya İhracat Değişim Oranları- Dış Iastiğin dökümüne, sırt kaplamasına mahsus veya iç lastiğin dökümüne ya da başka bir usulle şekil verilmesine mahsus makineler

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8477.51 GTİP kodlu üründe 2015 yılında en fazla ihracat yapan ülke 111.438.000 $ Hollanda olmuştur.
 • En keskin değişim yaşayan Tayvan’ın 2014 yılında ihracatı %53,9 oranında azalırken, 2015 yılında 2014’e göre %303,6 oranında artmıştır.
 • Yüksek oranlı dalgalanma yaşayan Singapur ise, 2015 yılında, 8477.51 GTİP kodlu üründe ihracatını %868,7 oranında artırmıştır. (2014: 294.000 $, 2015: 2.848.000 $)

                    *ALPA Hidrolik Makina Sanayi Ltd. Şti.'den alınmıştır.

8477.59 Dünya İhracat Değişim Oranları- Diğerleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8477.59 GTİP kodlu üründe son 10 yılda en fazla ihracat yapan ülke İtalya, 2007 yılında ihracatını %117,72 oranında artırmıştır.
 • Aynı üründe 2015 yılında Almanya, İtalya ve Çin birlikte toplam ihracatın %45,32’sini oluşturmaktadır.

8477.80 Dünya İhracat Değişim Oranları- Diğer makine ve cihazlar

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • Son 10 yılda 8477.80 GTİP kodlu üründe ihracatı en fazla olan ülke Almanya, dünya ihracatının %25’ini kapsamıştır.

                                                                   *EKİN Makina Plastik Ltd. Şti.'den alınmıştır.

8477.90 Dünya İhracat Değişim Oranları- Aksam ve Parçalar

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • Almanya 2015 yılında 8477.90 GTİP kodlu üründe en fazla ihracat yapan ülke olarak, son 10 yıl içerisinde en fazla değişimi 2008,2009 yıllarında %29,1 oranında görülmüştür.
 • Ayrıca Almanya, ABD ve Kanada birlikte 2015 yılında 8477.90 GTİP kodlu üründe dünya ihracatının %40’ını oluşturmaktadırlar.

2.1.b Dünya İthalatı

8477.10 Dünya İthalatı Değişim Oranları- Enjeksiyon makineleri 

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • Türkiye 8477.10 ithalatında 2010 yılında ithalatını 2009 yılına göre %120,3 oranında artırarak son 10 yıl içerisindeki en büyük artışı gerçekleştirmiştir. Türkiye aynı grup ithalatında son 10 yılda sadece 2008 ve 2009 yılları hariç en büyük ithalatçı ilk 10 ülke arasında yer almıştır.
 • 2014 yılında 2013 yılına göre 8477.10 ithalatında en fazla değişim oranına sahip olan Litvanya 2014 yılında 2013’e göre ithalatını 50 kat artırarak ithalat hacmini büyük oranda genişletmiştir. 

 • 8477.10 GTİP kodlu üründe toplam ihracatta son 10 yıl içerisinde en fazla değişim 2009 yılından 2010 yılına geçerken %49,4 oranında gerçekleşmiştir.
 • 8477.10 GTİP kodlu üründe toplam ithalatta son 10 yıl içerisinde en fazla değişim 2009 yılından 2010 yılına geçerken %45,6 oranında gerçekleşmiştir. Artık sebep sonuç ilişkileri de verebilecek bilgiye sahipsin. 2008 ve 2009 yılları kriz yıllarıdır. Teğet geçti denilen finansal krizin etkileridir. Toparlanma takip eden 2-3 yılda olur. Kriz yaşanılan yılı takip eden yıl dip yapılır.

8477.20 Dünya İthalatı Değişim Oranları- Ekstrüzyon makineleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8477.20 GTİP kodlu üründe başlıca ithalatçılar Çin, Rusya ve ABD olarak görülmektedir. Fakat Hindistan 2015 yılında, ithalat rakamını %110 artırarak en büyük ithalatçı ülkelerin arasına girmiştir.
 • Türkiye, bu ürün gamında, 2015 yılı dünya ihracat sıralamasında 111.431.732 $ ithalat rakamıyla 6. sırada yer almıştır.

