9 Mart 2022 / Sayı: 12

Üye Ziyaretlerine Ankara’dan Başladık.

Genel Sekreter Zülfikar Kılıç’ın göreve başlaması ve pandemi koşullarının etkisini azaltmasıyla beraber üye ziyaretlerimize Ankara’dan başladık. Hidromek, Tamsan Kompresör, Mikropor ve Ekosan Kompresör’ü ziyaret ettik.
Hidromek Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, Tamsan Yönetim Kurulu Başkanı Zafer UDÜL, Mikropor İş Geliştirme Ortağı Volkan Ayhan ve Ekosan Fabrika Müdürü Adem EKER ile verimli sohbetler gerçekleştirdik. Sektörün makro ve mikro ölçüde sorunlarını görüştük. MİB’den beklentilerini ve isteklerini öğrendik, bazı tavsiyeler aldık. Firmalarımıza ihracatta yaşayabilecekleri sorunlar ve kamu kuruluşları nezdinde yaşayabilecekleri problemler ile ilgili destek olabileceğimiz durumları değerlendirdik. Destekleyicisi olduğumuz fuarlar ile ilgili bilgilendirmeler yaptık.
Üyelerimize misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, diğer üyelerimize de en kısa zamanda misafir olacağımızı belirtiyoruz.

Bakanlıklar Nezdinde Temaslarda Bulunduk

Makine sektörünün güncel sorunlarını paylaşmak ve fuarlarımıza davet etmek amacıyla Başkanımız Emre GENCER ve Genel Sekreterimiz Zülfikar KILIÇ, Ticaret Bakan Yardımcısı Sn.Rıza Tuna TURAGAY ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan BÜYÜKDEDE’ye nezaket ziyaretinde bulundular.

CECIMO Nisan Ayında Genel Müdürler Toplantısı Yapılacak

Üyesi olduğumuz çatı kuruluşlardan olan CECIMO’nun, genel müdürler toplantısı bu yıl tekrar yüz yüze görüşmelere döndü. Toplantı 25-26 Nisan Tarihlerinde Viyana’da yapılacak. MİB’i temsilen toplantıya Genel Sekreter Zülfikar KILIÇ katılacak.
Toplantıda güncel konular ile birlikte, ülkemizin takım tezgâhları konusunda aldığı pay ile ilgili bilgiler karşılıklı olarak aktarılacak. Toplantının en önemli gündem maddelerinden birini de Rusya-Ukrayna CECIMO üyesi olan ülkelerde takım tezgahları sektörüne etkisi ve alınabilecek önlemler teşkil edecektir. Toplantıda edinilen bilgiler, üye firmalarımız ile paylaşılacak, ileride önümüze çıkması muhtemel mevzuat değişiklikleri ile ilgili bilgiler gerçekleşmeden önce üyelerimize duyurulacaktır.

CECIMO Tarafından SHOP4CF Proje Çağrısı

SHOP4CF iş ortakları, üretim ortamındaki gerçek zorlukları çözen ve iş yerinde insan güvenliğini ve çalışma şartlarını iyileştiren kullanım örnekleri oluşturmaya çalışıyor.
Sistem Entegratörleri, İmalatçı Firmalar, Geliştiriciler için açık olan bu çağrı ile 12 projeye 1.2 milyon Euro'luk bir destek sağlanacak. 8 ay sürecek projeler ile ilgili detaylı detaylı bilgi almak için ilgili web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Güç Aktarım Organlarında 2021 Yılı Dış Ticaret Verileri

