SEKTÖREL ANALİZ - 2016

  • DÜNYA: Yaklaşık olarak 1,2 Trilyon dolar ticaret hacmi bulunan sanayi sektörünün, dünya ekonomisine de etkileri büyüktür. Dünya ihracatının yaklaşık %12,2’si bu sektörde gerçekleşmektedir.
  • Yaklaşık 7 milyar kişi olan dünya nüfusunun, 2025 yılında 8 milyar kişiye ulaşması öngörülmektedir. 1 milyarlık artışla orantılı olarak tüketim ve üretim sektörlerinin de artış kaydedeceği aşikardır.
  • TÜRKİYE: Sektörümüz, Türkiye sanayi üretiminin büyük bir payını oluşturmaktadır. Rekabetçiliğe ve yeniliğe açık küçük, orta, büyük ölçekli işletmelerin (KOBİ) gelişimiyle doğru orantılı olarak son 20 yıldır, yıllık ortalama %20 ile istikrarlı bir büyüme göstermektedir.
  • 2015 yılında 144 milyar dolar olarak gerçekleşen toplam Türkiye ihracatından, Makine Sektörü % 9,2 pay almıştır. (OAİB verisi)
  • Makine sektörü, Türkiye’nin ihracatında en büyük 2. sıradaki sektördür.
  • Türk Makineleri, 200’ün üzerinde ülkeye ihraç edilmektedir. 
  • Türkiye, Avrupa’nın en büyük 6. makine imalatçısıdır.
  • Makine imalatındaki Ar-Ge harcamaları 2014 yılında 600 milyon ABD dolarına ulaşarak Türkiye'nin toplam Ar-Ge harcamalarının neredeyse % 10'unu oluşturmuştur.