MAKİNA İMALAT SEKTÖRÜ YATIRIMLARI (01.07.2012 – 31.06.2015 Arası)

Şekil 1 - Makina İmalatı Sabit Yatırım Haritası

    

Makina imalat yatırımları, Ankara, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Konya ve Tekirdağ illerinde yoğunlaşmıştır. Bu illerin tamamı, 1. ve 2. Bölge yatırım koşullarından yararlanmaktadır. Doğu bölgesi illerimizin bir kısmında makina yatırımı yapılmamış olup, söz konusu yatırım eksikliğinin sebebi “eğitimsiz işgücüne” ve “pazara uzaklık nedeni ile müşteri ilişkilerinde karşılaşılan zorluğa” bağlanmıştır. Her ne kadar istenilse de, altyapısı zayıf illerin eğitimli işgücü isteyen yüksek ve orta-yüksek teknolojili yatırımlara ev sahipliği yapması mümkün görünmemektedir. Yüksek ve orta-yüksek teknolojiye yapılacak yatırımların bölgeler bazında ayrıştırılması, verilen destek oranlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.

 

Tablo 1 - Makina İmalat Yatırımları Tablosu

 

Şehirler

Makina Yatırım (USD)

İth.Mak.Teç.Tut. (USD)

İstihdam (Kişi)

%

1

Ankara

320.783.451

198.347.406

1.927

14,96

2

İstanbul

184.676.986

124.964.295

1.176

8,61

3

Konya

175.681.712

111.402.400

1.185

8,19

4

Kocaeli

174.945.017

88.991.171

933

8,16

5

Bursa

170.732.671

120.871.232

1.317

7,96

6

Tekirdağ

151.246.020

63.463.971

552

7,05

7

Manisa

121.115.145

58.224.397

958

5,65

8

İzmir

100.835.389

61.626.912

1.184

4,7

9

Sakarya

97.028.702

53.491.632

1.067

4,52

10

Balıkesir

63.936.067

28.195.731

360

2,98

58

Adıyaman

1.476.050

68.000

11

0,07

59

Şırnak

1.054.748

0

10

0,05

60

Osmaniye

591.288

94.000

10

0,03

61

Iğdır

546.274

0

10

0,03

62

Siirt

464.043

0

15

0,02

 

Genel Toplam

2.144.909.685

1.183.941.737

16.339

100

 

Tablo 1’den görülebileceği üzere, toplam 62 ilimizde makina imalat yatırımı yapılmış olup, bu yatırımların %72’sinden fazlası ilk 10 sıradaki illerde gerçekleşmiştir. Makina imalat sektöründeki yerli ve yabancı yatırımcıların sabit yatırım oranı aşağıda, Tablo 2’de verilmiştir.

 

Tablo 2 - Makina İmalat Yatırımları Sermaye Türüne Göre Dağılımı

 

Sabit Yatırım (USD)

%

Yabancı

450.027.413

20,98

Yerli

1.694.882.273

79,02

Toplam

2.144.909.685

100

 

Özellikle Avrupa’da bulunan, işçi maliyetleri yüzünden rekabet konusunda dünyanın geri kalanında büyük sıkıntılar yaşayan makina imalatçılarını, ülkemize çekmek için ekstra bir çaba sarf edilmesi, dünyanın en büyük ihracatçılarını ülkemizde yatırım yapmaları yönünde ikna etmek için ise, özel şartlar sunulması gerekecektir. Makina imalat sektörünü, markası ne olursa olsun, dünyanın her yerinde satışı yapılan otomobillere benzetmek, hata olmayacaktır. İmalat yeri Türkiye olsa da, yapılan kaliteli mamüllere, diğer ülkeler markalarını basmaktan çekinmemektedirler. Kısa ve orta vadede sektörler bu şekilde gelişirken,  uzun vadede “know-how” bilgisini almış sektör, kendi markaları ile imalata yönelebilecektir. Uzun vadede, hem imalatta hem de markalaşma yönünde adımlar atılabilecektir.