 • 8477.20 GTİP kodlu üründe toplam ihracatta son 10 yıl içerisinde en yüksek düşüş 2009 yılında %36,7 oranında yaşanmış olup, en fazla artış ise 2011 yılında %40 oranında olmuştur.
 • 8477.20 GTİP kodlu üründe toplam ithalattaki en büyük değişim 2011 yılında %37,9 oranında artış gerçekleşmiştir.

8477.30 Dünya İthalatı Değişim Oranları- Püskürtme döküm makineleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • Çin ve ABD, 8477.30 GTİP kodlu üründe en büyük ithalatçı ülkeler arasındadır. Çin, 2015 yılında 2014’e göre ithalatını %19 oranında azaltırken, ABD %3 artırmıştır.
 • Japonya 8477.30 GTİP kodlu üründe 2014 yılında 2013’e göre ithalatını %164,3 oranında artırmış, 2015 yılında 2014’e göre bunun aksine %64,2 oranında azaltmıştır. (8477.30 ihracatının da 2015 yılında 2014’e göre %20,25 oranında azaldığı bir önceki tablodan görülebilmektedir.)

 • Son 10 yıl içerisinde 8477.30 GTİP kodlu ürün ithalatında en fazla değişim 2010 yılında, bir önceki yıla kıyasla, %26,5 olarak belirlenmiş, ihracattaki en büyük değişim ise, %23,5 olarak belirlenmiştir.

8477.40 Dünya İthalatı Değişim Oranları- Vakumlu döküm makineleri ve ısıtarak şekil veren diğer makineler

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8477.40 GTİP kodlu üründe 2015 yılında, 2014’e kıyasla, Rusya ithalatını %190,5 oranında artırmıştır. Bu durum yaşanan kriz öncesinde ticari akışın gücünü de bir kez daha gözler önüne sermiştir.
 • Yüksek oranlarda ciddi düşüş ve yükselişler yaşayan Macaristan’ın ithalatında, 2014 yılında, 2013’e göre, %170 oranında bir artış var iken, 2015 yılında, yine bir önceki yıla göre, %0,86 oranında çok küçük miktarda bir artış oranı gözlenmiştir.

 • 8477.40 GTİP kodlu üründe ihracat ve ithalat değerleri 2006-2007 ve 2014- 2015 yılları hariç son 10 yıl içerisinde birbirleriyle doğru orantılı olarak artış ve azalışlarını gerçekleştirmiştir.
 • Bahse konu üründe ihracatta son 10 yılda en kayda değer artış, 2010 yılında %41 oranında, en ciddi azalış, 2009 yılında %37,54 olarak gerçekleşmiştir.
 • Yine bu grup üründe, ithalatta son 10 yılda maksimum artış 2010 yılında %31,2 olarak gözlemlenirken, maksimum azalış da 2009 yılında %30,4 oranında gerçekleşmiştir.

8477.51 Dünya İthalatı Değişim Oranları- Dış Iastiğin dökümüne, sırt kaplamasına mahsus veya iç lastiğin dökümüne ya da başka bir usulle şekil verilmesine mahsus makineler

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8477.51 GTİP kodlu üründe, ticari faaliyetlerimizde dalgalanmanın en yüksek oranda görüldüğü Venezuela, 2010 yılında 2.000 $ değerinde ithalat yaparken, 2011 yılında 13.144.000 $ ithalat yaparak ithalat değerini 6572 kat artırmıştır. Böylece ilk 15 ülke arasında 2010, 2011 yıllarında en fazla değişim oranına sahip olan ülke olmuştur.
 • 8477.51 GTİP kodlu üründe 2015 yılında 2.büyük ithalatçı ülke olan Tayland 2013 yılında ithalatını 3 katına çıkarırken, 2014 yılında %28,41 oranında azaltmıştır.
 • 8477.51 GTİP kodlu üründe 2004 ve 2015 yıllarında dünya ithalatının üçte biri ABD tarafından yapılmıştır.

8477.59 Dünya İthalatı Değişim Oranları- Diğerleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8477.59 GTİP kodlu ürün ithalatında son 10 yıl içerisinde Çin en fazla ithalat yapan ülke konumunu korumuştur.
 • 8477.59 GTİP kodlu üründe 2015 yılında Çin’in ithalatı dünya ithalatının %12,4’ünü kapsamıştır.

