Nesnelerin İnterneti (IoT) Nedir?

Nesnelerin interneti nedir? Internet of Things nedir? Fiziksel nesnelerin, günlük kullanımdaki eşyaların ve makinelerin birbirleriyle iletişim kurabilmelerine ve daha büyük network (ağ) sistemlerine bağlı olmasına Nesnelerin İnterneti denir. İngilizcesi Internet of Things olduğu için genellikle IoT kısaltması ile ifade edilir.

Nesnelerin İnterneti, Internet of Things, IoT

Son zamanlarda sıkça duyduğumuz “IoT – Internet of Things” yani Türkçesiyle “Nesnelerin İnterneti”, özellikle 21.yüzyılda teknolojinin gelişmesiyle önem kazanmıştır. Gündelik hayatımızda da birçok eşyaya Wi-Fi teknolojisinin entegre edilmesiyle birlikte gündelik eşyalarımızdan makinelere kadar birçok şeyi uzaktan kontrol edebilmemiz mümkün oldu. Mutfakta kullanılan aletlerden otomobil ve termostatlara kadar birçok eşyaya kesintisiz erişim mümkün hale geldi.

Günümüzde tahminen 8 milyar cihaza nesnelerin interneti (IoT) ile erişim mümkünken, uzmanlar bu sayının 2025 yılında 22 milyar cihaza çıkmasını bekliyorlar.

Nesnelerin İnterneti (IoT) Neden Önemlidir?

Bilgi işlem, bulut, büyük veri ve mobil teknolojiler sayesinde nesneler ihtiyaçları olan bilgiyi minimum insan müdahalesiyle toplayabilir ve verileri paylaşabilir. Birbirine bağlantılı bu dünyada dijital sistemlerin, birbiriyle bağlantısı olan nesneleri kaydedebilmesi, izleyebilmesi ve ayarlayabilmesi mümkün olur. Bu sayede fiziksel dünya ile dijital dünya birbirine bağlanmış olur.

Nesnelerin İnternetini Mümkün Kılan Gelişmeler Nelerdir?

Fikir olarak nesnelerin interneti (IoT) daha önceden düşünülmüş olsa da IoT’u uygulanabilir hâle getiren bazı teknolojilerin gelişmesi beklenmiştir. Nesnelerin internetini mümkün kılan gelişmeler özetle aşağıdaki gibidir.

Tarımsal Nesnelerin İnterneti

1. Düşük Maliyetli, Düşük Güçlü Sensör Teknolojisine Erişim:

Uygun fiyatlı ve güvenilir sensörler, IoT teknolojisini daha fazla üretici için mümkün hale getirdi.

2. Bağlantı:

İnternet için bir dizi ağ protokolü, verimli veri aktarımı için sensörleri buluta ve diğer nesnelere bağlamayı kolaylaştırdı.

3. Bulut Bilişim Platformları:

Bulut platformlarının erişilebilirliğinin artmasıyla hem firmaların hem de tüketicilerin, ihtiyaç duydukları altyapıya erişmeleri kolaylaştı.

4. Makine Öğrenimi ve Analitik:

İşletmelerin verilere ulaşmaları, makine öğrenimi (machine learning) ve makine kullanımının ilerlemesiyle ve ayrıca bulutta saklanan çeşitli ve büyük miktarda veriye erişimle birlikte daha hızlı ve daha kolay olmuştur. Bu gibi teknolojik gelişmeler IoT’nin gelişimini de olumlu yönde etkilemekte ve nesnelerin interneti tarafından oluşturulan veriler de bu teknolojik gelişmeleri beslemektedir.

5. Yapay Zeka:

İnsan vücudunda sinir sistemindeki gelişmeler, doğal dil işlemeyi (NLP) IoT cihazlarına (dijital kişisel asistanlar Alexa, Cortana ve Siri gibi) getirdi ve onları çekici, uygun fiyatlı ve evde kullanım için uygun hale getirdi.

Endüstriyel IoT veya Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Nedir?

