HAMLE Programı’nda Yeni Çağrı!

Ülkemizde stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, “Üretimde Yapısal Dönüşüm” başlıklı üçüncü çağrı başvuruya açıldı. Bu çağrıyla birlikte, temel olarak makine sektörüne ait ürünlerin, orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler için önemli olabilecek kritik ham maddelerin üretiminin sağlanması hedefleniyor.

Katma değeri yüksek olan makine sektörü, yoğun AR-GE faaliyetleri ile teknolojik ürünlerin imalatını zorunlu kılması, yatırım maliyetlerini düşürmesi ve nitelikli personele yönelik istihdam alanı oluşturmasıyla tetikleyici güce sahip lokomotif bir sektör niteliği taşıyor.

Sektörde kullanılan ham maddelerin üretilebilir hale gelmesiyle birlikte sektörlerin dışa bağımlılığı azalacak, dış ticaret açığını azaltacak ve diğer bağlantılı sektörlere girdi sağlayacak. Ayrıca daha önce imal edilememiş parçaların imalatı da mümkün kılınarak yeni istihdamlar da yaratılacak. Üretimi kritik öneme sahip olan ham maddelerin üretilmesi ile birlikte, “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi” bileşenlerinden “Yüksek Teknoloji ve İnovasyon” başlığı altında vurgulanan “Öncelikli Sektörler İçin Stratejik Malzemelerin Geliştirilmesi” hedefiyle de uyumu mümkün kılacak.

Bu çağrıyla birlikte orta-yüksek ve yüksek teknolojili ilgili sektörlerdeki 149 ürün ve “Servo Teknolojileri”, “Robotik ve Otomasyon Sistem Bileşenleri”, “Eklemeli İmalat Makineleri”, “Otonom/Yarı Otonom Endüstriyel ve Hizmet Robotlar” yenilikçi teknoloji başlıkları altında 29 yenilikçi teknoloji alanında projelere destek sağlanacak.

Başvuru yapılan projelerde ise toplam yatırım harcamalarının 10 milyon liradan yüksek olması şartı aranacak.

DESTEĞE BAŞVURU DETAYLARI

“Üretimde Yapısal Dönüşüm” başlıklı üçüncü çağrıya 23 Haziran 2021’den 1 Ağustos’a kadar www.hamle.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Milli Teknoloji Hamlesi çalışmalarının da önemli bir ayağını oluşturacak “Üretimde Yapısal Dönüşüm” çağrısı kapsamında yatırımların çok daha hızlı, esnek ve etkin bir şekilde desteklenmesi mümkün olacak.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayın.

Benzer İçerikler

Bu websitesi, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için yalnızca zorunlu çerezleri kullanmaktadır. Anladım