8428(31-32-33-39) İSTATİSTİKLERİ

 

> Eşya ve malzeme taşımaya mahsus sürekli hareketli diğer elevatörler ve konveyörler

8428.31: Yer altında kullanılmak üzere özel olarak imal edilmiş olanlar

8428.32: Diğerleri (kovalı olanlar)

8428.33: Diğerleri (bantlı olanlar)

8428.39: Diğerleri (Rulolu ve makaralı konveyörler ve diğerleri)

Tablo 1- 8428 (31-32-33-39) Türkiye İhracatı

GTİP

2015 Yılı İhracatı ($)

Dünya İhracatındaki Payı (%)

2011-2015 Yılları Arasında Yıllık Büyüme (%)

8428.31

5.000

0

-46

8428.32

1.779.000

0.5

7

8428.33

13.781.000

0.4

-11

8428.39

44.509.000

0.9

24

 •  En fazla ihracat 8428.39 GTİP kodlu ürünlerde olmuştur.
 •  Türkiye 2015 dünya ihracat sıralamasında sırasıyla 8428.31, 8428.32, 8428.33 ve 8428.39 GTİP kodlu ürünlerde 43, 18, 25 ve 21.sırada yer almaktadır.

Tablo 2- 8428.31 Türkiye İhracatı

Ülke/Yıl ($)

2012

2013

2014

2015

2016ª

Makedonya

0

0

0

5.000

0

Arnavutluk

0

4.000

0

0

520.000

Azerbaycan

0

0

0

0

0

Kıbrıs

0

0

0

0

0

Etiyopya

0

0

14.000

0

0

Filistin

0

0

0

0

0

İran

10.000

0

0

0

0

Irak

0

0

0

0

0

Romanya

0

0

0

0

0

Sırbistan

37.000

0

0

0

0

BAE

2.000

0

0

0

0

Türkmenistan

0

9.000

0

0

0

Toplam

49.000

13.000

14.000

5.000

520.000

*Veriler Trademap.org ve TÜİK’ten alınmıştır.

ª 2016 yılı verileri geçicidir.

2015 yılında Türkiye 8428.31 GTİP kodlu üründe sadece Makedonya’ya 5.000 USD değerinde ihracat yapmıştır. 2016 yılında ise

Arnavutluk Bölgesi’ne 520.000 USD değerinde ihracat yapmıştır.

Tablo 3- 8428.32 Türkiye İhracatı

Ülke/Yıl ($)

2012

2013

2014

2015

2016ª

Lübnan

0

0

0

0

696.000

Avustralya

0

0

62.000

219.000

0

Suudi Arabistan

0

0

0

0

192.000

Arnavutluk

0

0

0

217.000

0

Mısır

0

108.000

312.000

199.000

10.000

Kazakistan

2.000

141.000

0

178.000

283.000

Almanya

43.000

244.000

163.000

129.000

54.000

Moldova

0

10.000

89.000

123.000

51.000

Ukrayna

0

39.000

225.000

117.000

350.000

Bulgaristan

105.000

188.000

311.000

113.000

171.000

Belarus

0

0

0

76.000

25.000

Rusya Federasyonu

37.000

975.000

1.073.000

56.000

24.000

BAE

10.000

0

0

53.000

35.000

Tunus

0

0

18.000

50.000

3.000

Bangladeş

0

0

0

47.000

0

...

...

...

...

...

Toplam

1.236.000

3.160.000

3.169.000

1.779.000

2.564.000

*Veriler Trademap.org ve TÜİK’ten alınmıştır.

ª 2016 yılı verileri geçicidir.

Arnavutluk’a 2012-2013-2014 yıllarında hiç ihracat yapılmazken, 2015 yılında en fazla ihracat yaptığımız 2.ülke olmuştur.

Rusya’ya 2015 yılında 8428.32 GTİP kodlu üründe ihracatımız 2014 yılı ihracatının 1/19’u kadar ihracat yapılmıştır.

2016 yılında 8428.32 GTİP kodlu üründe en fazla ihracat yaptığımız ülke Lübnan olmuş ve toplam ihracatımızın %72,8’ini

kapsamaktadır.