Nesnelerin interneti (IoT) teknolojisinin endüstride kullanılmasına Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) denir. Endüstriyel IoT (IIoT), IoT teknolojisinin endüstriyel ortamlarda, özellikle bulut teknolojilerini kullanan sensörlerin ve cihazların ölçümü ve kontrolü ile ilgili olarak uygulanmasını ifade eder. Son zamanlarda, endüstriler kablosuz otomasyon ve kontrol sağlamak için makineden makineye iletişimi (M2M) kullanıyor. Ancak bulut ve bağlantılı teknolojilerinin (makine öğrenimi ve analitik gibi) ortaya çıkmasıyla, endüstriler yeni bir otomasyon katmanı elde edebilir ve bununla birlikte yeni gelir ve iş modelleri yaratabilir. IIoT’ye bazen sanayi devriminin dördüncü dalgası veya Endüstri 4.0 denir. Aşağıda, IIoT için bazı yaygın kullanımlar verilmiştir:

Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT)
  • Akıllı üretim
  • Önleyici ve tahmini bakım
  • Akıllı güç şebekeleri
  • Akıllı Şehirler
  • Bağlı ve akıllı lojistik
  • Akıllı dijital tedarik zincirleri

Jeremy Rifkin’in “4.Sanayi Devrimi” ile ilgili konuşması.

IoT ile İşlerinize Değer Katmak

Nesnelerin İnterneti pazarda daha yaygın hale geldikçe, firmalar kendilerine daha fazla değer katabilir hale gelmektedir. IoT’nin firmalara sağladığı faydalar şunları içerebilir:

  • İşletmeyi daha iyi yönetmeye yardımcı olmak için IoT verilerinden yola çıkarak veriye dayalı firmayla ilgili öngörüler elde etme,
  • İş akışında üretkenliği ve verimliliği artırmak,
  • Yeni iş modelleri ve gelir akışları yaratmak,
  • Hızlı değer elde etmek için fiziksel iş dünyasını dijital dünyaya kolayca ve sorunsuzca bağlamak.
Nesnelerin İnterneti

En Popüler IoT Uygulamaları Nelerdir?

IoT’nin sensör bilgisi sağlama ve cihazdan cihaza iletişimi sağlama yeteneği, geniş bir uygulama alanı sunuyor. En popüler Nesnelerin İnterneti uygulamaları aşağıdaki gibidir.

1. Makine izleme ve ürün kalitesi izleme yoluyla üretimde yeni verimlilikler yaratılması:

Makineler, gerekli toleranslar dahilinde performans gösterdiklerinden emin olmak için sürekli olarak izlenebilir ve analiz edilebilir. Ürünler ayrıca kalite kusurlarını belirlemek ve gidermek için gerçek zamanlı olarak izlenebilir.

2. Fiziksel varlıkların izlenmesinin iyileştirilmesi:

İzleme, işletmelerin varlık konumunun hızlı bir şekilde belirlenmesini sağlar.

3. İnsan sağlığı analizlerinin ve çevre koşullarının izlenmesi için giyilebilir cihazlar kullanılması:

Giyilebilir cihazlar, insanların kendi sağlıklarını daha iyi anlamalarına ve doktorların hastaları uzaktan izlemelerine imkan tanır. Bu teknoloji aynı zamanda şirketlerin çalışanlarının, özellikle de tehlikeli koşullarda çalışan işçilerin sağlık ve güvenliğini takip etmesini sağlar.

4. Mevcut proseslerde verimliliğin ve yeni olasılıkların artırılması:

Araç filo yönetiminde verimliliği ve güvenliği artırmak için IoT kullanımı buna bir örnektir. Şirketler, verimliliği artırmak için kamyonları gerçek zamanlı olarak yönlendirmek için IoT filo izlemeyi kullanabilir.

5. İş proseslerinin değiştirilmesi:

IoT cihazlarının kullanılması, uzak makinelerin sağlığını izlemek ve önleyici bakım için servis çağrılarını tetiklemek için olanak sağlar. Makineleri uzaktan izleme yeteneği mevcuttaki ürünlerinin uzaktan kontrol edilmesini sağlar ve dijital servis sektöründe yeni iş imkanları doğurur.

Nesnelerin İnterneti

IoT’den Hangi Sektörler Yararlanabilir?

A. İmalat

Sensörler yaklaşan bir arıza tespit ettiğinde, üretim hattı üzerinde bakım yapılarak üreticiler rekabet avantajı elde edebilir. Sensörler, ürünlerin ne zaman tehlikeye girdiğini ölçebilir. Üreticiler, sensör uyarılarının yardımıyla ekipmanın doğruluğunu hızlı bir şekilde kontrol edebilir veya sorun çözülene kadar üretimden çıkarabilir. Bu, şirketlerin işletim maliyetlerini azaltmasına, daha verimli çalışma süresi elde etmesine ve varlıklarını korumasına yardımcı olur.

