VİNÇLER

8426 GTİP Grubu Analizi

1.a. KISALTMALAR

1.b. RAPORUN KAPSAMI

 • Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu dış ticaret verilerinden ve Trademap (Uluslararası Ticaret Merkezi) verilerinden yararlanılmıştır. Uluslararası Ticaret Merkezi verilerinin 1 yıl ve TÜİK verilerinin 2 ay önceden yayınlanmasından dolayı Dünya ticaret istatistikleri için 2006 – 2015 ve Türkiye istatistikleri için 2007 – 2016 yılları baz alınmıştır.
 • Verilerde para birimi olarak Amerikan Doları ($) kullanılmıştır.
 • Bu çalışmada GTİP kodları, dünya ticaret istatistikleri ile uyum sağlaması amacıyla 6 haneli olarak incelenmiştir. GTİP açıklamaları çok uzun olduğu için başta tek bir tabloda ve başlıklarda verilmiş, yorumlarda GTİP kodları kullanılmıştır.
 • HS GTİP 8426 kodlu ürün alt grupları incelenmiş, bu grup NACE sıralamasında 2822 (Kaldırma ve Taşıma Ekipmanları İmalatı) koduna sahip ürünlere karşılık gelmiştir.
 • Rapor, ilgili GTİP koduna ait dünya ihracat-ithalat verileri ve Türkiye’nin ihracat-ithalat verileri olarak gruplandırılmıştır. Raporda kullanılan tablo ve grafiklerle, sektörün iç ve dış pazarlardaki durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Tablodaki renklendirmelerde yeşil renk ihracatı, mavi renk ise ithalatı ifade etmektedir.
 • Konu kapsamında özel olarak tarafımızdan talep ettiğiniz GTİP kodlu ürünler konusunda çalışma yapılabilmektedir.

1.c. GTİP Açıklamaları

2. TİCARET

2.1. Dünya Analizi

2.1.a Dünya İhracatı

8426.11 Grubu Dünya İhracatı Değişim Oranları -Sabit bir mesnet üzerine tespit edilmiş gezer köprü vinçleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • Rusya 2015 yılında 8426.11 GTİP kodlu üründe ihracatını 8 kat artırarak en fazla ihracat yapan ilk 15 ülke arasında en büyük değişimi sağlamıştır. (2014: 2.115.000 $, 2015: 19.019.000 $)
 • ABD, 2010-2014 yılları arasında 8426.11 GTİP kodlu üründe dünya ihracat sıralamasında ilk üçte yer alamazken, 2015 yılında ihracatını %122,11 oranında artırarak dünya sıralamasında 2.sırada yerini almıştır.
 • Son 10 yıl içerisinde 8426.11 GTİP kodlu üründe dünya ihracatında en fazla değişim 2008 yılında %45,44 oranı ile gerçekleşmiştir.

 

Sayal Vinç Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.'den alınmıştır.

 

8426.12 Grubu Dünya İhracatı Değişim Oranları- Hareketli kaldırma çerçeveleri ve şasisi "straddle" tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 2006 – 2009 yılları arasında 8426.12 GTİP kodlu üründe en fazla ihracat yapan Finlandiya, 2010 yılında ihracatını %53,9 oranında azaltarak ihracat sıralamasında 3.sırada yeralmıştır.
 • Son 10 yıl içerisinde 8426.12 GTİP kodlu üründe en fazla değişimin gözlendiği yıl 2007 ve 2008 yıllarıdır. Toplam dünya ihracatında aynı üründe 2008 yılında maksimum değere ulaşılarak toplamda 1.092.858.000 $ ihracat yapılmıştır.

8426.19 Grubu Dünya İhracatı Değişim Oranları- Diğerleri (Gantri, köprülü, raylı taşıyıcı ve diğer vinçler)

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • Son 10 yıl içerisinde 8426.19 GTİP kodlu üründe dünya ihracatında Çin daima en üst sırada yer almış ve 2015 yılı 8426.19 GTİP kodlu toplam ihracatın %65,43’ü Çin tarafından yapılmaktadır.
 • 8426.19 GTİP kodlu üründe 2015 yılında Hindistan ihracatını 5 katına çıkarmıştır. Son 10 yıl içerisinde ihracatında en fazla değişimi yaşayan ülke Hindistan olmuştur.

Abra Vinç Makine Kons. San. Dış. Tic. Ltd. Şti.'den alınmıştır.