 

 

Tablo 4- 8428.33 Türkiye İhracatı

Ülke/Yıl ($)

2012

2013

2014

2015

2016ª

Suudi Arabistan

215.000

271.000

2.105.000

2.054.000

380.000

İran

182.000

18.000

346.000

1.141.000

346.000

Türkmenistan

253.000

400.000

584.000

1.064.000

264.000

Dominik Cumhuriyeti

0

0

0

611.000

952.000

Mozambik

0

3.000

0

562.000

79.000

Cezayir

830.000

533.000

771.000

561.000

147.000

Özbekistan

395.000

365.000

603.000

505.000

140.000

Kazakistan

73.000

267.000

1.085.000

498.000

1.354.000

Almanya

50.000

51.000

120.000

478.000

775.000

Rusya Federasyonu

2.639.000

2.173.000

1.837.000

476.000

634.000

Fildişi Sahilleri

15.000

1.000

0

419.000

40.000

Irak

521.000

978.000

511.000

410.000

1.200.000

… 

… 

… 

… 

… 

Toplam

22.667.000

19.605.000

19.498.000

13.781.000

16.387.000

*Veriler Trademap.org ve TÜİK’ten alınmıştır.

ª 2016 yılı verileri geçicidir.

 • 8428.33 GTİP kodlu üründe Türkiye’nin toplam ihracatı 2014-2015 yılları arasında %29 oranında bir azalma gözlenmiştir.
 • İran ve Türkmenistan’a ihracatımızda 2013-2015 yılları arasında büyük bir artış görülmüştür.
 • 2016 yılında 8428.33 GTİP kodlu ürünlerde en fazla ihracat yaptığımız ülke Kazakistan olmuş, bir önceki yılın 2,7 katı kadar ihracat yapılmıştır. (1.353.815 USD)

Tablo 5 - 8428.39 Türkiye İhracatı

Ülke/Yıl ($)

2012

2013

2014

2015

2016ª

Özbekistan

951.000

918.000

1.675.000

10.940.000

191.000

Suudi Arabistan

478.000

1.086.000

977.000

4.504.000

2.476.000

Katar

0

78.000

73.000

30.000

118.000

Almanya

470.000

477.000

357.000

559.000

1.577.000

Bulgaristan

337.000

485.000

919.000

1.382.000

1.260.000

Kazakistan

96.000

215.000

1.046.000

622.000

944.000

Nijerya

239.000

0

183.000

1.000

16.000

Romanya

1.475.000

1.103.000

517.000

1.373.000

346.000

Rusya Federasyonu

2.888.000

2.483.000

2.013.000

2.873.000

598.000

Libya

12.000

306.000

329.000

982.000

19.000

Türkmenistan

470.000

1.302.000

240.000

951.000

133.000

İsrail

156.000

11.000

81.000

46.000

360.000

… 

… 

… 

… 

… 

Toplam

20.215.000

24.625.000

30.400.000

43.937.000

26.316.000

*Veriler Trademap.org ve TÜİK’ten alınmıştır.

ª 2016 yılı verileri geçicidir.

 • Özbekistan’a 8428.39 GTİP kodlu üründe ihracatımız 2015 yılında 2014 yılına göre 6,5 kat artmıştır.
 • 8428.39 GTİP kodlu üründe Türkiye’nin toplam ihracatında 2014-2015 yılları arasında %44 oranında bir artış gözlenmiştir.
 • 2016 yılı 8428.39 GTİP kodlu ürün ihracatımızın en fazla olduğu bölge Suudi Arabistan olup, bir önceki yıla oranla Suudi Arabistan’a ihracatımız %45 oranında azalmıştır.

Tablo 6 - 8428 (31-32-33-39) Türkiye İthalatı

GTİP

2015 Yılı İthalatı

Dünya İthalatındaki Payı (%)

2011-2015 Yılları Arasında Yıllık Büyüme (%)

8428.31

7.997.000

42.525

-14

8428.32

7.957.000

42.614

40

8428.33

56.410.000

42.614

-8

8428.39

103.969.000

2

21

 • Türkiye 2015 dünya ithalat sıralamasında sırasıyla 8428.31, 8428.32, 8428.33 ve 8428.39 GTİP kodlu ürünlerde 6, 13, 17 ve 13. sıralarda yer almaktadır. En fazla ithalat 2015 yılında, ihracatta da olduğu gibi, 8428.39 GTİP kodlu ürün grubunda olmuştur.