B. Otomotiv

Otomotiv endüstrisi, Nesnelerin İnterneti uygulamalarının kullanımından önemli avantajlar elde edebilmektedir. Üretim hatlarına IoT uygulamanın faydalarına ek olarak, sensörler halihazırda yolda olan araçlarda yaklaşan ekipman arızasını tespit edebilir ve sürücüyü ayrıntılar ve önerilerle uyarabilir. IoT tabanlı uygulamalar tarafından toplanan toplu bilgiler sayesinde otomotiv üreticileri ve tedarikçileri, arabaların nasıl çalışır durumda tutulacağı ve araç sahiplerinin bilgilendirilmesi hakkında daha fazla bilgi edinebilir.

Sürücüsüz Ulaşım IoT

C. Lojistik

Ulaşım ve lojistik sistemleri, çeşitli Nesnelerin İnterneti uygulamalarından faydalanabilir. Eşya taşıyan araba, kamyon, gemi ve tren filoları, IoT sensör verileri sayesinde hava koşullarına, araç kullanılabilirliğine veya sürücü kullanılabilirliğine göre yeniden yönlendirilebilir. Eşyaların kendisi de takip ve izleme ve sıcaklık kontrol izleme için sensörlerle donatılabilir. Yiyecek ve içecek, çiçek ve ilaç endüstrileri genellikle, sıcaklıklar ürünü tehdit eden bir seviyeye yükseldiğinde veya düştüğünde uyarılar gönderen IoT izleme uygulamalarından büyük ölçüde faydalanacak sıcaklığa duyarlı envanter taşırlar.

Ç. Sağlık

Nesnelerin izlenmesi teknolojisi, sağlık sektörü için çok sayıda fayda sağlar. Doktorlar, hemşireler ve sağlık görevlilerinin genellikle tekerlekli sandalyeler gibi hasta yardım nesnelerinin tam yerini bilmeleri gerekir. Bir hastanenin tekerlekli sandalyeleri IoT sensörleriyle donatıldığında, IoT nesne izleme uygulamasından izlenebilirler, böylece arayan herkes en yakın mevcut tekerlekli sandalyeyi hızla bulabilir.

D. Genel Güvenlik

Nesnelerin izlenmesine ek olarak, IoT işçi güvenliğini artırmak için kullanılabilir. Madenler, petrol ve gaz sahaları ve kimya ve enerji santralleri gibi tehlikeli ortamlarda çalışanların, kendilerini etkileyebilecek tehlikeli bir olayın meydana gelip gelmediğini bilmeleri gerekir. IoT sensör tabanlı uygulamalara bağlandıklarında, kazalardan haberdar edilebilirler veya mümkün olan en hızlı şekilde bunlardan kurtarılabilirler.

IoT Security

IoT Dünyayı Nasıl Değiştiriyor?

IoT, birbirlerine bağlı arabaları geliştirerek neredeyse otomobili yeniden icat ediyor. IoT ile, araç sahipleri araçlarını uzaktan çalıştırabilecek. Örneğin, sürücü binmeden önce arabayı ısıtabilecek veya bir arabayı telefonla uzaktan çağırabilecek. IoT’nin cihazdan cihaza iletişimi sağlama becerisi göz önüne alındığında, arabalar kendi servis randevularını bile ayarlayabilecek.

Birbirlerine bağlı otomobillerle, otomobil üreticileri veya bayileri müşterileriyle sürekli bir ilişki kurabilir. Araba satmak yerine, otonom araçlarla ulaşım hizmeti sunarak sürücülerden kullanım ücreti alabilirler. Nesnelerin İnterneti (IoT), üreticilerin araçlarını yeni yazılımla sürekli olarak yükseltmelerine olanak tanır ve bu, araçların performans ve fiyat açısından anında değer kaybettiği geleneksel araç sahipliği modelinden büyük bir fark yaratır.

İlave Kaynaklar:

Benzer İçerikler

Bu websitesi, kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için yalnızca zorunlu çerezleri kullanmaktadır. Anladım