8426.20 Grubu Dünya İhracatı Değişim Oranları- Kule vinçler

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • Kanada 8426.20 GTİP kodlu üründe dünya ihracatında 2013 yılında en fazla değişim gösteren 4.ülke olmuştur. (2012: 689.000 $, 2013: 6.560.000 $)
 • 2015 yılında aynı üründe en fazla ihracatı yapan Çin son 10 yıl içerisinde en büyük değişimi 2007 yılında geçerken göstermiş ve %128,85 oranında ihracatında artış sağlamıştır.

     Pi Makina Otomotiv İnş. Mak. Paz. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.'den alınmıştır.

                                              K-M Kümsan Makina Sanayi ve Tic. A.Ş.'den alınmıştır.

8426.30 Grubu Dünya İhracatı Değişim Oranları- Seyyar dirençli vinçler 

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • Hindistan 8426.30 GTİP kodlu üründe 2008 yılı ile 2011 yılında diğer ülkelere göre en fazla ihracatını artıran (15 ve 35 kat) ülke olmuştur. (2007: 200.000 $, 2008: 2.965.000 $- 2010: 73.000 $, 2011: 2.600.000 $)
 • Son 10 yıl içerisinde aynı üründe en büyük ihracatçı ülke Çin olmuştur. (2006 yılı hariç, 2006 yılında en fazla ihracat yapan ülke Hollanda’dır.)

Hidrokon Konya Hidrolik Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.'den alınmıştır.

8426.41 Grubu Dünya İhracatı Değişim Oranları- Kendinden hareketli diğer makine ve cihazlar –Lastik tekerlekli olanlar

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • Son 10 yılda dünya ihracatında 8426.41 GTİP kodlu üründe Japonya 2010 – 2012 yılları arası hariç diğer yıllarda egemenliğini göstermiş ve ilk 4 ülke sıralaması Japonya, Almanya, ABD ve İtalya olarak değişmemiştir.
 • 2007 yılında aynı ürünün ihracatında en fazla değişim gösteren ülke Katar olmuştur. (2006: 31.000 $, 2007: 1.432.000 $)

8426.49 Grubu Dünya İhracatı Değişim Oranları- Diğerleri 

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8426.49 toplam ihracatı son 10 yılda en yüksek 2008 yılında 4.086.791.000 $ olarak bir önceki en yüksek toplam ihracatımızın 1,40 katı olarak gerçekleşmiştir.
 • Aynı üründe son 10 yılın 6 yılında Almanya diğer 4 yılda Japonya en fazla ihracat yapan ülkeler olmuş ve bu iki ülkenin ihracatı birlikte 2015 yılı toplam ihracatın %43,53’ünü kapsamaktadır.

Spartek Makine Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.’den alınmıştır.

8426.91 Grubu Dünya İhracatı Değişim Oranları- Diğer makine ve cihazlar – Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8426 Grubunun alt gruplarında dünya ihracatında ilk sıralarda yer almayan Avusturya, 2006 – 2008 yılları arasında ve 2014, 2015 yıllarında dünya ihracatında en fazla ihracat yapan ülke olarak yer almıştır.
 • Genel olarak 8426.91 GTİP kodlu ürün ihracatında AB ülkelerinin etkisi daha fazladır.

Hidrokon Konya Hidrolik Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.'den alınmıştır.

8426.99 Grubu Dünya İhracatı Değişim Oranları- Diğerleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8426.91 ve 8426.99 GTİP kodlu ürünlerin dünya ihracat sıralamasına bakıldığında 2015 yılında Türkiye, 23.sırada yer almaktadır. 8426.99 Grubunda son 10 yıl içerisinde değişimler büyük oranda olmuş ve hepsi bir önceki yıla göre %30 değişim oranının üzerine çıkmıştır.

2.1.b Dünya İthalatı

8426.11 Dünya İthalatı Değişim Oranları- Sabit bir mesnet üzerine tespit edilmiş gezer köprü vinçleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 2007 yılında 8426.11 GTİP kodlu ürün ithalatında en fazla değişimi gösteren ülke Özbekistan ve Mısır’dan sonra Türkiye olmuştur. (2006: 2.467.000 $, 2007: 37.950.000 $)
 • Son 10 yıl içerisinde aynı ürün ithalatında en fazla ithalat 2014 yılında 1.156.964.000 $ olarak, en düşük ithalat 2006 yılında 766.412.000 $ olarak gerçekleşmiş ve 2006 – 2014 yılları arasında %50 oranında artış görülmüştür.