Tablo 7 - 8428.31 Türkiye İthalatı

Ülke/Yıl ($)

2012

2013

2014

2015

2016ª

Almanya

5.666.000

6.491.000

12.057.000

6.249.000

879.000

Polonya

1.758.000

10.004.000

0

1.581.000

1.045.000

ABD

0

0

0

160.000

2.376.000

Kanada

0

0

0

6.000

0

Çin

395.000

60.000

586.000

0

795.000

Çek Cumhuriyeti

10.099.000

157000

0

0

0

Fransa

0

0

0

0

0

Yunanistan

0

0

931.000

0

0

İtalya

0

0

48.000

0

0

Hollanda

148.000

16.000

16.000

0

76.000

İngiltere

0

0

0

0

197.000

İsviçre

0

0

2.429.000

0

0

Toplam

18.065.000

16.729.000

16.066.000

7.997.000

5.367.000

*Veriler Trademap.org ve TÜİK’ten alınmıştır.

ª 2016 yılı verileri geçicidir.

 •  8428.31 GTİP kodlu üründe 2014-2015 yılları arasında Türkiye’nin toplam ithalatı 2014 yılı ithalatının yarısı kadar azalma göstermiştir.
 •  2015 yılında en fazla ithalat yaptığımız ülke, kendisinden sonra gelen Polonya’nın ithalat değerinin 4 katı kadar ithalat yapan Almanya olmuştur. (6.249.000 USD)

Tablo 8 - 8428.32 Türkiye İthalatı

Ülke/Yıl ($)

2012

2013

2014

2015

2016ª

Almanya

749.000

6.208.000

8.288.000

4.660.000

3.468.000

İtalya

166.000

3.585.000

1.134.000

1.218.000

709.000

Çin

24.000

610.000

183.000

920.000

4.948.000

Fransa

33.000

11.000

37.000

747.000

0

ABD

137.000

0

9.000

205.000

0

Bulgaristan

0

0

0

82.000

0

Danimarka

78.000

156.000

463.000

75.000

157.000

Serbest Bölge

0

63.000

0

26.000

0

Avusturya

222.000

0

0

24.000

0

Brezilya

0

0

0

0

0

Kanada

0

109.000

0

0

0

… 

… 

… 

… 

… 

Toplam

1.553.000

10.793.000

12.133.000

7.957.000

9.436.000

*Veriler Trademap.org ve TÜİK’ten alınmıştır.

ª 2016 yılı verileri geçicidir.

 • 8428.32 GTİP kodlu üründe 2014-2015 yılları arasında ithalatımızda %44 oranında bir azalma gözlenmiştir.
 • 2015 yılında 8428.32 GTİP kodlu ürünü en fazla ithalat yaptığımız 2. ülke olan İtalya’ya 2013-2014 yılları arasında ithalatımız %68 oranında bir azalma göstermiştir.

Tablo 9 - 8428.33 Türkiye İthalatı

Ülke/Yıl ($)

2012

2013

2014

2015

2016ª

İtalya

24.100.000

8.994.000

9.768.000

18.653.000

9.414.000

Almanya

15.509.000

16.169.000

9.236.000

10.292.000

22.025.000

Polonya

206.000

498.000

43.000

9.287.000

423.000

Güney Kore

13.049.000

293.000

2.110.000

3.576.000

253.000

Danimarka

468.000

544.000

358.000

2.874.000

574.000

Fransa

1.983.000

4.642.000

132.000

2.321.000

1.331.000

Çin

7.593.000

4.053.000

4.337.000

2.005.000

3.346.000

Hollanda

881.000

406.000

430.000

2.002.000

1.143.000

ABD

1.141.000

3.019.000

822.000

1.958.000

542.000

İngiltere

36.000

258.000

1.846.000

962.000

248.000

İsviçre

215.000

4.000

149.000

395.000

1.523.000

… 

… 

… 

… 

… 

Toplam

71.645.000

44.733.000

33.341.000

56.410.000

51.073.000

*Veriler Trademap.org ve TÜİK’ten alınmıştır.

ª 2016 yılı verileri geçicidir.

 • 8428.33 GTİP kodlu üründe Türkiye ithalatı 2014-2015 yılları arasında %70 oranında artış göstermiştir.
 • Polonya’dan ithalatımız 8428.33 GTİP kodlu üründe 2014 yılında, 2013 ithalatının 1/11’i kadar ithalat yapılmıştır. (43.000 USD)
 • 2016 yılında 8428.33 GTİP kodlu üründe toplam ithalatımızın %43’ü Almanya’ya yapılmaktadır.