2018 yılından beri üyesi olduğumuz Avrupa Güç Aktarma Organları İmalatçıları Birliği EuroTrans’ın ilgilendiği Harmonic Standart Kodu (HS Code) özelinde dış ticaret verilerimiz 2021 yılı için açıklanmıştır. MİB olarak verileri sizler için derledik. Daha detaylı bilgiler ise üyelerimize gönderildi.
Özellikle pandemi döneminde tedarik zincirleri aksayan Avrupalı imalatçıların da ülkemize olan talebi ile birlikte, sektörün tamamı ihracatını %30’un üzerinde büyütmüştür. Sektöre ait gerçek rakamların ise daha fazla olduğu bilinmektedir. Bu güç aktarma organlarının temel olarak başka makineler içinde yurtdışına gönderiliyor olmasından kaynaklanmaktadır.
Son 4 yıllık veriler de göz önüne alındığında oluşan ihracat genel görünümü aşağıdaki şekildedir. Veriler TÜİK’den alınmıştır.
Bir önceki döneme göre 186 milyon dolarlık %33 ihracat artışının önemli bölümü transmisyon mili, volan ve kasnak, rulman ve dişli sistemlerinin ihracat artışından kaynaklanmıştır. Neredeyse her başlıkta görülen büyüme rakamları makine sektörünün ihracatının büyümesi ile de paraleldir.
Yıl özeline bakıldığında ise gruplandırma bizlere ihracat kilogram değerimizin makine ve aksamları sektörünün altında olduğunu göstermektedir. Daha fazla katma değerli ürünlere doğru imalatın yönlendirilmesi ve geliştirilmesi gerekmektedir.
İthalatımız da ihracatımız gibi 2021 yılında artış göstermiştir. Artış oranının %14 ile sınırlı kalması yerli imalatçılarımızın mümkün olduğunca talebi yurt içinden karşıladığını göstermiştir. Artan kur etkisinin de ithalatın sınırlı kalmasında payı büyüktür.
134 milyon dolarlık artışın, ülkemizde imalatı kısıtlı olan bazı rulman tiplerinde ve bazı dişli tiplerinde yoğunlaştığı gözlenmektedir.
İthalatın hangi ülkeler bazında ne kadarlık bir artış gösterdiğine ilişkin detaylı veriler ise üyelerimiz ile paylaşılmış olup, dileyen üyelerimiz birlik merkezi ile iletişime geçerek daha detaylı taleplerini bizlere iletebilirler.

Takım Tezgahlarında 2021 Yılı Dış Ticaret Verileri

Takım tezgahlarında genel kapsamlı veriler aşağıda dikkatinize sunulmuştur.
Takım tezgahlarında ihracatımız 461 milyon dolardan 636 milyon dolara yükselerek %38 artış göstermiştir. İthalatımız ise 993 milyon dolardan 1.4 milyar dolara yükselerek %44 artış göstermiştir.
Talaşlı imalat makinalarında ihracatımız 2020 yılına göre %40 artış göstermiştir. İthalatımız ise %32 lik artış göstermiştir.
Şekillendirme makinalarında ise ihracatımız %37 artmış, ithalatımız %94 artmıştır.

MAKFED Tarafından Hazırlanan Makine Sanayi Değerlendirme Raporu Çıktı

Türkiye Makine Federasyonu tarafından hazırlanan 2021 yılı için “Makine Sanayi Değerlendirme Raporu” yayımlandı.
TÜİK’in 2021 yılı için mevcut verileri kullanılarak hazırlanan rapora ulaşmak için tıklayınız.

MAİB Ocak Ayı Verileri Yayımlandı

Makine İhracatçıları Birliği tarafından 2022 yılı Ocak ayına ait ihracat verileri yayımlandı.
Buna Göre:
Ocak ayı toplam ihracatı, serbest bölgelerden ihracat dahil 2021 Ocak’a göre %17 artışla, 17,6 milyar $ olmuştur.
Makine ve Aksamlar ihracatı 2022 Ocak ayında bir önceki yılın Ocak ayına göre %9,6 artmıştır.
İhracatı en çok artıran ürün %205 ile Türbin, Turbojet ve Hidrolik Sistemler olmuştur.
Bir önceki yılın aynı dönemine göre Pompalar ve Kompresörlerde %2,9 Takım Tezgahlarında %9,5, İnşaat ve Madencilik Makinelerinde %25,7, Elektrik Motorları ve Jeneratörlerde %27,7 artış olmuştur.
Ocak ayı ihracatımızda İlk 10 pazarımızda en yüksek artış türbin, turbojet ürün grubunda artışın etkisiyle Hindistan’da yaşanmıştır (%343).
Ocak 2022’de birim fiyat 6,1 $/kg’dır (Ocak 2021’de 5,9 $/kg)
Alt sektör bazında en fazla ihracat yapılan 10 ülke verilerinin de yer aldığı raporun tamamına aşağıdaki butondan ulaşabilirsiniz.
MAİB - Ocak 2022 İhracat Rakamları