8426.12 Dünya İthalatı Değişim Oranları- Hareketli kaldırma çerçeveleri ve şasisi "straddle" tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • Türkiye 8426.12 kodlu üründe 2013 yılında 2012 yılı ithalatının 7 katı ithalat yaparak dünya sıralamasında 30.sıradan 5.sıraya yükselmiştir.
 • Portekiz 2015 yılında ithalatında en büyük değişimi gösteren Polonya ve Kongo’dan sonra 3.ülke olmuştur. (2014: 50.000 $, 2015: 28.968.000 $)

8426.19 Dünya İthalatı Değişim Oranları- Diğerleri (Gantri, köprülü, raylı taşıyıcı ve diğer vinçler)

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8426.19 ithalatında son 10 yılda Güney Doğu Asya ülkelerinin etkisi (özellikle Singapur ve Endonezya) büyüktür. 2015 yılı aynı ürün ithalatının %32,54’ünü bu ülkeler oluşturur. (Endonezya, Singapur, Vietnam, Filipinler, Malezya, Tayland)
 • Türkiye aynı ürünün ithalatında dünya sıralamasında ilk 20’nin içerisinde daima yer almıştır.

8426.20 Dünya İthalatı Değişim Oranları- Kule vinçler

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 2015 yılında 8426.20 kodlu üründe en fazla ithalat yapan ülke olan ABD, son 6 yıl içerisinde (2009- 2015) ithalatını 26 kat artırmıştır. (2009: 5.537.000 $, 2015: 152.569.000 $)
 • Aynı ürün ithalatında son 10 yılda en fazla etkisini gösteren Orta Doğu ülkeleri olmuş ve özellikle Arabistan en fazla ithalat yapan ilk beşin arasına girmiştir.

8426.30 Dünya İthalat Değişimi- Seyyar dirençli vinçler

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • Çin 8426.30 kodlu ürün ithalatında 2006, 2007 ve 2013 yılları hariç son 10 yılda en fazla ithalat yapan ülke olmuş, 2015 yılında kendisinden sonra gelen Meksika’nın 2,5 katı kadar ithalat yapmıştır.
 • Aynı ürünün ithalatında 2006, 2007 yıllarında en fazla ithalatında değişim gösteren ülke Panama olmuştur. (2006: 7.000 $, 2007: 46.795.000 $)

8426.41 Dünya İthalatında Değişim Oranları- Kendinden hareketli diğer makine ve cihazlar –Lastik tekerlekli olanlar

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • Kuzey Amerika ve Orta Doğu ülkeleri 8426.41 kodlu üründe dünya ithalatında son 10 yıl içerisinde en etkili olan ülkelerdir. Özellikle Kuzey Amerika ülkelerinden ABD ve Kanada ile Orta Doğu ülkelerinden Arabistan ve BAE’nin etkisi daha fazladır. Arabistan son 10 yılın 6 yılında aynı üründe en fazla ithalat yapan ülke konumuna gelmiştir.

8426.49 Dünya İthalatı Değişim Oranları- Diğerleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • ABD, 8426.49 kodlu ürün ithalatında 2010 ve 2011 yılları hariç son 10 yılda en fazla ithalat yapan ülke olmuştur. Rusya ve Singapur ise yıllar içerisinde bu ürün grubu ithalatında etkisini gösteren ülkelerden olmuştur.
 • Türkiye aynı ürün grubunda en yüksek değişimi 2007 yılında yaşamış ve 2007 yılında 2006 yılı ithalatının 3,7 katı kadar ithalat yapmıştır. (2006: 9.059.000 $, 2007: 33.438.000 $)

8426.91 Dünya İthalat Sıralaması- Diğer makine ve cihazlar – Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8426.91 kodlu ürünün ithalatında AB üyelerinin (özellikle Almanya, Fransa ve İngiltere) etkisi oldukça büyüktür. Son 10 yıl içerisinde 2006 ve 2007 yılında İspanya, 2008, 2010 ve 2011 yılında Fransa, 2009, 2012 ve 2013 yıllarında Almanya ve son olarak 2014 ile 2015 yıllarında İngiltere en fazla ithalatı yapan ülke olmuştur.