 • Son 10 yıl içerisinde 8477.59 GTİP kodlu ürün ihracatında en fazla değişim 2011 yılında %26,4 oranı olarak görülmüştür. (2010: 998.208.000 $, 2011: 1.261.703.000 $)
 • 8477.59 GTİP kodlu ürün ithalatında son 10 yılda en büyük değişim yine 2011 yılında %35,1 oranı olarak belirlenmiştir. (2010: 864.938.000 $, 2011: 1.168.744.000 $)

8477.80 Dünya İthalatı Değişim Oranları- Diğer makine ve cihazlar

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • Son 10 yılda 8477.80 GTİP kodlu üründe ithalatı en fazla olan ülke Çin ithalatını 2015 yılında %47,2 oranında düşürmüştür.
 • Rusya 2012-2015 yılları arasında ithalatını büyük oranda düşürmeye devam etmiştir.

8477.90 Dünya İthalatı Değişim Oranları- Aksam ve Parçalar

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8477.90 GTİP kodlu ürün ithalatında ihracatında da olduğu gibi en fazla ithalat yapan ülkeler ABD ve Almanya olarak görülmüştür.
 • 8477.90 GTİP kodlu ürün ithalatında 2015 yılında 5.büyük ithalatçı ülke olan Çin, 2015 yılında ithalatını %34,6 oranında azalma belirlenmiştir. (2014: 485.122.000 $ 2015: 302.506.000 $)

 • 8477.90 GTİP kodlu üründe dünya ihracatında ve ithalatında en fazla düşüşün yaşandığı dönem 2009 yılında gerçekleşmiştir.

2.2. Türkiye Analizi

2.2.a Türkiye İhracatı

8477.10 Türkiye İhracatında Değişim- Enjeksiyon makineleri 

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8477.10 GTİP kodlu ürünlerde en fazla ihracat yaptığımız ülke 2015 yılında 1.512.000 $ ihracat rakamıyla Rusya olmuştur. Rusya’ya yapılan ihracat dahilinde en yüksek artış, 2013 yılında 2012’ye göre %102 oranıyla gerçekleşmiştir. 2013 – 2014 yılları ticari alışveriş oranının her sektörde dinamik olduğu yıllardır. 2015 yılında ise, iki ülkenin karşılıklı yaşadığı kriz günümüze kadar durağanlık ile sonuçlanmıştır.
 • Bu ürün grubu için Irak’a ihracatımız, 2014 yılında 2013’e göre 16,5 kat artarak son 10 yılın en büyük artışı ile sonuçlanmıştır. Irak’taki pazar ihtiyacı, ambargoların yavaş yavaş kaldırılmasıyla ivme kazanmıştır. Dinamik bir pazar olma yolunda ilk adımlar devlet nezdinde de karşılıklı atılmaktadır. Bundan sonraki süreçte ticari faaliyetlerin gelişmesi, taleplerin artması beklenmektedir.

8477.20 Türkiye İhracatında Değişim- Ekstrüzyon makineleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 2007 – 2016 yılları incelendiğinde, 8477.20 GTİP kodlu ürünlerde ülkemizin en fazla ihracatı 2015 yılında Rusya’ya 4.645.000 $ tutarında gerçekleşmiştir.
 • Fas’a aynı üründe ihracatımız 2016 yılında %109,3 oranında artmıştır. 

                                             *EKİN Makina Plastik Ltd. Şti.'den alınmıştır.

8477.30 Türkiye İhracatı- Püskürtme döküm makineleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 2016 yılı 8477.30 GTİP kodlu üründe en fazla ihracat yaptığımız ülkelerin başında bulunan Mısır ve Azerbaycan’ın birlikte, 2016 yılı 8477.30 toplam ihracatımızın %45’ini gerçekleştirmiştir.
 • 2008-2014 yılları arasında 8477.30 GTİP kodlu üründe Irak ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer alırken 2015 yılında Irak’a hiç ihracat yapılmadığı görülmüştür.
 • Bu ürün grubunda dönemsel alımların muhtelif ülke ve oranlarda yapıldığı söylenebilmektedir.