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Yayımlandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığımız tarafından 19 Şubat 2022 tarihli Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte:
NSEB (Neredeyse Sıfır Enerji Bina) niteliğindeki binaların Enerji Kimlik Belgesindeki enerji performans sınıfının B veya daha iyi olması ve aynı zamanda binanın birincil enerji ihtiyacının en az %10’u oranında yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması zorunludur.
Toplam yapı inşaat alanı 2000 m2 ve üzeri olan binaların NSEB olarak inşa edilmesi zorunludur. Bu binaların mimari, mekanik ve aydınlatma projelerinin bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren ve EK-10’da yer alan “Ön Hesap Sonuç Formu’nun, BEP-TR yazılımı ile hazırlanarak ruhsat eki projeler ile birlikte sunulması zorunludur. 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26’ncı maddesine göre avan proje esas alınarak yapı ruhsatı düzenlenmesi durumunda “Ön Hesap Sonuç Formu” aranmaz.”
Bu Yönetmeliğin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “%10” oranı 1/1/2023 tarihinden 1/1/2025 tarihine kadar “%5” olarak uygulanır.
Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “2000 m2” olarak belirtilen toplam yapı inşaat alanı 1/1/2023 tarihinden 1/1/2025 tarihine kadar “5000 m2” olarak uygulanır.” hükümlerine yer verilmiştir.
Yönetmelik Tam Metni İçin Tıklayın

Blog Yazısı: 5S Nedir?

Yalın üretim tekniklerinden biri olan 5S uygulaması, Kaizen uygulamasının kritik bir parçası olup, kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak için geliştirilen bir tekniktir. 5S, karlılığı, verimliliği, hizmeti ve güvenliği iyileştirmek için çalışma koşullarını performans, konfor, görsel düzen ve temizlik açısından geliştirmeye odaklanır. Ayrıca temiz ve organize bir çalışma ortamı sağlayarak israfın ve değişkenliğin azalmasını sağlar.
5S, Yalın Üretimin vazgeçilmez bir parçası olup beş aşamadan oluşmaktadır. Japonca baş harfleri S ile başlayan 5 kelimenin bir arada ifade edilmesi nedeniyle 5S olarak anılır. 5S konsepti işyerindeki herkesin her departmanda kullanabileceği çok pratik ve uygulamalı bir araçtır.
Yazının Devamı İçin Tıklayın

Rusya’ya SWIFT Yaptırımı

SWIFT Nedir?

Society for Worldwide Interbank Finacial Telecommunication (SWIFT), ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve Belçika Merkez Bankası denetiminde faaliyet gösteren ve dünya genelinde 200’den fazla ülke ve bölgede 11 bin finans kurumunu birbirine bağlayan bir mesajlaşma sistemidir.
Finansal kuruluşların elektronik olarak iletişim mesajlaşma platformu olan bu sistemde mesajlar şifreli gönderildiğinden, taraflar gönderenin kimliği, temsil ve yetkisi konusunda emin olurlar.

SWIFT Yaptırımı Türkiye’yi Etkiler Mi?

Dünya Gazetesi Köşe Yazarı Alaattin Aktaş şöyle aktarıyor:
Bir ülkenin SWIFT dışına çıkarılması kuşkusuz yalnızca o ülkeyi etkilemiyor. Zaten özellikle Almanya’nın Rusya’nın bu sistemin dışında bırakılmasına pek sıcak yaklaşmamasının altında kendilerinin de bu karardan zarar görecek olmaları yatıyor.
Şimdi Rusya’nın yapacağı ödemeler de, bu ülkeye yapılacak ödemeler de aksayacak. Bu işlemler için dolambaçlı yollara başvurulması gerekecek, bu da hem maliyet artışı anlamına gelecek, hem de genel yaptırımın dışında hareket etmeye çalışan ülkenin de bir şekilde yaptırıma uğramasına yol açacak.
Türkiye’yi ziyaret eden Rus turistlerin ödemeleri de tabii ki bu sistem çerçevesinde yapılıyordu. Aynı şekilde ithal ettiğimiz enerji ve tarım ürünleri için de ödemeyi bu sistemle gerçekleştiriyorduk. 