8426.99 Dünya İthalatı Değişim Oranları- Diğerleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2015 yılı ithalat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • Türkiye 8426.99 ithalatında 2006 – 2014 yılları arasında dünya sıralamasında 30’lu sıralarda yer alırken 2015 yılında ithalatını bir önceki yıla göre 3 kat artırarak 9.sıraya yerleşmiştir. (2014: 5.122.000 $, 2015: 21.619.000 $)

2.2. Türkiye Analizi

2.2.a Türkiye İhracatı

8426.11 Türkiye İhracatında Değişim- Sabit bir mesnet üzerine tespit edilmiş gezer köprü vinçleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • Türkiye 8426.11 kodlu üründe en fazla 2016 yılında Serbest Bölgelere ihracat yapılmış ve toplam ihracatın %18,22’sini oluşturmuştur. Bu serbest bölgeler; İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi (%0,62), Ege Serbest Bölgesi (%2,66), İzmir Serbest Bölgesi (%12,04), Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi (%75,43) ve Kocaeli Serbest Bölgesi (%9,25) olarak ayrılmıştır. Oranlara bakıldığında serbest bölgeler içerisinden en fazla ihracat yapılan bölge Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi olduğu görülmüştür. (2.441.000 $)
 • Son 10 yıla bakıldığında aynı ürünün Türkiye ihracatında en etkin olan ülkeler Orta Doğu ve Orta Asya ülkeleri olmuştur.

8426.12 Türkiye İhracatında Değişim- Hareketli kaldırma çerçeveleri ve şasisi "straddle" tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 2016 yılında 8426.12 kodlu üründe en fazla ihracatımızda değişim yaşadığımız ülke Güney Afrika aynı zamanda 2016 yılında aynı üründe en fazla ihracat yaptığımız ülke olmuştur. (2015: 28.000 $, 2016: 749.000 $)

                                                             MPG Makina Prodüksiyon Grubu Mak. İml. San. ve Tic. A.Ş.'den alınmıştır.

Tisan Mekanik San. Tic. Ltd. Şti.'den alınmıştır.

8426.19 Türkiye İhracatında Değişim- Diğerleri (Gantri, köprülü, raylı taşıyıcı ve diğer vinçler)

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8426.19 kodlu ürün ihracatımızda 2013 yılında maksimum değere ulaşılmış (31.951.000 $) ve 2007 yılında minimum değerine ulaşılmıştır. (11.730.000 $) Bir diğer deyişle 2007 – 2013 yılları arasında ihracatımız %172,39 oranında artmıştır.
 • Aynı üründe son 7 yıl içerisinde en fazla ihracat yaptığımız ülkelerden biri olan Irak, ilk beşin arasında yeralmıştır.

8426.20 Türkiye İhracatında Değişim- Kule vinçler


**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

 • 2010 – 2015 yılları arasında 8426.20 GTİP kodlu üründe en fazla ihracat yaptığımız ülke olan Irak’a 2016 yılında 2015’e göre ihracatımız %98,60 oranı ile azalmış ve Irak en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında 10.sıralamada yer almıştır.
 • Türkmenistan ve İran son 6 yılda aynı üründe ihracatımızda en fazla değişim gösteren ülkeler olmuştur. (2011 – 2013> Türkmenistan, 2010, 2011 yılları ile 2013, 2014 yıllarında> İran)
 • Aynı üründe toplam ihracatımızda son 10 yıl içinde büyük oranda değişiklikler olmuş, en düşük değişiklik 2011, 2012 yıllarında %15,34 oranında gerçekleşmiştir.

Abra Vinç Makine Kons. San. Dış. Tic. Ltd. Şti.'den alınmıştır.

 

8426.30 Türkiye İhracatında Değişim- Seyyar dirençli vinçler

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 2016 yılında 8426.30 kodlu üründe en fazla ihracat yaptığımız ülke olan Rusya’ya ihracatımız 2016 yılında 6,88 kat artmış ve ihracatta en fazla değişimi gösteren ülke olmuştur.
 • Irak 2014 ile 2015,2012 ile 2013, 2008 ile 2009 yıllarında ihracatımızda en büyük değişimlerin görüldüğü ülke olmuştur. Aynı zamanda son 10 yılda en fazla ihracat yaptığımız 5 ülke arasında yer almıştır. Bir önceki grup (8426.20) olan kule vinçlerde olduğu gibi Orta Doğu ülkelerinin özellikle Irak ve Türkmenistan’ın ihracatımızda büyük etkisi görülmüştür.

