Makina İmalatçıları Birliği 18. Olağan Seçimli Genel Kurulu Gerçekleşti

Makina İmalatçıları Birliği (MİB) 18. Olağan Genel Kurulu İstanbul Cevahir Otel Asya’da gerçekleşti. Üyelerimizin yoğun ilgi gösterdiği organizasyona Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu ve sektör temsilcileri katılım sağladı.

Bir önceki dönemde Birliğimizin Başkanı olan S. Emre GENCER yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Birliğimizin 18. Olağan Genel Kurulunda seçilen yeni Yönetim Kurulunda listeler şu şekilde oldu:

Yönetim Kurulu Asil Liste: S. Emre Gencer (E-MAK), Ender Yılmaz (YILMAZ REDÜKTÖR), Ahmet Özkayan (ERMAKSAN), Mustafa Bozkurt (HİDROMEK), Memiş Kütükçü (HİDROKON), Cemal Dener (DENER-TAKSAN), İlknur Cantürk (AAG MAKİNA), Oktay Büyükdede (HİDROMODE), Filip Minasyan (EFE ENDÜSTRİ), Osman Fatih İğrek (İĞREK MAKİNA), Fatih Kar (KARMETAL).

Yönetim Kurulu Yedek Liste: M. Selçuk Ataseven (DEĞİRMEN MAKİNA), Ata Can Dirin (LUPAMAT), Murat Baykal (BAYKAL), Abdullah Böyet (AKIM METAL), Emre Alpagut (ELKON).

Denetim Kurulu Asil Liste: Hüseyin Durmaz (DURMAZLAR), Kutlu Karavelioğlu (LAYNE BOWLER), Sevda Kayhan Yılmaz (KONSANTAŞ).

Denetim Kurulu Yedek Liste: Cavat Terzi (STANDART POMPA), Fahrettin Gökçüoğlu (GÖKÇÜOĞLU), Hasan Çetiner (BEKA-MAK).BAŞKANIMIZIN KONUŞMASINDAN BAZI SATIR BAŞLIKLARI ŞÖYLE:

Küresel ölçekte makine ihtisas fuarı düzenlemeyi hedeflememiz gerekiyor”

Makina İmalatçıları Birliği yönetimindeki üç yıllık görevimizi tamamlarken, bir kez daha bizleri görevlendirdiğiniz için yeni Yönetim Kurulu adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Ana pazarımız Avrupa’da etkinliğimizi sürdürebilmemiz için AB müktesebatına uyumda daha hızlı hareket etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle Yeşil Avrupa Eylem Planı, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve AB Dijital Tek Pazarı mevzuatlarına uyumda geç kalmamamız gerektiğini her vesileyle gündeme getirmeye devam edeceğiz. Makine sektöründe, mutlaka küresel ölçekte ön plana çıkacak nitelikte bir makina ihtisas fuarı düzenlemeyi hedeflememiz gerekiyor. Avrupa’daki örneklerinden de biliyoruz ki bunu ancak devlet politikası ve desteğiyle başarabiliriz. Ayrıca üyesi olduğumuz üç büyük uluslararası kuruluşun faaliyetlerinde, Türk makine sanayini yeni sekretarya yapısıyla daha etkin bir şekilde temsil edeceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.

“Tedbir almakta geç kalmamalıyız”

Makine ihracatımızda en yüksek gelişme potansiyeli olan Rusya pazarında, giderek sıkılaştırılan ambargo kararları sonucunda sorunlar yaşanmaya başlamıştır” diye konuşan Gencer, “Bu daralmanın, ülkemizin yaptırımlara uymayacağını resmen açıklamasına rağmen gerçekleşmesi önemli bir sinyaldir. Geçtiğimiz yıllarda bazı komşularımıza uygulanan yaptırımların ileri aşamasında, ihracatçı firmalarımızın bankacılık sistemi üzerinden ticaret yapamadıkları unutulmamalıdır. Aynı gelişmenin Rusya’yla da yaşanmaması için tedbir almakta geç kalmamalıyız” dedi.