İhracatta Kriz Masası Kuruldu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye ekonomisine yönelik olumsuz etkilerine karşı önlemler alınıyor. İhracat ve nakliye alanlarında iki ayrı kriz masası kuruldu.
Rusya ve Ukrayna arasında süren savaşın, turizmden gıdaya kadar hemen her sektörde Türkiye’ye yönelik etkileri somut olarak görülmeye başlandı. Ticaret Bakanlığı, TİM ve bütün sektörlerin temsilcileri ile bir araya gelerek ihracatta karşılaşılan sorunların çözümü için krizi masası kurdu.
Çeşitli sektör dernekleri bölgeden gelen siparişlerde iptallerin başladığını söyledi. İptallerin yanı sıra, tahsilat konusu da ihracatçıların önde gelen sorunları arasında bulunuyor. Açık hesap çalışan ihracatçılar, ödemelerin ötelenmeye başladığını belirtiyor. Rusya’ya getirilen SWIFT yaptırımı da yine ihracatçılarda tahsilat endişesine yol açtı. Yüksek miktarlarda gıda ürünleri ithalatının yapıldığı Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, Tarım ve Orman Bakanlığı’nı da harekete geçirdi. Bakanlık arz güvenliğini sağlamak amacıyla zeytinyağı, fasulye ve kırmızı mercimek ihracatına kısıtlama getirdi. Turizm sektöründe de yeni rezervasyonların durmasının ardından, yoğun olmasa da iptallerin gelmeye başladığı belirtiliyor.
Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ile Makine Sektörü Dış Ticaret Verileri

Çin’in SWIFT Alternatifi ABD Yaptırımlarını Azaltabilir

Asiatimes’dan David Goldman’ın haberine göre yeni bir Çin alternatifi, Rusya’nın ticaretinin çoğunu dolar yerine yuan cinsinden yapmasına izin verebilir. 
Haberde 2015 yılında kurulan Çin’in Sınır Ötesi Uluslararası Ödemeler Sistemi (CIPS) halen geliştirilme aşamasında olduğu ve yalnızca 80 yabancı bankayı içerdiği belirtiliyor. Buna karşın, CIPS’in SWIFT’in yerine geçememesi için hiçbir neden olmadığı da belirtiliyor.  “Rusya ticaret ödemelerini dolar sisteminden CIPS’e başarılı bir şekilde aktarırsa, bu olay Amerikan prestijine ve gücüne büyük bir darbe olacaktır.” deniyor.

24.02.2022 Tarihinde Yayımlanan Kararlar

Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren iki farklı karar bulunmaktadır.
Bu kararlara ait MİB görüşleri aşağıdadır.