8426.41 Türkiye İhracatında Değişim- Kendinden hareketli diğer makine ve cihazlar –Lastik tekerlekli olanlar

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • Son 10 yılda 8426.41 kodlu üründe hiç ihracatımız olmayan Bangladeş’e 2016 yılında 2.538.000 $ değerinde ihracat yapılmış ve en fazla ihracat yaptığımız ülke olmuştur.
 • Azerbaycan 2010 – 2012 yılları arasında aynı ürün ihracatımızda en fazla değişimi gösteren ülke olmuştur.
 • Aynı ürünün toplam ihracatımızda en yüksek artış 2012 yılında olmuştur. Bunun sebebi 2009 yılında yaşanan finansal krizin ardından 2011 yılından itibaren AB dışındaki pazarlara yoğunlaşma nedeniyle ihracatımızda ciddi seviyelerde artış gerçekleşmesidir.

     Spartek Makine Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.’den alınmıştır.

8426.49 Türkiye İhracatında Değişim- Diğerleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8426.49 grubunda son 10 yılın toplamı olarak 36.553.000 $ ihracatımız olmuştur. Bu ihracat rakamının sadece %12,86’sı AB ülkelerine ait ve AB ülkeleri içindeki en önemli payı alan ülke ise (%78) Hollanda olmuştur.
 • 2016 yılında aynı üründe en fazla ihracat yaptığımız Mısır toplam ihracatın %47,36’sını kapsamıştır.

Hidrokon Konya Hidrolik Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.'den alınmıştır.

8426.91 Grubu Türkiye İhracatında Değişim- Diğer makine ve cihazlar – Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 2015 yılında 8426.91 GTİP kodlu üründe en fazla ihracat yaptığımız ülke olan Cezayir’e toplam ihracatın %29,8’i kadar ihracat yapılmıştır. (2015 Cezayir: 1.640.000 $, Toplam: 5.506.000 $)
 • 2009 ve 2014’te aynı üründe Arabistan’a olan ihracatımızda yüksek oranlarda değişme görülmüş, 2009’da en yüksek 2.değişimi ve 2014’te en yüksek 3.değişimi yaşayan ülke olmuştur.

Spartek Makine Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.’den alınmıştır.

8426.99 Grubu Türkiye İhracatında Değişim- Diğerleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • Saint Kitts and Nevis, ABD’deki küçük bağımsız devletlerden olan Karayipler'de Leeward Adalarında bulunan iki adadan oluşan federal bir ülkedir.
 • Son 10 yılda 8477.99 GTİP kodlu üründe ihracatımızda Orta Doğu ülkelerinin etkisi oldukça fazladır.

2.2.b Türkiye İthalatı

8426.11 Grubu Türkiye İthalatında Değişim- Sabit bir mesnet üzerine tespit edilmiş gezer köprü vinçleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

Açıklama: NES Bölgesi: Başka yerde sınıflandırılmamış bölgeler

 • Son 10 yılda Almanya 8426.11 GTİP kodlu üründe ithalatımızda en fazla ithalatımızın olduğu ülkeler sıralamasında ilk 3’te yer almıştır.
 • Çin’e ithalatımız aynı üründe 2015 yılında toplam ithalatımızın %94’ünü kapsamıştır. Son 2 yılda Çin ilk sıradaki ülke olmuştur. (2015 Çin: 42.925.000 $, Toplam: 45.657.000 $)

 • Son 10 yılda 8426.11 GTİP kodlu üründe ithalatımızdaki en büyük artış 2014 yılında görülmüş, bu artışa sebep olan ülke ise Japonya olmuştur. Aynı ürün ithalatımızda Japonya toplam ithalatımızın %77,35’ini kapsamıştır. (2013 Toplam: 12.963.000 $, 2014 Toplam: 38.937.000 $ Japonya: 30.118.000 $)
 • 2009 yılında aynı üründe ithalatımızda ve ihracatımızda yaşanılan krizden dolayı düşüşler yaşanmıştır.