8477.40 Türkiye İhracatı- Vakumlu döküm makineleri ve ısıtarak şekil veren diğer makineler

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 2015 yılındaki ihracatımızın en fazla yapıldığı ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri’ne, bir önceki yıla göre, ihracatımız %39,1 oranında artmıştır.
 • Dikkat çekici bir unsur olarak, Güney Afrika’ya 8477.40 GTİP kodlu üründe ihracatımız son 10 yıl içerisinde ilk kez 2010 yılında yapılmış, 2016 yılında, bir önceki yıla göre ihracatımız 2,7 kat artmış ve 2016 yılında en fazla ihracat yaptığımız ülke olmuştur.
 • 2016 yılı 8477.40 GTİP kodlu ürünün ihracatı bakımından son 10 yılın zirvesinin yaşandığı yıl denilebilmektedir.

8477.51 Türkiye İhracatı- Dış Iastiğin dökümüne veya sırt kaplamasına mahsus veya iç lastiğin dökümüne veya başka bir usulle şekil verilmesine mahsus makineler

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 2008- 2016 yılları arasında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler yıl sırasına göre sıralanırsa 2008: İspanya, 2009: Romanya, 2010: Almanya, 2011: Azerbaycan, 2012: İran, 2013: ABD, 2014: Katar, 2015: Macaristan ve 2016: Rusya olmuştur. Yıllara göre 8477.51 GTİP kodlu üründe ihracat yaptığımız ülkeler farklılık göstermeye devam etmiştir.
 • 2016 yılında 8477.51 GTİP kodlu üründe en fazla ihracat yaptığımız ülke olan Rusya’ya kendisinden sonra gelen ABD’nin 3 katı kadar ihracat yapılmıştır.

                                *ALPA Hidrolik Makina Sanayi Ltd. Şti.'den alınmıştır.

8477.59 Türkiye’nin İhracatı- Diğerleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 2015 yılında 8477.59 GTİP kodlu üründe 2015 yılında en fazla ihracat yaptığımız ülke olan Belarus’a ihracatımız bir önceki yıla oranla %35 oranında artış olmuştur.
 • 8477.59 GTİP kodlu üründe 2007,2008,2011,2012,2013 ve 2014 yıllarında en fazla ihracat yaptığımız ülke İran olurken, 2015 yılında İran’a yaptığımız ihracat oranında %72,2 oranında azalma olmuştur.
 • 2016 yılında 8477.59 GTİP kodlu üründe en fazla ihracat yaptığımız ülkeler olan ABD ve Hollanda birlikte toplam ihracatımızın %37’sini oluşturmaktadır.

8477.80 Türkiye’nin İhracatı- Diğer makine ve cihazlar

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8477.80 GTİP kodlu üründe 2007, 2011 – 2014 yılları arasında en fazla ihracat yaptığımız ülke Rusya, 2008 – 2010 yılları arasında İran ve 2015 yılında ise Suudi Arabistan olmuştur.
 • 2013 ve 2015 yılında aynı üründe en fazla değişimin yaşandığı ülke Macaristan olmuştur. (2012: 0, 2013: 876 $, 2014: 8.101 $, 2015: 820.166 $)

 

                                                                                            *EKİN Makina Plastik Ltd. Şti.'den alınmıştır.

8477.90 Türkiye’nin İhracatı- Aksam ve Parçalar

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8477.90 GTİP kodlu üründe ihracatımızda 2016 yılında Almanya, İran ve Bulgaristan birlikte toplam ihracatımızın %39,5’ini kapsamıştır.
 • 8477.90 GTİP kodlu üründe son 10 yıl içerisinde 2007, 2009 ve 2010 yılları haricinde Almanya egemenliğini sürdürmüştür. (2007: İstanbul Endüstri ve Tic. Serb. Böl., 2009: Ege Serbest Bölgesi ve 2010: Slovakya)

2.2.b Türkiye İthalatı

8477.10 Türkiye İthalatında Değişim- Enjeksiyon makineleri 

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8477.10 GTİP kodlu üründe Japonya’ya olan ithalatımız 2014 yılında 2013’e göre %24 oranında azalırken, 2015 yılında 2014’e göre 4 kat artmıştır. 2014 yılı Japonya’ya olan 8477.10 GTİP kodlu ürün ithalatımız açısından önemli bir yıl olarak görülmüştür. Japonya bu artışla 2015 yılında aynı üründe en fazla ithalat yaptığımız 4.ülke olmuştur.
 • 8477.10 GTİP kodlu ürünlerde en fazla ithalat yaptığımız ülke 2016 yılında 79.226.220 $ ithalat rakamıyla Çin olmuştur. 

