DÜNYA:

Dünya mal ticareti 2017 yılında yüzde 12,5 büyüyerek 18 trilyon dolar seviyesine gelmiştir.

YILLAR

MAKİNA İHRACATI

(MİLYAR DOLAR)

DÜNYA MAL İHRACATI

(MİLYAR DOLAR)

MAKİNA İHRACATI

PAY %

 
 

2013

1.324

18.270

7,25

 

2014

1.363

18.494

7,37

 

2015

1.225

16.482

7,43

 

2016

1.212

15.955

7,6

 

2017

1.367

17.947

7,62

 

Kaynak:Dünya Ticaret Örgütü.INTRACEN

2015 ve 2016 yıllarındaki gerilemenin ardından 2017 yılında yüzde 13 artış gösteren dünya makine ihracatı ise 1,21’den 1,36 milyar dolar seviyesine gelerek dünya mal ticareti içindeki payını yüzde 7.60’dan 7.62’ye çıkarmıştır. (DTÖ Verileri)

SIRA

2017

ÜLKE

ÜLKELERE GÖRE TOPLAM MAKİNE İHRACATI (MİLYON DOLAR)

2014

2015

2016

2017

PAYI (%)

1

ALMANYA

200.749

171.983

169.640

201.440

14.74

2

ÇİN

163.604

157.688

154.411

168.505

12.33

3

ABD

154.112

142.804

142.303

156.616

11.46

4

JAPONYA

105.880

93.834

91.444

104.310

7.63

5

İTALYA

97.969

84.065

82.166

99.112

7.25

6

İNGİLTERE

58.590

52.276

51.915

56.756

4.15

7

FRANSA

57.497

49.585

49.720

56.840

4.16

….

 

 

 

 

 

 

27

TÜRKİYE

9.936

8.658

8.582

9.719

0.72

Kaynak:INTRACEN

Dünya makine ihracatında Almanya, Çin, ABD ilk üç sırada yerini korurken, 2017 yılında Almanya’nın ihracatı 169 milyar dolardan 201 milyar dolara çıkarak önemli bir artış göstermiştir.

Yaklaşık 7 milyar kişi olan dünya nüfusunun, 2025 yılında 8 milyar kişiye ulaşması öngörülmektedir. Gerekli insan kaynağı niteliğinin de değişeceği beklenmektedir.

 

TÜRKİYE:

 

2018 yılında 168 milyar dolar olarak gerçekleşen toplam Türkiye ihracatından, Makine Sektörü yüzde 9,2 pay almıştır.

Türk Makineleri, 200’ün üzerinde ülkeye ihraç edilmektedir.

Makine sektöründeki Ar-Ge harcamaları 2017 itibariyle 735 milyon TL ye ulaşmıştır.

2018 yılı itibari ile Makine ihracatımız yüzde 15’e yakın oranda artmış, makine ithalatımız ise yüzde 4 azalmıştır. Bu yerli imalatın gücünü görmemiz açısından önemlidir.

Makine ihracat toplam ihracatımız içindeki payını arttırarak Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) üzerinde olumlu etki yaratmıştır.

($ X 1000)

2015

2016

2017

2018

 
 

MAKİNA SATIŞI  (1)

38.651.549

37.591.817

36.796.148

31.092.330

 

Değişim %

-5,61

-2,74

-2,12

-15,5

 

MAKİNA İMALATI  (1)

27.586.422

24.569.668

25.522.849

22.809.434

 

Değişim %

-5,18

-10,94

3,88

-10,63

 

MAKİNA İHRACATI (2)

11.862.162

12.039.137

13.527.110

15.510.415

 

Değişim %

-9,4

1,49

12,36

14,66

 

MAKİNA İTHALATI (2)

22.927.288

25.061.286

24.800.409

23.793.311

 

Değişim %

-8,09

9,31

-1,04

-4,06

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye'nin toplam ihracatı

143.844.200

142.600.000

157.019.765

168.023.000

 

Türkiye'nin toplam ithalatı

207.206.545

198.600.000

233.799.619

223.039.000

 

Makina'nın ihracat içindeki payı %

8,25

8,44

8,61%

9,23%

 

Makina'nın ithalat içindeki payı %

11,06

12,62

10,61%

10,67%

 

Kaynak: MİB (1), TÜİK (2), (84 Grubu GTİP, 8418.21, 8418.29, 8469-8473 hariç)