8426.12 Grubu Türkiye İthalatında Değişim- Hareketli kaldırma çerçeveleri ve şasisi "straddle" tipi olan ayak mesafeleri ayarlanabilen Iastik tekerlekli taşıyıcılar

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 2013, 2014 ve 2015 yıllarında 8426.12 GTİP kodlu üründe ithalatımızda Çin büyük oranlarla ilk sırada yer alırken, 2016 yılında Çin’e ithalatımız olmamış, bu durumda toplam yapılan ithalatımızda büyük oranda düşüşe sebep olmuştur.
 • İspanya aynı üründe 2016 yılında ithalatımızda en yüksek değere ulaşan ülke olmuş ve toplam ithalatımızın %45,36’sını kapsamıştır.

 • 8426.12 Grubu toplam ithalatımızda son 10 yılda en büyük artışa 2013 yılında sahip olunmuş ve 2013 yılı ithalatının %85,8’i Çin’e yapılmaktadır.
 • Aynı üründe ihracatımızda en büyük artış 2012 yılında %107,7 oranında görülmüştür.

8426.19 Grubu Türkiye İthalatında Değişim- Diğerleri (Gantri, köprülü, raylı taşıyıcı ve diğer vinçler)

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8426.19 GTİP kodlu üründe 2016 yılı ithalatımızın %90’ı Çin tarafından yapılmıştır. Çin bir önceki yıla göre ithalatını %77,98 oranında artırmıştır.
 • Aynı üründe ithalatımızda 2010 ve 2012 yıllarında en fazla değişimin yaşandığı ülke İspanya olmuş ve 2012 yılında İspanya’ya yapılan ithalat 56 kat artmıştır. (2011: 19.000 $, 2012: 1.079.000 $)

 • 8426.19 Grubunda ithalatımızda en yüksek çıkış noktası 2011 yılında yakalanmıştır. 2011 yılı ithalatının %51,22’si Çin’e yapılmış ve Çin’e yapılan ithalat aynı üründe 3 katına çıkmıştır. İthalatta 2. Yüksek çıkış noktası 2015 yılında görülmüş ve bu çıkış noktasını sağlayan ülke ise Hindistan olmuştur. 2015 yılı toplam ithalatın %55,41’i Hindistan’a yapılmıştır.

8426.20 Grubu Türkiye İthalatında Değişim- Kule vinçler

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8426.20 GTİP kodlu üründe ithalatımızda AB ülkeleri ve Çin’in etkisi oldukça fazladır.
 • Aynı ürün grubunda ithalatımızda 2013 yılında en fazla değişimin görüldüğü ülke olan Fransa’ya 2012 yılının 11 katı kadar ithalat yapılmıştır.

 • 8426.20 Grubunda son 10 yılda ihracatımızda en fazla değişim 2013 yılında %140,09 oranında görülmüştür. 2013 yılı ihracatımızın %49’u Irak’a yapılmıştır.
 • Aynı ürün grubunda 2009 yılında yaşanan krizden dolayı ihracatımız ve ithalatımızda düşüşler meydana gelmiştir.

8426.30 Grubu Türkiye İthalatında Değişim- Seyyar dirençli vinçler

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8426.30 GTİP kodlu üründe ithalatımızda son 2 yılda Almanya’nın etkisi oldukça fazladır. 2015 yılı ithalatımızın %90,6’sını, 2016 yılı ithalatımızın %87,2’sini Almanya’ya yapılan ithalat oluşturmaktadır.
 • Aynı üründe ithalatımızda 2012 ve 2015 yılında en fazla değişim gösteren bölge Serbest Bölge’dir. 2012 yılında Serbest Bölge’ye yapılan ithalatımız 28 katına çıkmıştır. 

 

 • 8426.30 Grubu toplam ihracatımız %47,3 oranında azalırken ithalatımız 343 katına çıkmıştır. Bunun sebebi ülkemizde 2009 yılında yaşanan ekonomik krizin etkileridir.

8426.41 Grubu Türkiye İthalatında Değişim- Kendinden hareketli diğer makine ve cihazlar –Lastik tekerlekli olanlar

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • 8426.41 GTİP kodlu üründe son 10 yılda 2011, 2013, 2015 ve 2016 yılları hariç diğer 6 yılda ithalatımızın en fazla olduğu ülke Almanya olmuştur. Bu ürün grubu ithalatımızda AB ülkelerinin etkisi fazladır.
 • 2011 yılında ithalatımızın aynı ürün grubunda pozitif olarak artış gösteren tek ülke %22,92 oranıyla İtalya olmuştur.

