BİZ KİMİZ?

Ne zaman ve neden kurulduk?

Makina İmalatçıları Birliği (MİB), 1990 yılında kurulmuştur. Makine ve aksamı ile ilgili imalat yapan firmaların üye oldukları sektörel bir birliktir.

Makina sektörünün tümünü kapsayan tek sivil toplum kuruluşu olma niteliğini taşımaktadır.

Bünyesinde 200’e yakın üye firma bulunmaktadır.

Üyelerimizin yapısı nasıldır?

MİB bünyesindeki firmalar, 2018 yılı Türk makine ihracatının %60’ından fazlasını gerçekleştirmiştir.

Sermaye malı veya yatırım tipi makineler gibi zor ve teknoloji yoğun imalat konusunda üyelerimiz büyük bir üstünlük göstermektedir.

Bu durum, firmaların büyük çoğunluğunun, güncel teknolojilerle kaliteli imalat yapan güvenilir, sürekliliği olan ve marka imajı yaratma konusunda da başarılı firmalar olduklarını vurgulamaktadır.

Gıda, paketleme, iklimlendirme sistemleri, takım tezgahları (yatırım tipi makineler), ağaç işleme, plastik işleme, iş, inşaat makineleri, kaldırma, işleme endüstrileri vb. konularda üye portföyüne sahiptir.

MİB’in faaliyetleri nelerdir?

Sektörün yurt içinde daha iyi tanınması, yerli makine imalatçılarının pazar payını arttırması ve gelişmesi ile ilgili çalışmalar yanında, yurt dışı tanıtımına da önem verilmektedir. Bu doğrultuda da, sivil, özel ve kamusal pek çok platformda, sektör ve üye firmalarımız hakkında bilgi aktarımı gerçekleştirilmektedir.

Her yıl sektörün ve üye firmaların tanıtımı amacıyla, değişik ülkelerde sektörümüzle ilgili düzenlenen çeşitli fuarlar desteklenmektedir. Katılımcı firmalara daha uygun şartlar sağlanmaya çalışılmaktadır.

Fuarlarımız

  • MİB, dünyanın en önemli fuarlarından olan EMO’nun Türkiye temsilcisidir.
  • Güney Kore’de, 2 yılda bir düzenlenen SIMTOS Fuarı’nın da Türkiye temsilciliğini yürütmekte, üyelerine %8 indirim sağlamaktadır.
  • Ülkemizde düzenlenen MAKTEK Avrasya ve MAKTEK izmir Fuarı, KONMAK ve Bursa Endüstri Zirvesi’nin destekçilerindendir.

Temsilcilik konusunda ise, yeni girişimleri mevcuttur.

Hangi üst birliklere üyeyiz ve hangi kurumlarla ilişkiler içerisindeyiz?

MİB, 29 seneyi geçen çalışma döneminde yurt içinde ve dışında saygın bir konum kazanmıştır.

  • 1999 yılında, Avrupa Takım Tezgahları Endüstrisi ve İlgili İmalat Teknolojileri Derneği CECIMO’ya, bu kuruluşun yöneticilerinin önerisi ile asil üye olarak katılmıştır. 15 Avrupa ülkesindeki Birliklerin üye oldukları CECIMO’da halen Avrupa Birliği’ne katılmamış ülke temsilcileri MİB ve SWISMEM’dir. Bu farklı uygulama da MİB’in verdiği olumlu izlenim ile sağlanmıştır.
  • Bunun yanında, Mayıs 2005 tarihinden itibaren de Avrupa Kompresör ve Pnömatik Aletler İmalatçıları Ekonomik İşbirliği Komitesi PNEUROP’a da asil üye olmuştur.
  • MİB, yapılan olağanüstü genel kurul kararı ile birlikte Avrupa Redüktör ve Güç Aktarma Organları İmalatçıları  Dernekleri Komitesi EUROTRANS'a 2018 yılında üye olmuştur.
  • Ayrıca ülkemizde yeni kurulan MAKFED – Makine Federasyonu’nun da kurucu üyelerindendir.

MİB, çalışmaları ile bürokraside de saygın bir konum kazanmıştır. Makine sektörü yanında sanayinin geneli ile ilgili konularda da ilgili kamu kurumları yine MİB’den görüş istemekte ve mevzuatın hazırlanmasına katkı sağlanmaktadır.

Bununla beraber, yurt içi ve dışında yayınlanan sektör dergilerinde, MİB tarafından hazırlanan yazılara da yer verilmektedir.