Kullanılmış Makine İthalatı Son mu Buluyor?

2010 yılı başından itibaren Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma, yıllar içinde ufak değişikliklere uğrasa da, bu seneki kadar büyük bir değişim olmadığı konusunda bütün MİB ailesi olarak hemfikiriz.

“Kullanılmış ve Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilmek İstenen Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ” ile başlayan süreç 2016/1 İthalat tebliği kararlarının içinde 31 Aralık 2015 günü Resmi Gazete’de mükerrer olarak yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2013 yılı sonunda hazırlanan raporumuz ve Dünya TV’de yayınlanan programın üzerinden sonra İthalat Genel Müdürlüğü’nün dikkatini çekmeyi başaran MİB, bu konuda düzenlenen toplantılara da taraf olarak bu konuda süreç içinde yaşanan sıkıntıları, uygulamaları, doğru ve yanlış olarak gördüğü noktaları defalarca dile getirdi.

İlgili rapora ulaşmak için tıklayınız.

İlgili TV programı için lütfen tıklayınız.

2015’in son gününde mükerrer olarak yayımlanarak yürürlüğe giren İthalat Tebliği (2016/1), Türk imalatçılarını, karşısına sürekli olarak çıkarılan, eski teknolojili, üzerinde nerede yapıldığına dair etiket bilgileri dahi bulunmayan makinalar ile rekabet etme noktasına getiren bu uygulamadan kurtarmış olarak görünüyor.

Yeni Tebliğde yer alan maddenin, " Ek-1’de yer alan listede G.T.İ.P.’leri belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın; karşısında gösterilen birim CIF kıymetine (diğer yurt dışı giderler kalemi dahil) eşit veya daha az birim CIF kıymete haiz olanlarının ithalatına izin verilmez." gerçekten işe yarayacak olup, sanayimizin ihtiyacı olan nitelikte makinelerin önünü açmaya yönelik olarak eklendiği düşüncesindeyiz. Belirlenen CIF kıymetlerin gerçekten imalatımızın güçlü olduğu konularda yükseltilmesi ve artık sanayicimiz için bir sorun olmaktan çıkmasının temeli olarak görülebileceğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Bu konunun, uzun süren faaliyetlerin bir meyvesi olarak görülmesi gerektiğini, İthalat Genel Müdürlüğü’nün yaptığı bu çalışmalar sonucunda tüm üyelerimizin ve ülkemizin geleceği açısından nitelikli imalata yönelik olarak atılmış bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bu gelişmenin ülkemizin en önemli sektörlerinden biri olan “Makine İmalat Sektörünü” bir adım daha ileriye taşıyacağını bildirmek isteriz.

İlgili yasa ve eklerine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Yine de kullanılmış makine ithalatı konusunda bir son anlamına gelmeyen bu tebliğ ile birlikte ortaya çıkan yeni durum, artık sanayicimizi katma değeri yüksek, gerçekten işe yarayacak nitelikte makine almaya yönlendirmektedir.

Bu konuda emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara ve özellikle T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne yaptığı çalışmalar sebebiyle teşekkür eder, bundan sonraki süreçte de ara vermeden Makina İmalatçıları Birliği’nin bu konunun takipçisi olacağını bir kez daha hatırlatmak isteriz.