Tüzüğümüze göre;

  • Tüzel kişi şirket veya gerçek kişi olan,
  • Türkiye sınırları içinde yerleşik imalat yapan,
  • Firmanın ilgili resmi kurumdan alınmış kapasite raporuna ve kapsamındaysa ürünlerin “CE” belgesine haiz olması,
  • Şirketi MİB’de temsil edecek kişinin müşterek veya münferiden imza yetkilisi veya imza yetkilisince yazı ile görevlendirilmiş şirket ortağı, şirket müdürü veya bordrolu şirket personeli olması,

şartları yeterli olup; bu şartları haiz tüzel veya gerçek kişi işletmeler üyelik için başvuru yapabilirler.

Dernek Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliğe tavsiye edilmediği sürece müracaat sahibinin en az iki üye firma temsilcisi tarafından tavsiye edilmesi gerekmektedir. 

ÜYELİK SÜRECİ

  • Firmalar birlik internet sitesi üzerinden indirdikleri başvuru dilekçesi ile giriş beyannamesi, üyelik ve kişisel verilerin korunması hakkında bilgilendirme ve izin formlarını doldurmalıdır.
  • İstenen ek evraklar ile birlikte doldurulan evrakları taratarak dijital kopyalarını MiB internet sitesinde yazan e-posta adresine göndermelidirler. İncelenecek evraklarınızda eksiklik yok ise MİB, belgelerin asıllarını firmadan dernek merkezine göndermesini talep edecektir.
  • Yönetim Kurulunun mevcut yıl için belirlemiş olduğu “Üye Giriş Ödentisi” firma tarafından MİB’in belirttiği hesap numarasına yatırılacaktır. Yönetim Kurulumuz 2021 yılı için Üye Giriş Ödentisi olarak 8.000,00 (Sekiz Bin) lira alınmasına karar vermiştir. İlgili hesap numarası aşağıda verilmiştir.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. – Makina İmalatçıları Birliği Derneği
İban No: TR71 0014 3000 0000 0006 4103 93

  • Firmanın üyelik başvurusu tüm üyelere duyurularak görüşlerine sunulur.
  • Yönetim Kurulu firmanın üyelik başvurusunu üye görüşleri ile birlikte değerlendirmeye alarak üyelik başvurusunu karara bağlar.

Firmanın üyelik başvurusunu geri çektiği veya üyelik başvurusunun herhangi bir sebeple onaylanmadığı durumlarda ise üyeliğinin onaylanmadığına dair bir yazı firmaya gönderilir ve ödenmiş olan Üye Giriş Ödentisi kesinti yapılmaksızın 30 gün içinde geri ödenir.

BAŞVURU EVRAKLARI

Üyelik için doldurulması gereken evraklara ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

Yukarıdaki belgeleri doldurduktan sonra taratarak bonerbay@mib.org.tr  adresine ulaştırınız.

Daha detaylı bilgi talebiniz için lütfen Uzman, Batuhan ÖNERBAY (0312 468 37 49) ile iletişime geçmekten çekinmeyiniz.