2021 Yılı Testere Makineleri Dış Ticaret İstatistikleri

2021 yılı makine ihracatı 23 milyar dolar hedefini gerçekleştirmişken, testere makineleri ihracatımız ciddi oranda artış kaydetmiştir.

2017 yılından itibaren ithalat ve ihracat verileri incelendiğinde testere makine sektörünün ihracat odaklı bir büyüme gerçekleştirdiği görülmektedir.

23 milyon dolarlık ihracatını 32 milyon dolara çıkaran sektörün toplam ihracatı %38’in üzerinde büyümüştür. En büyük ihracat artışı ise 2.4 milyon dolardan 9.1 milyon dolara çıkan daire testere ihracatı olup, 3,5 kattan fazla büyüme kaydetmiştir. Dilme tezgahlarında ise ihracat da %20 oranında düşüş yaşanmıştır. İhracat kaybınının temelinde ise artan yurtiçi talebe yetişmekte zorlanan yerli imalatçıların daha çok iç piyasa yönlenmelerinin  olduğunu düşünülmektedir.

2017 yılından beri düşme eğiliminde olan sektör ithalatı, 2021 yılında ciddi oranda artarak %50’ye yakın büyümüştür. Şerit testere alanındaki düşme trendi devam etse de; daire testerelerdeki 2,5 kata yakın artış bu büyümeyi sürükleyen en önemli faktör olarak göze çarpmaktadır.

Daire Testereler

Daire testere özelinde ihacat rakamları ülke bazlı incelendiğinde, 99 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğimiz, ortalama kilogram değerinin 12,39 dolar ve ortalama adet fiyatının 1.630 dolar olan makinlerin ihracatının genellikle küçük çaptaki daire testerelerin ihracatından oluştuğu gözlemlenmektedir. İlk 5 ülkeye ait verileri aşğıda paylaşılmaktadır. Tablonun geri kalanı için üyelerimiz merkez ofisimiz ile iletişime geçebilirler.

Daire testere ithalatımızdaki önemli ülkeler Tayvan, Almanya, İtalya ve ÇHC’dir. Almanya’dan 30 dolar üzerindeki kilogram değeri ile teknolojik değeri daha fazla olan daire testerelerin ithal edildiği öngörülmektedir. Çin’den ithal edilen 12.000 adete yakın daire testerenin ise elde kullanılaiblir nitelikte ya da hobi amaçlı olarak ülkemize girdiği ve yapı marketlerde satılan cinslerinden olduğu tahmin edilmektedir.

Şerit Testereler

17 milyon dolar sınırını aşan şerit testere ihracatı dengeli dağılımı, benzer kilogram değerleri ile ihracatının dünya geneline iyi ve neredeyse eşit yayıldığını göstermektedir. İlk sırlarda bulunan ülkeler çok fazla  değişiklik göstermese de belirli bir istikrar yakalayan sektörün ihracatını 4 milyon dolar artırması ve ithalatın da yarı yarıya azalması sektörün yurtiçi ve yurtdışı piyasalar için yeterli olduğunu göstermektedir.

Şerit testere ithalatına bakıldığında ise gelen özel bir kaç testere dışında Çin ve Tayvan’dan gelen şerit testere sayılarının geçtiğimiz yıllara oranla oldukça azaldığı gözlemlenmektedir. Önümüzeki yıllarda milyon dolar altı ithalatın görülmesi şerit testerelerde muhtemel olup, ithalatın azalmasının sebebi yerli imalatçıların başarısı olarakta yorumlanabilir. Listelerin tamamına ulaşmak için üyelerimiz merkez ofisimiz ile iletişime geçebilirler.

Dilme Tezgahları

Dilme tezgahı ihracatı 2021 yılında azalmış olsa da özellikle ihraç pazarlarının dağılımı konuundaki diğer testere makinaları dağılmıından farklı olarak çeşitli coğrafyalara  olması umut vericidir. Ortaoğu, Asya, Uzak Doğu, Okyanusya ve Güney Amerika ülkeleri ihraç pazarlarında ilk sıralardadır. Adet sayılarına bakıldığında Özbekistan’a yapılan ihracatın küçük dilme tezgahlarında olduğu söylenebilse de yaklaşık olarak 60 ülkeye yapılan ihracat adet olarak az olsa da pazar çeşitlilğini uzun süre sürdüreceği anlamına gelmektedir.

İthalat verilerine bakıldığında ise; dilme tezgahı ithalatında Çin’den gelen ve hobi amaçlı ya da başka bir GTİP’ten gelmesi gereken dilme tezgahları dışında en büyük tedarikçimiz Almanya ve İtlaya olarak görünmektedir. 2021 yılında büyüyen iç pazardaki talebin ve yerli üreticilerin artan talebe yeterince cevap verememesinin ithalat da artışa neden olduğu ve ithala için bu ülkelere yönelindiği düşünülmektedir.

Benzer İçerikler

Bu websitesi, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için yalnızca zorunlu çerezleri kullanmaktadır. Anladım