8461.50 - TESTERE İSTATİSTİKLERİ

8461.50 – Testere Tezgâhları-Dilme Tezgâhları Dünya İhracatı

Sıra

Ülke/ Yıl (1000x$)

2012

2013

2014

2015

2016

1

Çin

184.683

193.689

283.195

216.869

209.534

2

Tayvan

188.626

173.312

174.880

145.344

137.800

3

Almanya

175.023

173.872

171.913

149.535

133.383

4

İtalya

126.148

121.199

124.412

128.589

126.232

5

Japonya

150.111

109.829

102.696

100.887

78.757

6

ABD

64.003

72.571

62.089

55.869

47.937

7

Avusturya

66.489

31.889

48.415

55.637

41.598

8

G. Kore

27.730

26.079

24.901

22.262

29.526

9

Çek Cumhuriyeti

30.088

26.358

28.983

24.381

25.782

10

Türkiye

19.868

19.311

17.425

18.860

19.257

 

 

Toplam

1.227.080

1.112.102

1.205.255

1.063.836

982.278

*Veriler Trademap.org adresinden alınmıştır.

8461.50 ürün grubunda 2016 yılında dünyada en fazla ihracat yapan ülke olan Çin’in ihracatında 2014 yılından itibaren %26 oranında azalma gözlenmiştir. Aynı ürün grubunda 2016 yılında Türkiye ihracat sıralamasında ilk 10’un içerisinde yer almayı başarmış ve aynı yılda 19 milyon $ ihracat yapmıştır.

8461.50 – Testere Tezgâhları-Dilme Tezgâhları Dünya İthalatı

Sıra

Ülke/ Yıl (1000x$)

2012

2013

2014

2015

2016

1

ABD

624.597

149.789

153.782

155.447

126.305

2

Çin

409.060

116.031

109.691

90.495

80.101

3

Vietnam

123.726

36.461

221.524

41.838

49.319

4

Tayland

81.831

76.148

59.835

51.780

46.560

5

Meksika

203.482

45.327

37.016

46.966

46.400

6

Almanya

170.460

42.630

41.676

39.735

35.011

7

G. Kore

241.969

35.101

38.620

40.196

34.261

8

Fransa

88.743

30.270

30.026

26.733

30.230

9

Rusya

44.198

56.548

47.525

18.356

26.185

10

İngiltere

64.913

25.416

28.917

32.684

25.835

 

16

Türkiye

61.281

13.983

23.183

22.933

18.982

 

 

Toplam

3.277.649

1.148.927

1.315.870

1.032.150

971.372

*Veriler Trademap.org adresinden alınmıştır.

8461.50 ürün grubunda 2016 yılında dünyada ABD 126 milyon $ ithalatıyla toplam ithalatın %13’ünü oluşturmaktadır. Aynı ürün grubunda 2016 yılında Türkiye ithalatını son 5 yılda %70 oranında azaltmıştır. Türkiye’nin 2016’da testerelerde ihracatın ithalatı karşılama oranı %101,5 olarak belirlenmiştir.

8461.50.11.00.00 – Testeresi daire şeklinde olan testere tezgâhları 2017 Yılı Türkiye İhracatı

Sıra

Ülke

Kilogram

Adet

USD

1

Polonya

14.890

29

287.000

2

Suudi Arabistan

10.102

5

143.088

3

Hollanda

7.589

13

139.728

4

İngiltere

11.630

47

136.995

5

Rusya Federasyonu

18.003

13

109.024

6

Tunus

7.330

2

100.794

7

Özbekistan

10.785

6

86.442

8

İran

4.140

2

64.386

9

Güney Kore

3.150

6

51.766

10

BAE

9.417

14

49.965

 

Toplam

134.267

273

1.487.505

*Veriler TÜİK’ten alınmıştır.

Daire testerelerde 2017’de en fazla ihracat yaptığımız ülke Polonya’ya 29 adet daire testere 287.000 $ değerinde ihracat yapılmıştır. 2017’de 273 adet daire testere 1,5 milyon $ ihracat yapılmıştır.

8461.50.11.00.00 – Testeresi daire şeklinde olan testere tezgâhları 2017 Yılı Türkiye İthalatı

 

Sıra

Ülke

Kilogram

Adet

USD

1

Almanya

65.559

20

2.901.568

2

İtalya

55.721

24

1.419.129

3

Tayvan

67.344

20

945.562

4

Çin

134.546

7.385

720.327

5

Çek Cumhuriyeti

26.408

7

492.671

6

Avusturya

9.173

1

221.271

7

Japonya

4.333

1

114.810

8

Güney Kore

7.124

1

71.020

9

Fransa

3.000

1

61.813

10

Hindistan

3.831

13

45.663

 

Toplam

378.402

7.478

7.009.783

*Veriler TÜİK’ten alınmıştır.

Daire testereleri 2017 yılında en fazla ithalat ettiğimiz ülkeler olan Almanya ve İtalya’dan ithalatımızın toplamı toplam ithalatımızın %62’sine denk gelmektedir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yine aynı üründe %21 olarak belirlenmiştir.