Karar 1 - Yatırım Teşvik Sisteminde Değişiklik Yapılması Kararı

Kararın Tam Metni İçin Tıklayın
24 Şubat 2022 Perşembe günü yayımlanarak yürürlüğe giren, 5209 numaralı Cumhurbaşkanlığı’na ait, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile kamuoyunda “Yatırım Teşvikleri” olarak bilinen ve yerli imalatçıları korumak için MİB girişimleri ile oluşturulan kısa listede (Ek-8) ve bazı uygulamalarda değişikliğe gidilmiştir.
En önemli değişikliklerden biri kullanılmış olarak ithal edilmek istenen tesisler içinde bulunan makinelerin ithaline izni verilmiş olmasıdır. Bu tip makinelere KDV ve Gümrük Muafiyeti tanınmamış olsa da değerleri çok cüzi rakamlara denk geldiğinden rekabete konu olabilecek nitelikte bir değere sahip değildirler. Maalesef bu konuda geriye doğru atılmış bir adımdır.
Başka bir destek ile yatırım teşvikleri birleştirilemeyecektir. Örneğin, makine alımı için kullanılan KOSGEB destekleri ile alınan makinalar yatırımın teşvik belgesi içine dahil edilmeyecektir.
Lisansa tabi olmayan nitelikteki (fabrika çatılarındaki) Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Yatırımları ile ilgili değişiklikler mevcuttur. İlk 3 bölge içinde yer alacak yatırımlarda 4. Bölge desteklerinden yararlanılması sağlanmıştır. Yatırım olarak nitelendirilmelerinin önü açılmıştır.
2021 yılında uygulamaya giren liste ile şu an uygulamaya alınan liste arasında GTİP değişiklikleri sebebi ile bazı değişimler olmuştur:
  1. 5 eksenli CNC talaşlı imalat tezgahlarına ait GTİP numaraları listede kendine yer bulamamıştır. Bu yerli imalatı olan ve 5 eksenli CNC makinelerin bir adım geride kalmasına sebep olacaktır. 4 ve daha az eksenli freze ve tornaların çoğunluğu için yerli imalat makinalara yönlendirme devam etmektedir.
  2. MİB, geçmiş dönemde eksikliği hissedilen ve bazı üyelerimizden gelen talepler ile Doğal Taş İşleme Makineleri, 3D Metal ve Plastik Printerlar, Metal Delik Delme Makineleri gibi cihazları listeye eklemek için girişimde bulunmuş fakat bu cihazlarda kendine yeni listede yer edinememiştir.
  3. Özellikle üyelerimizin imalatı olan, sac işleme makineleri, talaşlı imalat makinaları, değirmenler, kompresörler, peynir ve süt imaline mahsus makineler, vinçler, plastik enjeksiyon makineleri, gaz jeneratörleri, ısıl işlem fırınları, paketleme makinaları, iş ve inşaat makinaları, ağaç işleme makineleri listede kendine yer bulmaya devam etmiştir.

Karar 2 - Bazı Ürünlerde İGV'lerin Kaldırılması Kararı

Kararın Tam Metni İçin Tıklayın
24 Şubat 2022 Perşembe günü yayımlanarak yürürlüğe giren, 5207 numaralı Cumhurbaşkanlığı’na ait "İthalatta Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ülkemizdeki yerli imalat yapan firmaların korunmasını amaçlayan İlave Gümrük Vergilerinin bazı ürünler için İGV sisteminden çıkarıldığını duyurmaktadır.
Gümrük birliği anlaşmasında bulunmayan ülkelerden ithal edilen ürünlere uygulanan İlave Gümrük Vergileri, iç pazarda uzakdoğu menşeili kalitesiz ürünler ile rekabet etmeye çalışan yerli imalatçılarımızı az da olsa bu ürünlerle rekabet edebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.
Yürürlüğe giren bu kararnamede davlumbazlar, termosifonlar, kar küreme araçları, vinçli taşıtlar, sondaj makinaları, itfaiye araçları, beton mikserleri, arazözler, kar küreme araçları, yol çizme makinalarını da içeren birçok üründe İGV sıfırlanmıştır.
Ülkemizde imalatının olduğunu bildiğimiz bu ürünlerin İGV sistemine tekrar tabi olması ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde MİB olarak Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü nezdinde girişimde bulunacağız.

KOMATEK Fuarı

16. kez düzenlenecek olan KOMATEK İş ve İnşaat Makina, Teknoloji ve Aletleri ihtisas fuarı 9-13 Mart 2022 tarihinde Antalya- ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecektir.
2022 yılında Türkiye'de düzenlenecek, yılın ilk ve en bilinen uluslararası fuarlarından biri olan KOMATEK, SADA Uzmanlık Fuar A.Ş. tarafından düzenlenmekte ve MAKFED, İMDER & İSDER ve MİB tarafından desteklenmektedir.
Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Kosova ve Mısır başta olmak üzere diğer ülkelerden firma ve ziyaretçilerin katılımının beklendiği fuarın firmalarımızın yurtdışı pazarlarının genişletmesinin yanı sıra yurtiçi pazara yönelik de imkanlar sunacağı düşünülmektedir.
KOMATEK Web Sitesi
MİB Fuarlar Sayfası