 • 2012 yılında 8426.41 Grubu ihracatımız ve ithalatımızda belirgin artışlar görülmüş, bunun nedeni 2012 yılında ambargoların kademeli olarak kaldırılması olmuştur.

8426.49 Grubu Türkiye İthalatında Değişim- Diğerleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • Almanya 8426.49 GTİP kodlu üründe ithalatımızda 8426.41 Grubunda olduğu gibi büyük önem taşımaktadır. 2007 – 2014 yılları arasında en fazla ithalat yaptığımız ülke Almanya olmuş, 2007 – 2013 yılları arasında ise en fazla ithalat yaptığımız 2.ülke Avusturya olmuştur.
 • 2016 yılında aynı ürün grubu ithalatımızda İtalya, Avusturya ve Almanya birlikte toplam ithalatımızın %88’ini oluşturmaktadır.

 

 • 2010 yılında 8426.49 Grubu ihracatımızda 7 kat artış olmuş ve bu artışın %75’i Türkmenistan’a yapılan ihracat olmuştur. Türkmenistan 2010 yılında aynı üründe ihracatını 48 kat artırmıştır.
 • 2015 ve 2016 yılında aynı üründe ihracatımızın azalmasına Rusya ile yaşadığımız gerginlikler sebep olmuştur. 2014 yılında Rusya’ya 239.000 $ ihracatımız varken 2015 ve 2016 yılında hiç ihracatımız olmamıştır.

8426.91 Grubu Türkiye İthalatında Değişim- Diğer makine ve cihazlar – Kara taşıtlarına monte edilmek üzere imal edilmiş olanlar

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • İtalya, 8426.91 GTİP kodlu üründe ithalatımızda 2007, 2011 – 2016 yılları arasında lider konumunda olmuş, 2016 yılında toplam ithalatımızın %48,5’ini İtalya’ya yapılan ithalat kapsamıştır.
 • 2016 yılında aynı ürün ithalatında en fazla artış yaşanan ülke Almanya olmuş ve 2015 yılında 11.sırada iken 2016 yılında en fazla ithalat yaptığımız ilk 3 ülke arasında yer alarak 2.sıraya yerleşmiştir.

 

 • 8426.91 Grubu ihracatımızda en fazla artış 2011 yılında yakalanmıştır. 2011 yılı ihracatımızda etkin olan ülke ABD’ye, önceki yıllarda hiç ihracat yapılmamış ve 2011 yılında 1.067.000 $ değerinde ihracatımız olmuştur.

8426.99 Grubu Türkiye İthalatında Değişim- Diğerleri

*Veriler Trademap.org web sitesinden alınmış, MİB tarafından derlenmiştir.

**Veriler 2016 yılı ihracat değerlerine göre sıralanmıştır.

 • İspanya 8426.99 GTİP kodlu ürün ithalatımızda 2008 ve 2013 yıllarında en fazla değişim gösteren ülke olmuş, İspanya’ya yapılan ithalat 2008’de 10 katına çıkmış ve 2013’de 27 katına çıkmıştır.

 • Aynı üründe ithalatımızdaki en büyük artış 2015 yılında görülmüş ve bu artışın %68,46’sına Norveç’e yapılan ithalat sebep olmuştur. 2015 yılında Norveç’e yapılan ithalat 6,5 katına çıkmıştır.
 • 2008 yılı aynı ürün ithalatımızda ihracattaki en büyük artışın gözlendiği yıl olmuştur. Etkisini gösteren ülkeler ise Orta Doğu ülkeleri özellikle Cezayir, Azerbaycan ve BAE olmuştur.

2.2.c 8477 GTİP Grubu 2016 Yılı Türkiye İhracatı ve İthalatının Alt Gruplara Göre Dağılımı

 • İhracattan en fazla payı alan 8426.11 GTİP koduna sahip ürünler olmuştur. (2016 Yılı 8426.19 Türkiye İhracatı: 17.755.240 $). 8426 toplam Türkiye ihracatının %38’ini kapsamıştır.