“Kamu otoriteleri ile etkin bir diyalog geliştirdik”

Sektörün güncel sorun ve talepleri ile ilgili olarak kamu otoriteleri ile etkin bir diyalog geliştirdiklerini ve ilerlemeler kaydettiklerini vurgulayan Gencer, ”Türk Eximbank kredilerinin, Avrupalı ECA’ların (İhracat Kredi Kuruluşları) yurtdışı satışlarda sağladıkları alıcı ve satıcı krediler ile rekabet edecek vade ve faiz yapısına kavuşturulması, makine yatırımları için yabancı firma ve markaların satın alınmasını da kapsayan ‘soft loan’ nitelikli finansman sağlanması, piyasa denetim ve gözetiminde MİB ile ilgili kamu otoritesi arasında yapılan işbirliğinin kurumsallaştırılması, kamu alımlarında TURQUM sertifikasyon sisteminin zorunlu kılınması başlıklarını burada özetleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Kamu alımlarında yerli makinelere fiyat avantajı sağlanması çalışmaları sonuç aşamasına geldi”

“Ülkemizin, salgın sürecinde başlayan ve tüm dünyayı etkileyen sorunlara, ‘cari açık üretmeyen bir sanayi yapısına dönüşümü öngören bir strateji’ ile yanıt vermeye çaba gösterdiğini gözlemledik” diyen S. Emre Gencer, “Bu anlayışla hazırlanan ve yürürlüğe giren 18. Kalkınma Planı, ‘2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’, ‘Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi’ ve ‘İhracat Ana Planı’nda, makine imalatı en öncelikle teşvik edilecek sektörler arasında ön plana çıkarılmıştır. Aynı mevzuat değişikliği ile ikinci veya yenilenmiş makine ithali tümüyle yasaklanmıştır. Bunlara ilave olarak, kamu alımlarında yerli makinelere fiyat avantajı sağlanmasına ilişkin mevzuatın amacına hizmet etmediğini her ortamda ısrarla söyledik ve çözüm önerilerinde bulunduk. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu sorunun çözümüne ilişkin yapılan hazırlıklar sonuç aşamasına gelmiştir” dedi.

“Daha çok çalışacak ve çaba göstereceğiz”

Yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan S. Emre Gencer, “Bu dönemde de yeni Yönetim Kurulu olarak yerli makine sanayicilerini temsil eden, bağımsız ve öncü bir sivil toplum örgütü olmanın bilinciyle hareket edeceğiz. Başarılı olmak için bu dönemde çok daha iyi koşulların oluştuğunu söyleyebiliriz. Son yıllarda yürürlüğe konulan tüm ekonomik programlar, yerli makine üretimini öncelikleyen bir anlayışla hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur. Bu programların, etkin ve hızlı bir şekilde uygulanması açısından sorumluklarımız her zamankinden daha fazladır. Bu anlayışla, daha çok çalışacak ve çaba göstereceğiz. Çalışmalarımızı; kapsayıcılık, iletişim ve işbirliği temelinde, tüm taraflarla uzlaşmaya azami özen göstererek gerçekleştireceğiz. Sektörümüzün ortak pozisyonlarını; kamu otoriteleri, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve medyanın gündemine taşımaya devam edeceğiz. Kamu yönetiminin her vesileyle dikkatine sunduğumuz, faaliyet raporumuzda da yer alan güncel sorun ve taleplerimizin yerine getirilmesi için çaba göstereceğiz” diye konuştu.

“Genç arkadaşlarımızı sistemin içine dahil ediyorlar”

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Bu toplantı aslında makine sanayinin bir tarihi. Birçok arkadaşımızla bu toplantılarda yan yana geldiğimizde, önceki dönemlerde yaptığımız çalışmaları hatırlıyorum. Biz, bu arkadaşlarımızla bu endüstriyi alıp buralara getirmişiz. Birlikte büyümeye gayret etmişiz. O sebeple, bugünkü toplantı klasik genel kurul toplantısı olmanın ötesinde, bir yandan da hasret giderme toplantısı diye düşünüyorum. Öte yandan, yönetim kurulumuzun aldığı yeni karara sevindim. Genç arkadaşlarımızı sistemin içine dahil ediyorlar. Bizim bu çalışmaları yeni nesle aktararak devam ettirmemiz lazım” dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Mehmet Kacır’ın konuşmasından satır başları şu şekildeydi;