8461.50.19.00.00 – Testeresi diğer şekillerde olan testere tezgâhları 2017 Yılı Türkiye İhracatı

Sıra

Ülke

Kilogram

Adet

USD

1

Almanya

161.825

142

1.094.942

2

Rusya Federasyonu

180.239

154

972.318

3

Polonya

136.194

103

885.721

4

İngiltere

129.842

107

820.331

5

İran

124.054

131

600.208

6

Hollanda

82.965

103

490.279

7

ABD

74.612

52

481.881

8

Romanya

54.540

43

476.476

9

Cezayir

56.124

20

309.580

10

Fransa

32.212

32

247.619

 

Toplam

1.624.808

1.408

10.162.223

*Veriler TÜİK’ten alınmıştır.

84615019 ürün grubunda Avrupa ülkelerine ihracatımız oldukça fazladır. Toplamda 2017 yılında aynı ürün grubunda 1.408 adet ve 10 milyon $ değerinde ihracat yapılmıştır.

8461.50.19.00.00 – Testeresi diğer şekillerde olan testere tezgâhları 2017 Yılı Türkiye İthalatı

Sıra

Ülke

Kilogram

Adet

USD

1

Tayvan

134.773

784

1.122.461

2

Almanya

33.820

8

865.925

3

Avusturya

18.708

2

379.312

4

İtalya

6.299

246

104.792

5

Çin

31.656

272

100.047

6

Japonya

4.500

1

76.125

7

ABD

389

1

13.068

 

Toplam

230.145

1.314

2.661.730

*Veriler TÜİK’ten alınmıştır.

84615019 ürün grubunda en fazla ithalatımızın olduğu ülke Tayvan olarak belirlenmiş ve toplam ithalatımızın %42’sini oluşturmaktadır. Aynı ürün grubunda toplamda 2017’de sadece 7 ülkeden 1.314 adet ve 2,5 milyon $ değerinde ithalat yapılmıştır. Daire testerelerde ihracatın ithalatı karşılama oranı çok düşük olarak gözlenirken 84615019 ürün grubunda ihracat ithalatın yaklaşık 3,8 katına denk gelmektedir. İthalatın bu denli azalmasında getirilen ilave gümrük vergilerinin de etkisi olduğunu söyleyebiliriz.

8461.50.90.00.00 –Dilme tezgâhları 2017 Yılı Türkiye İhracatı

Sıra

Ülke

Kilogram

Adet

USD

1

Kocaeli Serbest Bölgesi

523.163

8

2.382.727

2

Kuveyt

249.575

2

1.235.243

3

Kanada

207.594

14

941.251

4

Cezayir

64.497

7

453.838

5

Tunus

62.677

3

437.184

6

Almanya

10.192

38

342.224

7

Güney Afrika Cumhuriyeti

8.080

7

322.244

8

İran

38.610

30

282.200

9

Polonya

32.720

15

254.269

10

Meksika

6.517

21

195.611

 

Toplam

1.355.586

379

9.155.744

*Veriler TÜİK’ten alınmıştır.

2017 yılında dilme tezgahlarında en fazla ihracatımız Kocaeli Serbest Bölgesi’ne gerçekleşmiş ve 2,4 milyon $ değerinde ihracat yapılmıştır. Aynı yılda toplamda 379 adet dilme tezgâhı ihracatı yapılmıştır.

8461.50. 90.00.00 –Dilme tezgâhları 2017 Yılı Türkiye İthalatı

Sıra

Ülke

Kilogram

Adet

USD

1

Almanya

230.980

32

5.878.546

2

İtalya

104.133

61

2.282.158

3

Çin

80.389

4.517

493.270

4

İspanya

11.135

3

408.524

5

Finlandiya

3.340

1

271.726

6

Slovakya

7.970

1

229.675

7

Danimarka

1.516

9

105.039

8

ABD

326

6

51.658

9

Tayvan

2.180

4

35.703

10

Fransa

138

4

11.534

11

İsviçre

418

5

4.036

 

Toplam

442.525

4.643

9.771.869

*Veriler TÜİK’ten alınmıştır.

2017 yılında dilme tezgahlarında Çin’e 4.517 adet ithalatımız toplam ithalatımızın adetsel bazda %97’sini oluşturmaktadır. Aynı yılda dilme tezgahlarında ihracatın ithalatı karşılama oranı %94 olarak belirlenmiştir.

8461.50 Ürün Grubunda Alt Grupların Dağılımı

GTİP

GTİP Açıklaması

8461.50.11.00.00

Testeresi daire şeklinde olan testere tezgâhları

8461.50.19.00.00

Testeresi diğer şekillerde olan testere tezgâhları

8461.50.90.00.00

Dilme tezgâhları

 

2017 yılında 8461.50 ürün grubunda ihracatımızın %49’unu diğer testereler, %44’ünü dilme tezgâhları ve %7’sini daire testereler oluşturmaktadır.

2017 yılında 8461.50 ürün grubunda ithalatımızın %50’sini dilme tezgâhları, %36’sını daire testereler ve %14’ünü diğer testereler oluşturmaktadır.

MİB ÜYESİ TESTERE İMALATÇILARIMIZ

 

                                                                                                                                                                              Hazırlayan: İlayda Nohut