 • 8477.10 GTİP kodlu ürünlerde Türkiye ihracatı en fazla 2007’ye göre 2008 yılında, %120,2 oranı ile artmış, 2015 yılında 2014’e göre %42 oranı ile azalmıştır.
 • Benzer şekilde yine aynı grup üründe, Türkiye’nin ithalatı en fazla 2010 yılında, 2009’a göre, %120,2 oranında artmıştır.

8477.20 Türkiye’nin İthalatı- Ekstrüzyon makineleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 2016 yılı 8477.20 GTİP kodlu üründe en fazla ithalat yaptığımız ülke, 27.553.868 $ rakamıyla Almanya olurken, 2014  ile 2016 yılları arasında Almanya’ya olan ithalatımız azalış göstermiştir.

 • 8477.20 GTİP kodlu üründe ihracatımızdaki en fazla artış 2010 yılında, bir önceki yıla göre, %49,33 oranında ve en az değişim 2012 yılında, 2011 yılına göre, %1,75 oranında görülmektedir.
 • Bu ürün grubunda en fazla artış 2014 yılında, , %80,82 oranında gerçekleşmiştir. (2013: 96.056.289 $, 2014: 173.689.222 $)

8477.30 Türkiye’nin İthalatı- Püskürtme döküm makineleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 2016 yılı 8477.30 GTİP kodlu üründe en fazla ithalat yaptığımız ülke olan İtalya, toplam ithalatımızın %32,6’sını gerçekleştirmiştir.
 • Çin’e bu üründe ithalatımız dalgalı bir oranda görünmekle beraber, 2015 yılında bir önceki yıla oranla %84,4 oranında artmıştır. 

 • 2016 yılı 8477.30 GTİP kodlu üründe ithalatımızda bir önceki yıla göre %30 oranında artış görülmüştür. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise, %2 olarak belirlenmiştir. 

8477.40 Türkiye İthalatı- Vakumlu döküm makineleri ve ısıtarak şekil veren diğer makineler

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 2015 yılında en fazla ithalat yaptığımız ülke olan Çin’e, bir önceki yıla göre ithalatımız %21,4 oranında azalmıştır.
 • 2016 yılında 8477.40 GTİP kodlu üründe en fazla ithalat yaptığımız ülkeler olan Almanya ve Çin birlikte toplam ithalatımızın %51’ini oluşturmuştur.

 • 8477.40 GTİP kodlu üründe son 10 yıl içerisinde ihracatımızda en yüksek artış oranı %125,5 olarak 2011 yılında gerçekleşmiştir.
 • Bu ürün grubunda, son 10 yıl içerisinde ithalatımızda en büyük düşüş %53,75 oranı ile 2009 yılında gerçekleşmiştir.

8477.51 Türkiye’nin İthalatı- Dış Iastiğin dökümüne veya sırt kaplamasına mahsus veya iç lastiğin dökümüne    veya başka bir usulle şekil verilmesine mahsus makineler

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 2008- 2016 yılları arasında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler yıl sırasına göre sıralanırsa 2012, 2016: Japonya, 2008: Hindistan, 2009, 2010, 2011, 2014: Hollanda, 2013, 2015: Çin olmuştur. Son 10 yıl içerisinde 8477.51 GTİP kodlu ürünlerde en fazla ithalatımızın olduğu ülkelere Hollanda, Japonya ve Çin olmuştur.
 • 8477.51 GTİP kodlu ürünlerde en büyük ithalatçılarımızdan biri olan Japonya’ya 2015 yılında hiç ithalat yapılmamıştır.

 • 8477.51 GTİP kodlu üründe ihracatımız 2010, 2011 yıllarında %93,34 oranında azalmaya rağmen büyük bir çıkışla 2012 yılında 2011’e göre ihracatımız 8 katına çıkmıştır. (2010: 1.081.000 $/ 2011: 72.000 $/ 2012: 600.000 $)
 • 8477.51 GTİP kodlu üründe ihracatımız ve ithalatımız 2016 yılında sırasıyla %87,9 ve %84,9 oranında azalmıştır.