 Pandeminin bir süre daha bizimle birlikte olacağını görüyoruz. Türkiye’nin pandemiyle birlikte yakaladığı ivmeyi görüyoruz. Tarihi bir büyüme başarısı ortaya koyduk ve birçok ülkenin önüne geçtik. Biz makina sektörünü  stratejilerimizin omurgası konumunda görüyoruz. Sektörümüz artık Ar-Ge’ye, yeniliğe çok fazla kaynak ayırıyor. Türkiye’de pek çok yatırımı hayata geçirdik ama şimdi diyoruz ki keşke yerli damgası daha çok ön planda olsaydı. Bunların hepsi bizler için bir kazanım. Şimdi Teknoloji odaklı sanayi hamlesi ile bu tecrübeleri kullanarak yerli ve milli yatırımlarımızı gerçekleştireceğiz. 

Türkiye’nin dört bir yanında modern fabrikalar kuruyoruz. Bunlar önümüzdeki dönemde daha çok dijital dönüşüme yoğunluk verecekler. Gençlere çok önem veriyoruz. Dünyanın en büyük teknoloji festivalini düzenliyoruz. Ben bunların teknoloji ekosistemine atılan tohumlar olduğunu düşünüyorum. Bu işleri devam ettirmemiz lazım. Biz bir 5-10 sene daha dişlerimizi sıkabilirsek çok daha iyi yerlere geleceğiz.

BİRLİĞİMİZE EMEK VEREN İSİMLER DE UNUTULMADI

Gencer: “Zor bir dönemde çalışmalarımıza çok değerli katkılar sunan, bu dönemde nöbeti devreden Mustafa EROL ve Burç ANGAN arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Makine sanayinin bugünlere gelmesinde büyük hizmetleri geçmiş olan, HİDROMEK’in kurucusu rahmetli Hasan Basri Bozkurt’u, Durmazlar Makine’nin kurucusu rahmetli Ali Durmaz’ı ve Baykal Makine’nin kurucusu rahmetli Hakkı Baykal’ı, MİB’in kurucusu rahmetli Arslan Bekir Sanır, Sektörümüze büyük hizmetleri geçmiş olan rahmetli Cenap Eke ve son dönemde hakkın rahmetine kavuşan üyelerimiz İdris Yamantürk (Parsan), Yusuf Tekin (Cematek), Kerim Selek (Genç Değirmen), Mehmet Arslan ve Volkan Arslan’ı (Hidrolift) ve aramızdan ayrılan tüm büyüklerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.
Makine sanayimizin, atölyelerden modern üretim tesislerine uzanan yolculuğunda, özveri ve gayretle çalışarak bugünkü konumuna taşıyan; DURMAZLAR Makine’nin kurucusu Sayın Hüseyin Durmaz’a, SİMGE Grubu kurucusu Sayın Nezir Gencer’e ve geçmişteki bütün öncülerimize saygı ve şükranlarımızı iletiyoruz.

Makina İmalatçıları Birliğinin bu günlere gelmesinde büyük katkıları olan Eski Yönetim Kurulu Başkanlarımız;
- Türker GÜNDÜZ
- Şükrü ER
- Sedat SİLAHTAROĞLU
- Hüseyin DURMAZ
- Fatih BAKAN
- Mustafa DİRİN
- Yusuf ÖKSÜZÖMER
- Sevda KAYHAN YILMAZ
- Ahmet ÖZKAYAN’a tek tek teşekkür ediyor en kalbi duygularla şükranlarımı sunuyorum.

Çalışmalarımızı, bilgi ve tecrübeleriyle her zaman destekleyen; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Hasan Büyükdede’ye, MAKFED Başkanı Sayın Adnan Dalgakıran’a, Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Sayın Kutlukaravelioğlu’na, Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum.Bugünlere gelmemizde emeği geçen; tüm önceki Yönetim Kurullarımıza, üyelerimize ve emektar çalışanlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz.”


Foto Galeri


GENEL KURULUMUZUN ÖZET GÖRÜNTÜLERİ


GENEL KURULUMUZUN BASINDA YANSIMALARI

Benzer İçerikler

Bu websitesi, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için yalnızca zorunlu çerezleri kullanmaktadır. Anladım