5S Nedir

5S uygulaması, Kaizen uygulamasının kritik bir parçası olup, kaliteli bir çalışma ortamı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak için geliştirilen bir tekniktir. 5S, karlılığı, verimliliği, hizmeti ve güvenliği iyileştirmek için çalışma koşullarını performans, konfor, görsel düzen ve temizlik açısından geliştirmeye odaklanır. Ayrıca temiz ve organize bir çalışma ortamı sağlayarak israfın ve değişkenliğin azalmasını sağlar.

5S Döngüsü

5S kavramı, 1950’lerde Japonya’da ortaya çıkmış olmakla birlikte, öncesinde 5S içindeki ilkeler ABD’de Henry Ford fabrikalarında kullanılmıştır. Ancak Japonlar öğrendikleri bu uygulamaya kendi kültürlerini de katarak geliştirip adlandırmışlardır. 

5S, Yalın Üretimin vazgeçilmez bir parçası olup beş aşamadan oluşmaktadır. Japonca baş harfleri S ile başlayan 5 kelimenin bir arada ifade edilmesi nedeniyle 5S olarak anılır. 5S konsepti işyerindeki herkesin her departmanda kullanabileceği çok pratik ve uygulamalı bir araçtır.

5S Döngüsü

İşletmede Sıfır Hata İçin 5S Kuralı 

 1. Seiri(Sınıflandırma): Gerekli olan iş malzemelerini gereksiz olanlardan ayırın ve  gereksiz öğeleri kaldırın.
 2. Seiton(Düzenleme-Yerleştirme): Her şey için bir yer vardır ve her şey yerli yerinde olmalıdır.
 3. Seiso(Temizlik): Çalışanlar, çalıştıkları alanları temiz ve düzenli tutmalıdır.
 4. Seiketsu(Standartlaşma): Amaç; iyi bir çevre düzeni ve iş yeri ortamı yaratmak ve bunu sürdürmektir. (PUKÖ analizi) 
 5. Shitsuke(Eğitim-Disiplin): Sadece sınıflandırma, düzenleme, temizlik ve standartlaşma işletmelerde verimliliği sağlamak için yeterli değildir. Süreklilik ve kalıcılık için gereken disiplin ve çaba sağlanmalıdır.
 1. Safety(Güvenlik): Bazı kuruluşlar ek bir adım eklemiş ve süreçlerine 5S + 1 adını vermiştir. Ancak, güvenlik dahil edildiğinde, sistem genellikle 6S olarak adlandırılır. Güvenlik adımı, iş süreçlerindeki riskleri belirleyerek ortadan kaldırmaya yönelik oluşturulan güvenlik sistemini iş kültürüne eklemeyi teşvik eder.

İş yeri düzeni ergonomik açıdan kurulmalı veya kişilerin yaptığı işler tehlikeli ise bu tehlikeler mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Altıncı S’in odaklandığı şey budur.

5S Felsefesinin Amaçları

 • Çalışanların ortamını iyileştirmek
 • Çalışanlar arasındaki bariyerleri kaldırmak
 • Sıfır arıza
 • Sıfır hata
 • Sıfır kaza alt limitlerini yakalamak
 • Tam katılım sağlamak
 • Çalışanların düşünce sistemini ve davranışlarını geliştirerek değiştirmektir.

5 Adım (5S) uygulanan işletmelerde elde edilen kazanımlar;

 • Sorunlar daha erken tespit edilir,
 • Keyifle çalışılan Sağlıklı, uygun ortamlar yaratılır, Kurum ve Kuruluşlarda Moral, Motivasyon artar,
 • Katılım ve paylaşımı artırır,
 • Zaman; kazanılır, dolayısı ile verimlilik artar.
 • Üretim ve Hizmet Prosesleri, Bakım-Onarım Prosesleri etkin yönetilir,
 • Makine ve Ekipmanların Bakımı yapılırken, Temizlik-düzen “Muayene/ Kontrol” etme alışkanlığını getirir,
 • Verimliliğin artmasına faydası olur, 
 • İsraf önlenir,
 • Personel motivasyonu sağlanır.

Günden güne artan rekabet ortamıyla birlikte, ürün, pazar ve müşteri arasındaki ilişki farklılaşmış ve müşteri beklentilerine verilen önem büyük ölçüde artmıştır. İşletmeler müşterilerin değişen talepleri doğrultusunda en yüksek kalite ve en düşük maliyetteki ürünü en kısa sürede üretmek istemektedir. Bunu başarabilmenin bir yolu da 5S ilkelerini kullanarak sistemi daha verimli hale getirmektir.

Yalın üretim olarak adlandırılan bu sistemin temel amacı, müşteriler için ürün veya hizmetlerin değerini arttırmaktır. Bu da üretim süreçlerindeki atıkları bulup ortadan kaldırarak gerçekleştirilir. İşletmelerde 5S, üretim sisteminin temel bir parçası olarak kabul edilir, çünkü dağınık ve kirli bir çalışma alanı hatalara, üretimde yavaşlamalara ve hatta iş kazalarına yol açabilir. Dolayısıyla operasyonlar kesintiye uğrayacağı için üretimde iyi sonuçlar elde etmek zorlaşır ve işletme de bundan olumsuz etkilenir.

Sistematik olarak organize edilmiş bir tesise sahip olan bir şirket, üretimin tam olarak olması gerektiği gibi gerçekleşmesini sağlar. 5S bir sistemden fazlasıdır; bu bir iş felsefesidir ve kuruluşun kültürüne entegre edilmelidir.

KAYNAKLAR

Wikipedia

5SToday

Biymed

Benzer İçerikler

Bu websitesi, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için yalnızca zorunlu çerezleri kullanmaktadır. Anladım