ÜYELİK ŞARTLARI ve SÜRECİ

 

Makina ve makina aksamı imalatı yapan kuruluşlar, yönetim kurulumuzca uygun görülmek kaydı ile birliğimize üye olabilirler.

 

Gerek şart olan Türkiye sınırları içinde imalat faaliyetini gösteren, kuruluşun üzerinden 3 takvim yılı geçmiş, asgari istihdamı 10 kişi olan, birisi kalite kontrol veya mühendislik bölümünde çalışmak kaydı ile en az 1 mühendis veya teknik öğretmen çalıştıran kuruluşlar üye olabilirler.

 

Başvuru yapacak firmaların ISO 9000 kalite güvence sistemine sahip olmaları ve makina imal eden kuruluşların CE işareti uygulamak için gerekli işlemleri başlatmış olmaları gerekmektedir. Diğer şartların sağlanması ve söz konusu çalışmaların belirli aşamaya gelmiş olması halinde yönetim kurulu kararı ile üye kabul edilmesi mümkündür.

 

Birliğe katılacak firmaların iki temsilci bildirmeleri gerekmektedir. Firmalar arzu ettikleri takdirde, her zaman temsilcilerini değiştirme hakkına sahiptirler. Birlik merkezine ulaştıracakları imzalı dilekçe ile bu değişikliği yapabilirler.

 

Üyelerin, dernek genel kurul kararı ile belirlenen her yıl için aidat ve masraflara katılım payı ücretini ödemeleri zorunludur. Bu bedel yıllık 1.510,00 TL’dir. İki yıllık birikmiş borcu bulunan üyeler tüzüğümüze göre yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

 

Yeni üye olacak firmalar, yönetim kuruluna hitaben yazılacak bir dilekçe ve eklerini, bilgi formu, üye kayıt formu (2 adet), taahhütname ve iç tüzüğü okuduğuna dair belgeleri eksiksiz şekilde doldurarak dernek merkezine (abolgen@mib.org.tr) göndermelerinin ardından, üyelik süreci başlatılır.

 

Üye adayı firmanın gönderdiği belgeler üzerinden ilk inceleme yapılır. Daha sonra yönetim kurulu üyeleri yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında firmanın üyeliği konusunu karara bağlar.

 

Üyelik sürecinin olumlu olarak tamamlanmasının ardından firmaya yazılı olarak yönetim kurulu kararı tebliğ edilir. Bulunulan yıla ait üyelik bedeli ve masraflara katılım payı bedellerinin havale işleminden sonra birlik internet sitesi üzerinden duyurularak üyelik başlatılır.

 

Üyelik sürecinin olumsuz tamamlanması halinde yine başvuru yapan firma temsilcisine gerekçeli yönetim kurulu kararı yazılı olarak tebliğ edilir.

 

Üyeliğinin onaylandığı bildirilen firma 30 gün içinde ödemesini tamamlamazsa, bildiriye cevap vermezse veya ne sebeple olursa olsun yazılı olarak üyelik talebinden vazgeçtiğini bildirirse üyelik başvurusu iptal edilir ve üyelik başvurusu sonlandırılır. Sonlandırılan üyelik süreci devam ettirilemez.

 

Firma temsilcileri hakkında; hileli iflas, dolandırıcılık ve vergi kaçırma dolayısıyla hüküm bulunmaması ve bu konularda dava açılmamış olması gerekmektedir.

 

Üyelik için doldurulması gereken evraklara ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

 

Yukarıdaki belgeleri doldurduktan sonra abolgen@mib.org.tr adresine ulaştırınız.

 

Daha detaylı bilgi talebiniz için lütfen MİB merkezi ile iletişime geçmekten çekinmeyiniz.