Tablo 10 - 8428.39 Türkiye İthalatı

Ülke/Yıl ($)

2012

2013

2014

2015

2016ª

Çin

9.774.000

24.955.000

5.095.000

31.696.000

20.585.000

Almanya

20.908.000

18.193.000

38.754.000

20.025.000

26.236.000

İtalya

17.557.000

16.947.000

19.124.000

9.714.000

12.877.000

Avusturya

572.000

3.917.000

14.652.000

8.775.000

12.103.000

İspanya

1.040.000

801.000

1.055.000

6.785.000

237.000

Japonya

335.000

11.000

3.560.000

5.668.000

2.204.000

Güney Kore

19.074.000

4.112.000

16.828.000

3.736.000

985.000

Hollanda

7.722.000

15.635.000

4.375.000

3.669.000

17.784.000

ABD

364.000

2.493.000

2.644.000

3.016.000

2.145.000

Polonya

164.000

848.000

360.000

2.823.000

1.511.000

İsveç

686.000

1.699.000

1.147.000

1.884.000

2.825.000

… 

… 

… 

… 

… 

Toplam

85.151.000

113.676.000

130.050.000

103.969.000

107.236.000

*Veriler Trademap.org ve TÜİK’ten alınmıştır.

ª 2016 yılı verileri geçicidir.

 • 8428.39 GTİP kodlu üründe Türkiye ithalatı 2014-2015 yılları arasında %20 oranında bir azalma görülmesine rağmen 8428 (31-32-33-39) grupları arasında en çok ithal edilen ürün grubu olmuştur.
 • Çin’den 8428.39 GTİP kodlu üründe 2015 yılı ithalatımız, 2014’e göre 5 kat daha fazla olmuştur. 

8428 (31-32-33-39) En Çok İthalat Yapan Ülkeler

Tablo 11 - 8428.31 İthalatı

Ülke/Yıl ($)

2012

2013

2014

2015

Şili

1.336.000

21.785.000

65.660.000

30.338.000

Kazakistan

1.532.000

5.571.000

2.010.000

23.684.000

Rusya Federasyonu

137.665.000

47.528.000

7.447.000

18.062.000

Çek Cumhuriyeti

15.170.000

2.212.000

13.113.000

16.360.000

Vietnam

8.470.000

6.394.000

3.452.000

10.292.000

Türkiye

18.065.000

16.729.000

16.066.000

7.997.000

ABD

4.237.000

10.538.000

3.132.000

7.728.000

Çin

26.852.000

21.189.000

9.112.000

4.980.000

Hindistan

21.572.000

191.000

253.000

4.649.000

Ukrayna

12.063.000

20.798.000

2.420.000

4.440.000

Katar

1.072.000

1.338.000

1.117.000

4.369.000

… 

… 

… 

… 

Toplam

340.390.000

224.550.000

211.740.000

172.481.000

*Veriler Trademap.org adresinden alınmıştır.

 • 2012 ve 2013 yıllarında 8428.31 ithalatını en fazla yapan ülke Rusya Federasyonu iken, 2014 ve 2015 yıllarında en fazla ithalat yapan ülke Şili olmuştur.
 • Kazakistan 2015 yılında 8428.31 GTİP kodlu ürün ithalatını bir önceki yıla göre 10 kat artırmıştır.
 • 8428.31 GTİP kodlu ürünün toplam ithalatı yıllar itibariyle azalan bir ivme göstermiştir.

Şili’de İthalat Yapan Şirketler

 • Importadora Y Comercializadora Bandex Limitada - Bandex Limitada /Santiago / Konveyör ve taşıma ekipmanları ve parçaları
 • Representaciones Industriales S.A. – Tremac/ Lampa/ Konveyör ve taşıma ekipmanları ve parçaları
 • Rodriguez Y Otro Limitada, Eliu - Cotrans Metalmecanica Ltda/ Santiago / Konveyör ve taşıma ekipmanları ve parçaları
 • Sistemas De Transporte De Materiales S.A. – Stm/ Santiago / Konveyör ve taşıma ekipmanları ve parçaları

Çek Cumhuriyeti’nde İthalat Yapan Şirketler

(Döviz Kuru 2015 yılı ortalama USD/CZK = 24,59)

 • HALBACH & BRAUN Czech, spol. s r.o / Orlová – Lutyně/ Ciro: Under 12.5 million CZK
 • KARIMPEX - STROJÍRNY, s.r.o./ Orlová – Poruba / Ciro:25 to 50 million CZK
 • FITE a.s./ Ostrava- Mariánské Hory