 • En fazla ithalatımızın olduğu 8426 Grubunun içerisinde 8426.19 ve 8426.49 GTİP koduna sahip ürünler olmuştur. (2016 Yılı 8426.19: 75.625.878 $, 8426.49: 56.245.307 $)

2.3. Şirket Analizi

2.3.a En Çok İthalat Yapan Ülkelerdeki Şirketler – Trademap

ABD

 • Wisconsin Oven Corporation/ East Troy – ABD/ Ciro: 25 ile 50 milyon $ arasında

SUUDİ ARABİSTAN

 • Al-Othman Holding Company- Al Othman Holding Co. / Alkhobar – Suudi Arabistan
 • Soil & Foundation Company Limited- Sfc/ Jeddah – Suudi Arabistan
 • AL KHODARI HEAVY INDUSTRIES/ Alkhobar – Suudi Arabistan/ Ciro: 35 milyon SAR (USD/ SAR: 3,75)

ÇİN

 • China National Machinery Imp. & Exp. Corp. /Beijing- Çin
 • CNBM International Corporation/ Beijing- Çin
 • Zhejiang Machinery & Equipment Imp. & Exp. Co., Ltd./ Hangzhou, Zhejiang- Çin

SİNGAPUR

 • MHE-Demag (S) Pte Ltd./ Singapur – Singapur
 • INA Corporation Pte Ltd./ Singapur – Singapur

HOLLANDA

 • Csi Industries B.V. – Csi/ Raamsdonksveer – Hollanda/ Ciro: 41.941.000 €
 • Cascade B.V.- Cascade Hoorn/ Almere – Hollanda/ Ciro: 8.641.000 €
 • Bollegraaf Recycling Machinery B.V.- Bollegraaf Recycling Solutions/ Appingedam – Hollanda/ Ciro: 60.167.000 €

3. 8426 GTİP KODLU ÜRÜNLERİ ÜRETEN MİB FİRMALARI

 • ABRA VİNÇ MAKİNA KONSTRÜKSİYON SANAYİ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
 • HİDROKON KONYA HİDROLİK MAKİNA SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.
 • K-M KÜMSAN MAKİNA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
 • MPG MAKİNA PRODÜKSİYON GRUBU MAKİNA İMALAT SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
 • Pİ MAKİNA  OTOMOTİV İNŞAAT MAKİNA PAZARLAMA İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 • SAYAL VİNÇ MAKİNA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
 • SPARTEK MAKİNE OTOMOTİV SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
 • TİSAN MEKANİK SANAYİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.
 • VİNÇSAN VİNÇ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

4. SONUÇ

8426 Grubu’nun alt gruplarının ihracatına bakıldığında en fazla ihracat yapan ülkeler Almanya, Çin, ABD, İtalya ve Japonya olmuştur. Dünya ithalat sıralamasına gözatıldığında ise ABD, Suudi Arabistan, Çin, Kore ve Singapur etkin ülkeler arasında olmuştur. Türkiye 8426 dünya ithalat sıralamasında 10.sırada, dünya ihracat sıralamasında 26.sırada yer almıştır.

Vinç sektöründe faaliyet gösteren sektör derneklerinden TEVİD – Elektrikli Vinç İmalatçıları Birliği Derneği’nden vinç yönetmeliklerine, prosedürlerine ve imalat kriterlerine ulaşılabilmektedir. Sektörün diğer STK’larından biri olan VİNÇDER – Vinç İşletmecileri Derneği ile ise vinç firmalarına ait haberlere ve sektörel kuruluşların haberlerine erişilebilmektedir.

8426 Grubu ihracat ve ithalat rakamları ülke bazında incelendiğinde 2016 yılında ihracatımız %33,12 oranında ithalatımız ise %37,37 oranında azalış göstermiştir. Aynı ürün grubunda 2015 yılında Türkiye ihracatı dünya ihracatının %0,49’unu, Türkiye ithalatı ise dünya ithalatının %2,87’sini kapsamıştır. İhracatta Türkiye 26.sırada iken ithalatta 10.sırada yerini almıştır. (İhracat 2015 Dünya: 14.280.195.000 $, Türkiye: 70.079.700 $, 2016 Türkiye: 46.870.411 $- İthalat 2015 Dünya: 15.103.584.000 $, Türkiye: 433.066.135 $, 2016 Türkiye: 271.208.296 $)

Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2017 – 2020) incelendiğinde 2014 yılında en fazla net satışlara sahip olan makine alt grupları arasında 2822 Kodlu Kaldırma ve Taşıma Ekipmanları İmalatı grubu 4.sırada yer almış ve toplam 4.173 milyon ₺ değerinde net satış değerine ulaşıldığı görülmüştür.

 

Raporun pdf versiyonuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

Hazırlayan 

İlayda Nohut

Analist