8477.59 Türkiye’nin İthalatı- Diğerleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8477.59 GTİP kodlu üründe son 10 yıl içerisinde en fazla ithalat yaptığımız ülke olan İtalya olmakla birlikte 2009, 2011 yıllarında bu zirveyi Almanya almıştır. 

8477.80 Türkiye’nin İthalatı- Diğer makine ve cihazlar

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8477.80 GTİP kodlu üründe ithalatımızda en etkin ülke Almanya olmuş ve son 10 yılda AB ülkeleri etkisini göstermiştir.
 • Aynı üründe ülkemize ithalatta 2015 yılında en fazla değişim gösteren 5. Ülke olan Polonya, aynı yılda 6 kat daha fazla ithalat yapmıştır.

 • Son 10 yıl içerisinde 8477.80 GTİP kodlu üründe ihracatımızda en fazla değişim 2011 yılında %49,5 oranında artış olarak görülmekte, ithalattaki en büyük değişim 2011, 2012 yıllarında %60 oranında azalış olarak görülmüştür.

8477.90 Türkiye’nin İthalatı- Aksam ve Parçalar

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • Almanya, İtalya ve Çin 2014 yılında 8477.90 GTİP kodlu üründe toplam ithalatımızın %69,47’sini oluşturmaktadır. (Türkiye 2014 İthalatı: 47.808.721 $)

 • 8477.90 GTİP kodlu üründe son 10 yıl içerisinde toplam ihracatımızdaki değişimler ithalatımızdaki değişimlerden daha fazla değişkenlik göstermiştir.
 • 8477.90 GTİP kodlu üründe ihracatımızdaki en büyük değişim 2011 yılında %58,1 oranında görülmüştür.

2.2.c 8477 GTİP Grubu 2016 Yılı Türkiye İhracatı ve İthalatının Alt Gruplara Göre Dağılımı

 • İhracattan en fazla payı alan 8477.20 GTİP koduna sahip ürünler olmuştur. (2016 Yılı 8477.20 Türkiye İhracatı: 32.112.009 $). 8477 toplam Türkiye ihracatının %24,3’ünü kapsamıştır.

 

 • En fazla ithalatımızın olduğu 8477 Grubunun içerisinde 8477.10 ve 8477.20 GTİP koduna sahip ürünler olmuştur. (2016 Yılı 8477.30: 153.721.984 $, 8477.20: 103.833.250 $)

 

2.2. Şirket Analizi

2.3.a En Çok İthalat Yapan Ülkelerdeki Şirketler – Trademap

 ABD

 • International Process Plants /Hamilton- ABD
 • Frimo U. S. A., Inc. / Wixom – ABD / Ciro: 50 ile 100 milyon $ arasında

 ÇİN

 • China National Machinery Imp. & Exp. Corp. /Beijing- Çin
 • Nanjing Technical Equipment Co. Ltd. /Nanjing City, Jiangsu- Çin
 • China Petrochemical International Co., Ltd. /Beijing- Çin

 ALMANYA

 • FANUC Deutschland GmbH /Neuhausen auf den Fildern- Almanya /Ciro: 25 ile 50 milyon € arasında
 • Sojitz Europe plc /Düsseldorf- Almanya /Ciro: 500 milyon € üzerinde
 • PRIMAPLAST Kunststoff GmbH & Co. KG. /Hamburg- Almanya/ Ciro: 1 ile 2 milyon € arasında
 • Hermann Linden Maschinenfabrik GmbH & Co. KG /Marienheide- Almanya /Ciro: 5 ile 10 milyon € arasında

 MEKSİKA 

 • Plasticenter Maquinaria, S.A. DE C.V. / Atizapán de Zaragoza – Meksika
 • FLEXIVEL, S.A. DE C.V. /Naucalpan – Meksika
 • PROVEEDORA INDUSTRIAL VARGAS, S.A. DE C.V. / Monterrey- Meksika

Lastik Plastik Sektörüne Ait 2016 Yılında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri İstatistikleri

 • 179 adet yatırım teşvik belgesi verilmiştir.
 • En çok yatırım teşvik belgelerinin verildiği iller İstanbul (40 adet), Gaziantep ve Kocaeli (11 adet), Bursa ve İzmir (9 adet) ve Adana (8 adet) olmuştur.
 • En çok yatırım teşvik belgelerinin verildiği aylar Şubat ve Aralık (23 adet) olmuştur.
 • Toplam 563.719.217 $ sabit yatırımın %73,5’i ithal makine teçhizatını kapsamıştır.
 • Ortalama 3.149.269,39 $ sabit yatırım ve 2.314.154,56 $ ithal makine teçhizat tutarıdır.
 • Toplam 3.181 istihdam sağlanmıştır.
 • Yatırım teşvik belgelerinin %88,27’si yerli sermaye ve %11,73’ü yabancı sermaye olarak ayrılmıştır.
 • Yatırım teşvik belgeleri yatırımın cinsine göre %48,60’ı komple yeni yatırım ve %39,66’sı tevsi olarak gerçekleşmiştir.