Tablo 12 - 8428.32 İthalatı

Ülke/Yıl ($)

2012

2013

2014

2015

Brezilya

20.890.000

2.208.000

11.309.000

66.749.000

Çin

49.557.000

55.758.000

40.350.000

41.355.000

Endonezya

29.904.000

33.218.000

61.322.000

36.292.000

Vietnam

6.957.000

20.362.000

57.050.000

28.797.000

Tayland

23.951.000

19.479.000

16.701.000

15.879.000

ABD

16.159.000

21.335.000

21.625.000

15.668.000

Suudi Arabistan

76.684.000

14.566.000

9.884.000

13.781.000

Filipinler

2.545.000

1.640.000

4.040.000

11.918.000

Meksika

7.790.000

5.193.000

10.380.000

10.403.000

Rusya Federasyonu

27.518.000

19.563.000

16.845.000

10.368.000

Kanada

5.640.000

7.565.000

8.349.000

8.978.000

Ukrayna

22.271.000

16.496.000

16.805.000

8.615.000

Türkiye

1.553.000

10.793.000

12.133.000

7.957.000

… 

… 

… 

… 

Toplam

513.243.000

544.961.000

490.662.000

427.403.000

*Veriler Trademap.org adresinden alınmıştır.

 • 8428.32 GTİP kodlu üründe 2015 yılı toplam ithalatında, 2014 yılına göre %13 azalma gözlenmiştir.
 • Brezilya 2012, 2013 ve 2014 yıllarında en fazla ithalat yapan ilk 5 ülke arasına giremezken, 2015 yılında 66.749.000 USD ithalat rakamıyla 8428.32 GTİP kodlu üründe en fazla ithalat yapan ülke olmuştur.

Brezilya’da İthalat Yapan Şirketler

 • Koch Do Brasil Projetos Industriais Ltda – Kock / Belo Horizonte
 • Saur Equipamentos S/A. – Saur/ Panambi
 • Daido Industrial E Comercial Ltda. - Daido Correntes/ Taubate/ Ciro: 16.167.669 USD
 • Pohlig Heckel Do Brasil Industria E Comercio Ltda - Pohlig Heckel Do Brasil Sa Ind E/ Contagem/ Ciro:17.794.781 USD

Endonezya’da İthalat Yapan Şirketler

(Döviz Kuru 2015 yılı ortalama USD/IDR = 13.390,46)

 • AE AUTOMOTION INDONESIA, PT/ Jakarta
 • Bando Indonesia, Pt – Bando/ Tangerang/ Ciro: 1.025E12 IDR
 • CORAL ENGINEERING/ Jakarta

Tablo 13 - 8428.33 İthalatı

Ülke/Yıl ($)

2012

2013

2014

2015

ABD

272.828.000

239.549.000

297.888.000

398.914.000

Çin

269.545.000

277.474.000

239.647.000

269.128.000

Meksika

177.730.000

135.129.000

160.635.000

205.556.000

Brezilya

67.047.000

46.271.000

147.578.000

138.893.000

Almanya

93.882.000

119.585.000

156.081.000

133.881.000

Vietnam

55.124.000

58.032.000

148.746.000

114.921.000

Rusya Federasyonu

202.596.000

183.390.000

147.636.000

88.692.000

Güney Kore

35.220.000

43.911.000.

34.618.000

87.333.000

Tayland

83.590.000

99.108.000

93.993.000

75.289.000

Kanada

80.403.000

93.175.000

90.668.000

73.276.000

Mısır

42.269.000

75.612.000

63.236.000

66.389.000

Fransa

47.579.000

40.409.000

63.010.000

64.725.000

Toplam

2.772.563.000

2.878.758.000

2.881.114.000

2.988.486.000

*Veriler Trademap.org adresinden alınmıştır.

 • 8428.33 GTİP kodlu üründe ABD’nin ithalatı 2012, 2014 ve 2015 yıllarında en fazla ithalat yapan ülke olurken 2013 yılında en fazla ithalat yapan ülke Çin olmuştur.
 • 8428.33 GTİP kodlu üründe toplam ithalatta yıllar itibariyle artış gözlenmiştir.