MAKTEK AVRASYA Fuarı

Sektörün merakla beklediği MAKTEK AVRASYA 2022 7. Uluslararası Takım Tezgâhları, Metal – Sac İşleme Makineleri, Tutucular – Kesici Takımlar, Kalite Kontrol – Ölçüm Sistemleri, CAD/CAM, PLM Yazılımları ve Üretim Teknolojileri Fuarı 26 Eylül – 1 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sektörün merakla beklediği MAKTEK AVRASYA 2022 Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş tarafından Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ve Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) iş birliğiyle Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde sektör profesyonellerini ağırlayacak.
2018 yılında 30 ülkeden 1.000 firma ve firma temsilciliğini 89 ülkeden gelen 56.526 nitelikli ziyaretçi ile buluşturarak sektörün gelişimi için önemli iş birliklerine zemin hazırladı. Bu yıl “Uluslararası” unvanı alan MAKTEK AVRASYA Fuarı kapsam ve ziyaretçi ağlarını genişletip ülke çeşitliliğini artırarak yeni pazarlara ulaşmayı hedefliyor. Katılımcı firmalar açısından, gerek yurt içi gerek yurt dışındaki iş bağlantılarına ulaşmak için bir pazarlama platformu olan fuar, 2022 yılında da dünyanın dört bir yanından sektör profesyoneli ziyaretçilerini ağırlayarak Türk makine sektörünün gelişimine katkı sunmaya devam edecek.
MAKTEK AVRASYA Web Sitesi
MİB Fuarlar Sayfası

Üyelerimizden Haberler

Üye Firmamız Optimak, Fast 50 İçinde Kendine Yer Buldu!

Üye firmalarımızdan Optimum STU(Optimak), 2021’de Deloitte Technology Fast 50 listesine seçildi. Aynı zamanda Optimak yılın hızlı büyüyen 100 şirketi listesine de 63. sıradan girdi ve 2021’de OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması’nda OSB’lerde dijitalleşme yatırımında 41. oldu. 
Üye firmamızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz!

RDCONF Ar-Ge ve İnovasyon Ödüllerinde 3 Üyemiz Ödüle Layık Görüldü!

International Conference of Design, Research and Development (RDCONF) 2021 yılı ödülleri sahiplerini buldu. Düzenlenen organizasyonda:
Üyemiz ELKON “En İyi İnşaat Sektörü Projesi” ödülünü aldı. “Beton karıştırma simülasyonu” projesiyle ödül alan ELKON firmamızı tebrik ediyoruz!
Üyemiz DURMAZLAR “En İyi Makine Sektörü Projesi” ve “En İyi Ulaşım Sektörü Projesi” ödülünü aldı. “Silindir Bükme Makinalarında Kolay Sac Çıkarma Projesi” ile Makine Sektörü Projesi ödülü, “Raylı Sistem Taşıtlarında Ray-Teker Arası Sürtünme Yönetimi” projesiyle Ulaşım Sektörü Projesi ödüllerini alan firmamızı tebrik ediyoruz!
Üyemiz YETER Makine “En İyi Ar-Ge Projesi 3.sü” ödülünü aldı. Gerçek zamanlı mermi kalkanı kalite kontrol sisteminin tasarımı ve üretimi” projesiyle ödül alan firmamızı tebrik ediyoruz!

IHI Dalgakıran Yeni Yatırımlarla Büyüyecek
>> Haberin Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Bosch Rexroth Tasarım Merkezini Bursa’da Kurdu
>> Haberin Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Sistem Teknik Sanayi Fırınları İçin Zaman Çok Önemli
>> Haberin Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Standart Pompa Bor Madenciliğinin de Hizmetinde
>> Haberin Tamamını Okumak İçin Tıklayın

Üye firmalarımızın Ulusal Medya'da yer alan haberlerini E-bültenimizde duyuruyoruz. Sizler de yayımlanmasını istediğiniz haberlerinizi mib@mib.org.tr adresine e-posta ile göndererek bize ulaştırabilirsiniz.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram
YouTube
Website