 

3. MİB ÜYESİ SEKTÖR FİRMALARI

 • ALPA HİDROLİK MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ.
 • CEMATEK MÜHENDİSLİK MAKİNA İMALAT SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.
 • EKİN MAKİNA PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • HİDELSAN HİDROLİK PNÖMATİK EKİP. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • HİDROLİKSAN HALİM USTA HİDROLİK PRES İMALAT SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
 • HİDROMODE HİDROLİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
 • HÜRMAK PLASTİK OTOMOTİV MAK. İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.
 • HÜRSAN HİDROLİK PRES ve TAKIM TEZGAHLARI SANAYİ TİCARET A. Ş.
 • ÖZKOÇ HİDROLİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
 • SAFMAK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
 • YÖRÜK HİDROLİK MAKİNA SANAYİ LTD. ŞTİ.
 • YÜCEL MAKİNA HİDROLİK PRES İMALATI SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

4. SONUÇ:

Kauçuk, plastik enjeksiyon ve plastik malzeme işleme makineleri ihracatında AB ülkeleri, Asya ülkeleri özellikle Çin ve Japonya’nın etkisi oldukça fazladır. Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Yakın ve Orta Doğu ile Batı Asya ülkeleri üst sıralarda yer almaktadır. Sektörün ithalatına bakıldığında ise Çin ve Kuzey Amerika’nın etkisi büyüktür. Türkiye’nin en fazla ithal ettiği ülkelere bakıldığında ise AB ülkelerinin etkisi görmekteyiz.

2016 yılı dünya ithalat sıralamasına bakıldığında Türkiye 8477.10, 8477.20, 8477.51 ve 8477.59 GTİP kodlu ürünlerde sırasıyla 7., 6., 5.ve 12.sırada yer almaktadır. Bu GTİP kodlarına ait ürünlerde ihracatımızı artırmaya yönelik çalışmalara yön verilmelidir. 2016 yılı Türkiye dünya ihracat sıralamasına bakıldığında ise 8477.40 GTİP kodlu üründe 10.sırada yer almaktadır. Bu sektör içerisinde 8477.40 GTİP grubuna ait vakumlu döküm makineleri ve ısıtarak şekil veren diğer makineler konusunda ihracatta büyük ilerleme kaydettiğimiz görülmektedir.

Plastik ve kauçuk işleme makineleri sektöründeki başlıca sorunlardan biri sektörde küçük üretim ölçeğine sahip firma sayısının fazla olması ve firma başına yapılan üretim değerinin de gelişmiş ülkelere göre daha alt seviyelerde olmasıdır. Üreticiler lisans ve belge bazında yeterince denetlememektedir. Dış pazarlarda yaşanılan sorunlardan bazıları ise; fuarlarda devlet teşviklerinin yetersizliği ve yurtdışındaki müşterilerin o ülkelerde garantör arama isteğidir.

2015 yılında İSO 500 sıralamasında 20 plastik ve kauçuk sanayicisi yerini almıştır. Plastik sektöründe makine teçhizat yatırımı 2016 yılının ilk 5 ayında 392 milyon $ olarak gerçekleşmiş 2016 yılı sonunda 942 milyon $ yatırım yapılacağı ve 2015’e kıyasla %12 oranında artacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi kapsamında hedeflerden ilki olan “Makine Sektöründe Ar-Ge ve İnovasyon Dayalı Üretimi Geliştirmek” başlığı altında bulunan eylem planında plastik sektörüne yönelik mükemmeliyet merkezinin kurulması 2017, 2018 yılları için planlanacaktır.

Raporun pdf versiyonuna ulaşmak için tıklayınız.

Hazırlayan

İlayda NOHUT - Analist