G.T.İ.P. Listelerinde Değişiklik Yapıldı

2021 yılı sonunda mükerrer şekilde yayımlanarak yürürlüğe giren İthalata Yönelik Kararlar  ve ticarete konu malların G.T.İ.P. numaralarını belirleyen listelerde bazı değişikliklere gidilmiştir.

Söz konusu liste incelendiğinde en büyük değişikliklerin Takım Tezgahları olarak bilinen talaşlı imalat ve şekillendirme tezgahlarında olduğu görülmektedir.

Bunun dışında Sanayi Tipi Frıınlar, Sınai Robotlar, Bazı Paketleme Makinaları, Personel Kaldırma Platformaları, Güç Aktarım Organlarında Demir Döküm Malzemeden yapılmış olan aksamlar, 3D Yazıcılar (Metal, Plastik, Beton vb) gibi makinelerde de değişklikler olmuşur.

Aşağıdaki eklerde 2022 yılına ait Türk Gümrük Tarife Cetveli Değişikliklerini içeren bazı listelere ulaşabilirsiniz. Kırmızı-Mavi renkli işaretli GTİP’ler bu yıl yapılan değişklikleri göstermektedir.

Daha önce çok fazla sayıda makine ihtiva eden GTİP numaralarının bölünerek, bu değişiklikle birlikte oldukça detaylı bir liste haline geldiğini belirtmek isteriz.

Özellikle roll-form makineleri, çeşitli hidrolik-mekanik-servo presler, 3-4-5 eksende çalışan çeşitli yatay ve dikey talaşlı imalat tezgahları, torna ve frezeler gibi çeşitli tartışmalara yol açan GTİP’ler detaylı biçimde bölünmüş olup, bazılarında İlave Gürmük Vergi oranları düşürülmüştür.

Üyelerimizin imalatını yaptığı makinelerin takibi tarafımızca yapılmaya devam edilecek, gerek duyulduğu takdirde, söz konusu makinelere uygulanacak olan İlave Gümrük Vergileri ve vergi uygulamaları hakkında çalışmalar yapılmaya devam edilecektir.

Yapacağınız ihracatlarınızda söz konusu GTİP numaralarının yine Gümrük Müşaviriniz gözetiminde kullanılması hususunu göz önüne almanızı rica ederiz.

Bunun dışında, mükerrer olarak yürürlüğe giren ve sektörü ilgilendiren tebliğ ve yönetmeliklerin tam metinleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Dünya Ticaret Örgütü esasları çerçevesinde, AB ve STA olan ülkeler ve GTS ülkeleri dışındaki ülkelerden ithal edilen makinelere ağırlıklı 0 – 1,7 ve 2,7  oranları olmak üzere sınırlı oranlardaki gümrük vergileri uygulaması sürdürülmüştür.
 

Geçen yılsonunda konsolide edilen ilave gümrük vergileri uygulamalarına devam edildiği görülürken,  AB ve STA ülkeleri dışındaki ülkelerden ithal edilen makinelere ila aralığındaki çeşitli oranlardaki ilave gümrük vergileri uygulaması sürdürülmüştür.
 

Sektör görüşleri dikkate alınarak birtakım ürün ve oranlarda revizyonlara gidilmiş olmakla birlikte ikinci el makine ithalatını ülkemiz menfaatleri doğrultusunda disipline eden uygulamanın sürdürüldüğü görülmektedir.
 

Standardları esas alan sınırlı sayıdaki makine ekipmanlarının (segmanlar ve rulmanlar gibi) ithalatta uygunluk kontrollerinin TAREKS uygulaması dâhinde sürdürüldüğü görülmektedir. Ticaret Bakanlığı adına uygulama TSE tarafından yapılmaktadır.
 

Sektörümüze tabi çok sayıda ürünün başta 2006/42/AT sayılı Makine Emniyeti Yönetmeliği ve diğer ilgili yönetmelikler dahilinde ithalatta uygunluk kontrollerinin TAREKS uygulaması dâhinde Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına uygulama TSE tarafından yapılmaktadır.

Benzer İçerikler

Bu websitesi, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için yalnızca zorunlu çerezleri kullanmaktadır. Anladım