Çin’de İthalat Yapan Şirketler

 • AZO Ingredients Automation System (Tianjin) Co., Ltd./ Tianjin
 • CNBM International Corporation/ Beijing

 

Meksika’da İthalat Yapan Şirketler

 • MECANICA GOMEZ, S.A. DE C.V./ San Luis Potosi
 • REFACCIONES INDUSTRIALES DE MEXICO, S.A. DE C.V./ México
 • ARELLANO BANDAS EUROPEAS, S.A. DE C.V./ México
 • GRUPO INTERNACIONAL EICOM, S.A. DE C.V./ Tlalnepantla
 • TECNIBANDAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V./ Guadalepe

Tablo 13 - 8428.33 İthalatı

Ülke/Yıl ($)

2012

2013

2014

2015

Çin

848.883.000

808.840.000

770.770.000

757.044.000

ABD

499.913.000

514.623.000

640.069.000

690.685.000

Kanada

184.562.000

167.356.000

249.005.000

249.508.000

Meksika

151.088.000

190.474.000

143.586.000

249.246.000

Brezilya

256.083.000

164.148.000

232.651.000

238.870.000

Almanya

217.146.000

214.533.000

207.075.000

212.826.000

Tayland

198.939.000

174.312.000

243.799.000

146.609.000

Endonezya

95.446.000

139.806.000

182.421.000

144.850.000

Fransa

104.701.000

127.148.000

151.487.000

128.694.000

Rusya Federasyonu

234.437.000

227.966.000

192.949.000

118.072.000

Suudi Arabistan

84.843.000

87.260.000

126.815.000

115.414.000

İngiltere

142.145.000

118.267.000

148.313.000

104.834.000

Türkiye

85.151.000

113.676.000

130.050.000

103.969.000

… 

… 

… 

… 

Toplam

4.884.853.000

5.078.429.000

5.576.264.000

5.215.553.000

*Veriler Trademap.org adresinden alınmıştır.

 • 8428.39 GTİP kodlu üründe 4 yılda da en fazla ithalatı yapan ülke Çin, yıllar itibariyle ithalat miktarını azaltmıştır.
 • 8428.39 GTİP kodlu üründe toplam ithalatta 2012-2015 yılları arasında %7 oranında bir artış görülmüştür.

Almanya’da İthalat Yapan Şirketler

 • Koseiko Handel und Instandhaltungstechnik Inh. Winfried Kopke e. K./ Freiburg im Breisgau/ Ciro: 500.000 ile 1 milyon Euro arasında
 • KNAPP Deutschland GmbH/ Heusenstamm/ Ciro: 2 ile 5 milyon Euro arasında
 • Hans C. Schmidt u. Sohn GmbH/ Bremen/ Ciro: 2 ile 5 milyon Euro arasında
 • KNAPHEIDE GmbH Hydraulik-Systeme/ Beckum/ Ciro: 50 ile 100 milyon Euro arasında

SONUÇ:

Dünya sıralaması değerlendirildiğinde, konveyör ithalatında Güney Amerika ülkeleri ve Güney Doğu Asya ülkelerinin etkisi büyüktür. Bu ülkelerin yanı sıra, en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında Orta Asya ülkeleri büyük bir yere sahiptir.

Türkiye’de günümüz şartlarında 84.28 GTİP kodlu ürünlere bakıldığında, Rusya’nın Türkiye’ye ihracatı ve ithalatı, 2015 yılında yaşanan Rus uçağının Türkiye-Suriye sınırı civarında düşmesi olayının ardından büyük bir sekteye uğramış, ticari ilişkilerimizin büyük oranda zayıflamasına sebep olmuştur. Fakat her iki ülke açısından da bu olumsuz gelişmeleri gidermek amaçlı, iki ülke yetkilileri gerekli görüşmeleri halen yapmaya devam etmektedir.

Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi, ihracatımızı ve ithalatımızı olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun sebebi, ülkemizin içinde bulunduğu OHAL kapsamındaki belirsizliklerin, uluslararası pazarlarda ülkemize karşı olan güvensizliğe yol açmasıdır. İhracat ve ithalat yapan firmalarımızın büyük bir çoğunluğu yurtdışı ticari ortaklıklarıyla yaşadıkları bu sorundan yakınmaktadır.

Atılabilecek olan en doğru adım, yurtdışında her noktada, Türkiye’nin ve firmalarımızın tanıtımının doğru bir şekilde yapılması ve ticari faaliyetlerde (satış ve satış sonrası hizmetlerde) bir sıkıntı yaşanmayacağının açık bir şekilde garanti edilmesidir.

NOT: Şirket isimleri internet ortamından alınmıştır. Ticari ilişkilerinizde emniyeti ve güvenliği ön planda tutmanızı öneririz.